PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. מציאת מקום גיאומטרי
 2. גיאומטריה אנליטית
 3. חשבון דיפרנציאלי
 4. הזוית בין שני ישרים (השאלה שלי יותר אלגברית)
 5. זווית בין שני מישורים
 6. לא בטוח איפה הטעות שלי
 7. זווית בין מישורים
 8. תרגיל מרוכבים בבקשה מאוד עזרה !!גם טריגונומטרי
 9. משוואה עם ערך מוחלט-במרוכבים בבקשה העזרה
 10. טריגו במרחב
 11. הנדסה אנליטית-מעגל
 12. עזרה בוקטורים בבקשה
 13. עזרה באינטגרל!!!
 14. מרוכבים-מקום גאומטרי
 15. חפירת(חקירת) פונקציה
 16. עזרה עם שאלה בבקשה
 17. ln עם גזירה ,גבולות ומבקש עזרה
 18. מציאת פרמטר p בפרבולה
 19. מרוכבים + סדרה חשבונית
 20. אולימפיאדת מדעי המחשב
 21. בעית קיצון
 22. כמה שאלות במרוכבים בבקשה זה די דחוף !
 23. פרבולה ומעגל
 24. האיטנטגרל המסויים-פונקציות לוגריתמיות
 25. אליפסה
 26. נגזרת של פונקציה ממש פשוטה..
 27. תרגיל במרוכבים
 28. גאומטריה אנליטית - אליפסה
 29. טריגונומטריה במרחב - קוביה
 30. אלגברה חקירת פונקצייה עם lan
 31. מספרים מרוכבים שני סעיפים
 32. נקודה סימטרית יחסית לישר
 33. אי שיוויון - לוג של לוג
 34. מרחק בין שתי נקודות עם נעלם
 35. משוואה לוגריטמית עם בסיסים שונים
 36. אי שוויון מעריכי
 37. משוואה מעריכית עם e
 38. תרגילים שונים - זוויות בין שני ישרים
 39. מקומות גיאומטרים
 40. מקום גיאומטרי (תרגיל קשה)
 41. בבקשה לפתור עם דרך
 42. מספרים מרוכבים
 43. חיתוך ישר עם הצירים
 44. שאלת הבה של החומר
 45. מרוכבים וסדרות
 46. הנדסת מרחב
 47. פונקציות מעריכיות
 48. מציאת קודקודים
 49. פרבולה באנליטית
 50. פונקציות מערכיות
 51. משוואה מעריכית
 52. אי שוויון מעריכי
 53. אי שוויון בחזקת פונקציה
 54. אי שוויון לוגריטמי
 55. אי שוויון בחזקת פונקציית לוגריטמית
 56. אי שויון
 57. אי שוויון כפול
 58. תרגיל מבחינה שלא פתרתי
 59. טריגו במרחב, שאלת פירמידה.
 60. אמצע קטע
 61. קביעת סימן המרחק בין שני ישרים מקבילים
 62. מה הכוונה "שתי אפשרויות"
 63. המרחק בין שני ישרים
 64. וקטורים- איך למצוא וקטור גאומטרי ?
 65. וקטורים
 66. פרבולה וחיתוך ישר עם צירים
 67. וקטורים מתלכדים..
 68. תרגיל בוקטורים (בני גורן חלק ג'1)
 69. תרגיל בוקטורים
 70. אסימפטוטה אופקית בפונקציה מעריכית
 71. חוקי חזקות
 72. מקומות גאומטריים !!
 73. זהות על arctan
 74. פעמיים אי שוויון
 75. תחום הגדרה - לוג של לוג
 76. ווקטור גיאומטרי - הוכחות עם מכפלה סקלרית
 77. וקטורים קשה!!!
 78. וקטורים
 79. תחום הגדרה - שורש של פונקציה מעריכית
 80. תחום הגדרה - שורש של ונקציה לוגריתמית
 81. אינטגרל של פונקצייה מעריכית
 82. טריגונומטריה חישובים במרחב- תחבה
 83. ווקטור אלגברי
 84. ווקטור אלגברי
 85. טטראדר
 86. נפח פירמידה
 87. תחום הגדרה - שורש עם e
 88. תחום הגדרה - פונקצייה עם e
 89. סימנים הפוכים - פונקצייה מעריכית
 90. סעיף בוקטורים
 91. פונקציה מעריכית
 92. מכפלה סקלרית - וקטור גיאומטרי
 93. מציאת ישר
 94. מעגל ופרבולה
 95. משוואה כללית של מישור
 96. פרבולה
 97. אליפסה
 98. תרגיל בפונקציות
 99. אי שיווניות לוגריתמים
 100. מ.ג. מעגלים משיקים
 101. כל הסעיפים
 102. הוצאת שורש ריבועי -מספרים מרוכבים
 103. בעיית קיצון
 104. יואל גבע שאלון 807 כרך א'
 105. מספרים מרוכבים - סדרות
 106. הנדסה אנליטית, כרך ב', עמוד 855, 1
 107. שווין, חיבור וכפל בסקלר של וקטור אלגברי
 108. תרגיל בוקטורים שאלון 807
 109. וקטורים
 110. מצב הדדי של ישר ומישור
 111. בבקשה עזרו לי
 112. נקודה המחלקת ביחס קו ישר
 113. אליפסה
 114. שאללללה
 115. פתרון משוואה במרוכביםן
 116. מרוכבים
 117. מרוכבים
 118. ווקטור אלגברי - שאלות חזרה
 119. וקטור אלגברי
 120. מתכונת במתמטיקה 1 שאלון 807 - 5 יחל
 121. נורמל לפרבולה העובר בנקודה
 122. אליפסה מקום גיאומטרי
 123. חייבת פתרון מלא בבקשה בבקשה
 124. מרוכבים..
 125. סדרה הנדסית השורשים מסדר N של מספר מרוכב
 126. האם "תנאי ההשקה של ישר ופרבולה" בתוכנית הלימודים?
 127. וקטור גיאומטרי
 128. מתוך תרגילים לחזרה-וקטורים בני גורן 5 יחידות
 129. בעיה במרוכבים כמעט הסתיים ,
 130. גידול ודעיכה
 131. תרגיל קשה במרוכבים
 132. בעיות גידול ודעיכה
 133. וקטורים
 134. ישר מקביל למישור
 135. תרגיל במרוכבים
 136. סדרה הנדסית מרוכבת
 137. תרגיל מרוכב
 138. תרגיל מרוכב פתרון בבקשה
 139. מרוכבים מורכבים
 140. תרגיל מרוכב מורכב
 141. מרוכבים תרגיל מסובך
 142. טריגו במרחב
 143. זקוקה לפתרון
 144. משוואה מרוכבת
 145. גדול ודעיכה
 146. צורות מרחביות וקטורים
 147. וקטורים עמ 604 תר 6
 148. וקטורים יחידות ההצגה עמ 612 תר 33
 149. וקטורים עמ 610 תר 28
 150. בני גורן חלק ג-2 עמוד 472 תרגיל 5 - אינטגרל
 151. ישר חיתוך של שני מישורים
 152. הוכחת תכונות בפרבולה
 153. תרגיל במרוכבים
 154. מרוכבים בעיה ,
 155. מרוכבים בעיה מספר 7
 156. תרגיל קשה מאד
 157. בוקטור גיאומטרי
 158. הסבר - איך פותרים משוואות מהצורה z^n = a+bi
 159. תרגיל באנליטית פרבולה עם מעגל
 160. וקטורים. משלב את הכל
 161. תרגיל בווקטורים
 162. מצב הדדי בין וקטורים
 163. פתרונות מלאים לשאלון 807 בספר בני גורן.
 164. ישר הניצב למישור
 165. בעיה במרוכבים ,מספר 4 סעיף ג בלבד
 166. קביעת אסמפטוטות אופקיות לפונקציות מעריכות מנה
 167. סכום ניצבים
 168. קובייה
 169. פרבולה עם מעגל
 170. מספרים מרוכבים
 171. אנליטית -מקום גיאומטרי מעגל ופרבולה
 172. בני גורן ג-1 807 עמוד 227 -בעיה אנליטית
 173. תרגיל במרוכבים
 174. תרגיל 3
 175. חלוקת קטע ביחס נתון
 176. פרבולה ומעגל משיקים
 177. מספרים מרוכבים, תרגיל 37 עמ 572
 178. פונקציות מעריכיות
 179. חילוק מספרים מרוכבים
 180. מבחני חזרה בסוף הספר.
 181. מריאו עמוד 139 הסבר
 182. גדילה ודעיכה
 183. גדילה ודעיכה-חדו"א
 184. נתונות שתי נגזרות.
 185. בעיה קשה
 186. אליפסה ומעגל
 187. זוית הראייה שבה רואים את הקטע שבין המוקדים-אליפסה
 188. מציאת מקום גיאומטרי
 189. מקומות גיאומטריים- פרבולה קאנונית
 190. הוכחת תכונות בפרבולה
 191. גידול ודעיכה
 192. גידול דעיכה - משמעות המושג "קצב גדילה"
 193. גידול ודעיכה - ln ו-log.
 194. מקומות גיאומטריים מעגל ופרבולה
 195. האם ירד במיקוד?
 196. חקירת פונקציות מערכיות
 197. שטח עם פרמטר
 198. מקומות גיאומטריים- נק' מפגש גבהים במשולש
 199. וקטורים אלגבריים במרחב
 200. אינטגרל פונקציה מעריכית
 201. רק סעיף א
 202. הוכחות משפטים מגאומטריה
 203. גידול דעיכה - משוואה עם log בשני האגפים
 204. הוכחת ניצבות בקטעי אמצעים במשולש
 205. וקטורים
 206. משיק לפונקציה לוגריתמית
 207. נקודה שמחלקת קטע ליחס מסויים
 208. נפח פירמידה ישרה
 209. מעגל המשיק לציר האיקס
 210. מעגל חסום וחוסם משולש שו"ש
 211. גיאומטריה אנלטית:המעגל -סעיפים ד' וה'
 212. טרפז חסום במעגל
 213. מעגל חסום במעויין
 214. מעגל - מקום גיאומטרי
 215. אסימפטוטה בפונקציה מעריכית
 216. תרגיל נוסף עם אסימפטוטות
 217. נקודת השקה
 218. ישרים מאונכים
 219. סעיף בבעיית גדילה ודעיכה
 220. הוכחת תכונות בפרבולה
 221. ווקטור גיאומטרי ומציאת זווית
 222. אנליטית - מקום גיאומטרי !
 223. משוואות מעריכיות 5 יחדות חלק ז שאלון 035007
 224. טריגו במרחב
 225. משוואת משיק ושטח בין משיק ופונקציה
 226. אנטגרל שטח מוגבל על ידי גרף הפונקציה והצירים
 227. המישור של גאוס
 228. הוכחת תכונות באליפסה
 229. וקטורים
 230. מכפלה סקלרית
 231. 807 כחלק מהתוכנית הישנה
 232. כללי- הצגה פרמטרית של ישר ומישור
 233. אליפסה - מרובע חסום באליפסה קנונית
 234. אליפסה - חישוב שטח
 235. אליפסה - טרפז שו"ש חסום באליפסה
 236. אליפסה - משוואת אליפסה עם פרמטר
 237. אליפסה - מקום הגיאומטרי
 238. סעיף ב
 239. חשש לטעות בספר
 240. קוטר בהיפרבולה
 241. סדרה הנדסית
 242. הוכחת תכונות באליפסה
 243. מקומות גיאומטריים
 244. מקומות גיאומטריים
 245. בסיס-תרגיל בביטוי צלע במרובע
 246. ווקטורים אלגבריים והצגה פרמטרית
 247. משולש שווה שוקיים
 248. מעגל היחידה
 249. זווית בין שני מישורים
 250. משוואה מעריכית