PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. גבולות
 2. מקומות גיאומטרים-אליפסה
 3. מעגל
 4. צריכה עזרה מעגלים
 5. תרגילים לחזרה המעגל למבחן
 6. חקירת פונקציות מעריכיות מהספר של אלי מיטב
 7. משיקים לאליפסה שאלה קצרה
 8. מעגלים
 9. זקוקה לעזרה
 10. מקום גיאומטרי-פרובולה קנונית
 11. אליפסה
 12. זווית באליפסה
 13. גודל קבוע באליפסה
 14. אליפסה יואל גבע
 15. מציאת משיק משותף לשתי פונקציות
 16. מעגל- אלי מיטב
 17. מציאת נקודה על ישר מקביל לשני ישרים מקבילים נוספים ונמצא במרחק שווה משניהם
 18. חלקים מתרגילים בשאלון 807 שאני לא מצליח לפתור
 19. מרחק נקודה מישר
 20. חישוב אורך הוקטור
 21. המספר הצמוד, חילוק מספרים מרוכבים
 22. שאלה מעגל
 23. משוואת הפרבולה (פרמטרים)
 24. עזרה בשאלה 807 ווקטורים
 25. מפגש ישרים
 26. פונקציה e
 27. גיאומטריה אנליטית
 28. הצגה פרמטרית של ישר
 29. נגזרות
 30. פרמידה
 31. יב 5 יח
 32. מקומות גאומטרים- מעגל
 33. בעיות עם פרמטר t במרחב-מכפלה סקלרית
 34. פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
 35. וקטור גאומטרי - בעיות חזרה
 36. עזרה בהצבה
 37. מרחק בין שתי נקודות
 38. תרגיל 4, עמוד 272
 39. עמוד 269, תרגיל 10
 40. פירמידה כחלק מקובייה
 41. שאלה בוקטורים
 42. ריבוע חסום במעגל
 43. וקטור גיאומטרי
 44. שאלה בוקטורים
 45. הוצאת נקודה כלשהי הקיימת במישור
 46. מקומות גאומטריים
 47. הבעת שטח משולש בעזרת נתונים
 48. עזרה בפיתרון התרגיל
 49. פרמטרים מציאת משוואת מעגל
 50. שאלה 31
 51. הוכחה משפט
 52. משיק למעגל
 53. חקירת משוואה ריבועית במרוכבים
 54. בעיה קשה - גדילה ודעיכה
 55. המישור של גאוס
 56. דחוף שאלה קטנה
 57. תרגיל 14 , עזרה דחוף :-)
 58. הוכחה וקטורים
 59. שורשי היחידה
 60. שאלה 15
 61. טריגונומטריה במרחב
 62. שאלה עם מנסרה
 63. שאלה עם פירמידה
 64. סדרה גאומטרית במרוכבים
 65. עזרה בתרגילי וקטורים
 66. עזרה בוקטורים
 67. עזרה!
 68. שאלה בוקטורים
 69. תנאי ההשקה של ישר לפרבולה
 70. עזרה במעגל
 71. גיאומטריה אנליטית - המעגל
 72. לוגים
 73. עזרה בתרגיל הכנה למבחן
 74. עזרהה
 75. מקבילית משיקה למעגל
 76. וקטורים
 77. עיגול וריבוע חסומים באליפסה
 78. מעגל חסום באליפסה
 79. 2 פרבולות
 80. עזרה בבקשה
 81. עזרה בבקשה
 82. עזרהההההההההה בבקשה ):
 83. עזרה בבקשה
 84. דף נוסחאות ללמידה - 807
 85. חומרים לקומבינטוריקה
 86. עזרה בבקשה
 87. הוכחות בטריגונומטריה באמצעות וקטורים
 88. מנסרה ישרה + פרמידה
 89. ישר מוכל במישור
 90. ההצגה הקוטבית של מספר מורכב.
 91. שאלה כללית
 92. מבחן 10 שאלה 1
 93. הוכחת תכונות בפרבולה- משיק לפרבולה
 94. חיוביות ושליליות של פונקציה, חקירה.
 95. הצגה פרמטרית של מישור ע"י ישר ונקודה
 96. שאלה קשה
 97. עזרה בבקשה
 98. סעיף ג2 בבקשה
 99. שאלה בוקטורים
 100. מקומות גיאומטריים
 101. מרחק נקודה מישר
 102. פונקציות מעריכיות
 103. משיק לפרבולה
 104. פרבולה ומעגל
 105. מקום גיאומטרי, גיאומטריה אנליטית.
 106. חייבת פתרון בבקשה
 107. חייבת פתרון בבקשה להיום
 108. וקטור גיאומטרי, תיאור של ישר
 109. מישור גאוס
 110. גדילה ודעיכה
 111. פרבולה
 112. מקומות גיאומטריים בישר
 113. עזרה בפרמידה ישרה
 114. הזווית בין ישר למישור
 115. עזרה דחוף
 116. אשמח לעזרה בחד"וא
 117. קטע מרכזים מעגלים משיקים
 118. אליפסה שמתקבלת מכיווץ מעגל.
 119. אליפסה חוסמת מקבילית
 120. אסימפטוטה אופקית
 121. שאלה בוקטורים
 122. גידול ודעיכה
 123. תרגיל עם פרמטר - משוואת המעגל
 124. מרוכבים
 125. מרוכבים
 126. כפל וקטור בסקלר בצורות מרחביות !
 127. חקירת פונקציית e
 128. חקירת פונקציית e
 129. כמה נקודות יורידו במצב..
 130. משוואת האליפסה
 131. מעגל
 132. שני מישורים ניצבים
 133. מעגל
 134. פתרון שאלה בחדו"א
 135. הוקטור הגיאומטרי
 136. עזרה דחוף בעבודה להגשה
 137. שאלה בגידול ודעיכה.. אני מוסיף פתרון שלי שלא ברור לי מה הבעיה :[
 138. שני מעגלים
 139. עזרה בתרגיל
 140. מציאת משוואת מישור- וקטורים אלגבריים
 141. עזרה בשאלה מדף עבודה
 142. וקטורים אלגבריים זוית בין ישר למישור
 143. חקירת פונקציות לוגריתמיות
 144. משיקים משותפים למעגלים
 145. מקום גיאומטרי
 146. בעיית מימינום עם פרבולה
 147. פרבולה
 148. מעגל משיק לציר y
 149. שאלה מבגרות, אנליטית.
 150. מקום גאומטרי
 151. פונקציה לוגריתמית
 152. אינטגרל
 153. צריך עזרה בשני תרגילים בוקטורים
 154. מציאת אסימפטוטה אופקית בפונקציות לוגריתמיות
 155. עזרה בוקטורים
 156. שאלה מבגרות 2011
 157. שאלה בבעיות קיצון עם פונקציות רציונאליות
 158. אליפסה
 159. גידול ודעיכה
 160. פרבולה ומעגל
 161. אנליטית
 162. מצב הדדי של שני מישורים
 163. מצב הדדי של מישורים עפ"י הצגות פרמטריות
 164. חשבון דיפרנציאלי
 165. מציאת זווית בין ווקטורים |שאלה כללית .
 166. מקום גיאומטרי.
 167. 3 שאלות קשות שאני לא מצליח!!
 168. פרבולה... שאלה קשה
 169. וקטורים
 170. שאלה קשה מאוד!
 171. פרבולה
 172. עזרה באינטגרלים
 173. עזרה בשאלה עם וקטורים
 174. שאלת חזרה במעגל
 175. שאלת פירמידה
 176. שאלה בחדו"א- סעיף ב'
 177. איך פותרים את זה?!!
 178. שאלה בנודע למקומות גיאומטריים
 179. לא מצליחה לפתור תרגיל שיש בו שלושה מעגלים
 180. מספר האפשרויות לסדר מס' אותיות
 181. שאלה מאחת הבגרויות
 182. פתרון של משוואה
 183. שאלה במרוכבים
 184. אסימפטוטה אופקית בפונקציה מעריכית
 185. פרבולה גאומטריה אנליטית
 186. עזרה בתרגיל
 187. דחוף מאוד מחר בוחן
 188. טריגונומטריה במרחב תיבה
 189. חיתוך בין מקומות גיאומטריים
 190. מציאת פרמטר m של משוואה ריבועית
 191. שאלה על וקטורים
 192. שאלה די פשוטה שהסתבכתי איתה
 193. שאלה על מקומות גאומטרים
 194. בעית תנועה קשה
 195. עזרה
 196. סדרה עם מספרים מרוכבים
 197. פירמידה- לא מבין משהו קטן בתשובה..
 198. שאלה בוקטור אלגברי
 199. פרבולה ומעגל משיקים
 200. טריגונומטריה- תיבה
 201. עזרה בבקשה
 202. שאלה קצרה בקשר למצב ההדדי של ישר ופרבולה
 203. בעיות עם פרמטרים - המצב ההדדי של ישר ומישור
 204. תרגיל באנליטית קשה, תודה לפותר
 205. הוכחת תכונות במעגל
 206. אנליטית
 207. נגזרת של פונקציה טריגונומטרית עם ln
 208. חקירת פונקציות מעריכיות
 209. שאלה בווקטורים
 210. זווית מינימלית בין ווקטרים - די דחוף.
 211. איך להוכיח את זה
 212. חקירות
 213. אינטגרל לפונקציית מכפלה
 214. סדרה גיאומטרית?
 215. מעגל חותך מישר מיתר
 216. שאלה במעגל
 217. שאלה במרוכבים
 218. תרגיל במרוכבים
 219. תרגיל 21
 220. הגדרת פונקציה חדשה
 221. עזרה בבקשה
 222. הוכחות במרכובים
 223. משיק
 224. יחס בין שטחים
 225. נוסחת וייאטה
 226. עזרה בבקשה
 227. תרגיל
 228. חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים, במשולשים.
 229. רוצה עזרה דחוף
 230. סכום ומכפלת פתרונות משוואה מרוכבת
 231. רוצה עזרה דחוף
 232. פרבולה ע ם מעגל
 233. מציאת משוואת פרבולה
 234. הצגה פרמטרית של ישר העובר דרך ראשית הצירים
 235. שאלה דחופה!!
 236. יצירת משוואת מישור ע"י שני ישרים מקבילים
 237. מציאת פונקציה
 238. בעיה בתרגיל במקומות גאומטריים במעגל
 239. שאלון 807 - פתרונות ודיונים לבחינת הבגרות במתמטיקה חורף 2014 התשעד
 240. וקטורים אלגבריים, זווית בין ישרים
 241. המצב ההדדי של ישרים ומישורים
 242. וקטורים אלגבריים, הצגה פרמטרית של מישור
 243. תרגיל אי שויון אי רציונלי
 244. שאלה קטנה בפרבולה, אחת התוצאות לא נכונות
 245. שאלה קטנה איך לנמק רק...
 246. סעיף בפרבולה
 247. שאלה וקטורים עם מכפלה סקלרית
 248. פתרון שאלה במספרים מרוכבים
 249. גידול ודעיכה חייב עזרה!!!
 250. מנסרה ישרה