PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. פירמידות ומישורים. יואל גבע 5 יח"ל.
 2. איך מוכיחים ששלושה וקטורים על אותו מישור?
 3. פונקציה
 4. תחום ההגדרה של שורשים
 5. 807 מקומות גיאומטרים
 6. מספרים מרוכבים
 7. שני קווים ופרבולה
 8. מקומות גיאומטריים- פרבולה
 9. מספרים מרוכבים
 10. פתרונות ודיונים שאלון 807 קיץ 2014 התשעד מועד א'
 11. מרוכבים
 12. בגרות 807 כמה יורידו לי?
 13. תרגיל מהבגרות
 14. משיק למעגל קנוני
 15. משיק למעגל
 16. משיק למעגל
 17. משיק למעגל
 18. מחוון
 19. פרבולה ומעגל
 20. גדילה ודעיכה - מכוניות
 21. גדילה ודעיכה - ציפורים נודדות
 22. גדילה ודעיכה - ערך מכונית
 23. גדילה ודעיכה - תכנית חיסכון
 24. מקומות גיאומטריים פרבולה
 25. פעולות חשבון במישור של גאוס
 26. פירמידה ישרה
 27. מרחק בין שתי נקודות
 28. אי שיוויון של ערך מוחלט + שורש
 29. וקטור גאומטרי
 30. מחשבון casio
 31. מנסרה ישרה
 32. משוואות מעריכיות
 33. משוואות מעריכיות
 34. מנסרה
 35. טריגו במישור
 36. אי שוויון מעריכי רמת 5 יחל
 37. מנסרה שבסיסה משולש כללי
 38. מנסרה משולשת ישרה-בעיות עם פרמטרים
 39. מנסרה משולשת ישרה-בעיות עם פרמטרים
 40. מנסרה ישרה- בעיות מסוגים שונים- בעיות ברמת קושי גבוהה
 41. מרחק בין נקודה לישר
 42. גדילה ודעיכה - עצים ביער
 43. גידול ודעיכה - חיידקים
 44. שטח משולש על פי קודקודיו
 45. מקומות גיאומטרים
 46. משוואת מעגל
 47. מכפלת וקטורים
 48. מרכז מעגל חוסם על אלכסון
 49. וקטור אלגברי - מרחק וזווית
 50. שורשים של משוואה עם פרמטר
 51. וקטור גישה פרמטרית
 52. וקטורים
 53. מקבילון
 54. אנליטית משיקים
 55. משוואת משיק למעגל
 56. וקטור אלגברי - שטח בסיס הפירמידה
 57. וקטור אלגברי - נפח מנסרה
 58. מכפלה סקלרית מציאת זווית ואורך וקטורים
 59. וקטור אלגברי - משוואת מישור מקביל
 60. אנליטית מקומות גאומטריים-
 61. מעגל משיקים
 62. תרגיל מדף עבודה בגאומטריה
 63. שאלת בגרות 2012 מועד ב'
 64. חקירת פונ'
 65. תרגיל אלגברי מספר בחינות בטכניון (השלמת בגרויות)
 66. מקומות גיאומטריים מעגל ופרבולה
 67. טריגונומטריה במרחב
 68. האם יש דרך לחבר מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית?
 69. וקטורים- משוואת ישר
 70. מציאת שיעור נקודה בוקטורים
 71. מקומות גיאומטריים
 72. עבודה שלילית
 73. סדרות
 74. סדרות
 75. סדרות
 76. סדרות
 77. וקטור מקביל למישור
 78. סדרות
 79. סדרות
 80. סדרות
 81. סדרות
 82. סדרות הנדסיות
 83. סדרות הנדסיות
 84. סדרות חשבוניות
 85. סדרה חשבונית
 86. סדרה חשבונית
 87. סדרות הנדסיות
 88. סדרות הנדסיות
 89. תרגיל בקומבינטוריקה
 90. מציאת ישר שחותך שני ישרים
 91. גדילה ודעיכה
 92. גדילה ודעיכה
 93. שרטטו את גרף הפונ' הבא...
 94. תיבה
 95. מרחק נקודה ממישור
 96. ממתכונת בווקטורים אלגבריים
 97. סדרות
 98. סדרות
 99. סדרות
 100. סדרות
 101. סדרות
 102. סדרות
 103. סדרות
 104. מרתון, דגשים חשובים וחזרות לניגשים ל-807.
 105. מספר שאלות
 106. וקטורים
 107. וקטורים אלגבריים
 108. זווית בין שני מישורים
 109. גדילה ודעיכה מתוך בגרות 2010
 110. מרחק בין נקודה לישר
 111. מרכזי הכובד של משולש
 112. משהו שלא הבנתי באינטגרל
 113. ציון סופי במתמטיקה משני שאלונים מהתוכנית הישנה ושאלון מהחדשה
 114. זהויות
 115. וקטור גאומטרי שאלון 807 ממיקודית ארכימדס
 116. משוואת מיתר המחבר נקודות השקה מנקודה מחוץ למעגל
 117. שאלת ווקטורים קשה
 118. הנדסת המרחב
 119. מרוכבים
 120. וקטוריםן
 121. זהויות
 122. זהויות
 123. מעבר מהצגה אלגברית להצגה פרמטרית של מישור
 124. וקטורים - שאלות לחזרה
 125. תרגיל בוקטורים
 126. הנדסת המרחב
 127. זווית כפולה טריגונומטריה
 128. הנדסת המרחב-פירמידה ישרה
 129. הוכחת תכונות האליפסה
 130. וקטורים במישור אחד
 131. סדרות
 132. בעיה בחישוב הארגומנט במזפרים מרוכבים
 133. וקטורים אלגבריים
 134. שאלת גיאומטריה אנליטית
 135. מציאת קבוצת נקודות על המישור C המקיימים אי שוויון
 136. אינטגרציה בהצבה מתוך בגרות 2013
 137. שימוש בנוסחת אויילר לחשוב סכומים
 138. תרגיל 24 עמוד 415 אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת פונקציות לוגריתמיות
 139. תרגיל 17 עמוד 420 מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה
 140. פרבולה קנונית ומעגל
 141. מכפלת וקטור אלגברי ווקטור גיאומטרי
 142. אינדוקציות עם סימנים מתחלפים
 143. הסתבכתי עם התרגיל
 144. תחום הגדרה של בסיס לחזקה :)
 145. נקודת חור בפונקציה למתכונת
 146. סדרות
 147. הוכחה באינדוקציה
 148. גידול ודעיכה
 149. אסימפטוטות
 150. מציאת שטח אינטגרל
 151. נוסחאות נסיגה
 152. נוסחאות נסיגה
 153. בגרות קיץ 2014 מועד ב' - כללית על 2
 154. שאלון 807 תרגיל 2
 155. חדוא
 156. פירוק לגורמים.
 157. זהויות
 158. הוכחה באינדוקציה
 159. זהויות
 160. מציאת אסימפטוטה מהבגרות האחרונה
 161. טריגו במרחב
 162. לימוד מוקדם ל 807
 163. חישוב נפח פרמידה
 164. סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת
 165. בעיית גדילה ודעיכה
 166. הנדסה במרחב
 167. וקטורים
 168. סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת
 169. אינדוקציות טריגונומטריות
 170. אינדוקציה טריגונומטרית
 171. סדרות
 172. סדרות
 173. סדרות
 174. תכונות חלוקה
 175. הערכת ציון שלי בבגרות במתמטיקה 5 יחידות
 176. איך מוכיחים
 177. משוואת צלעות
 178. הוכחת אי שיוויון
 179. חקירת משוואה ריבועית - מספרים מורכבים
 180. משוואות עם פרמטרים
 181. מישור
 182. מציאת משוואת מישור
 183. בעיה במרחב
 184. אסימפטוטות אופקיות לפונקציות לוגריתמיות ומעריכיות
 185. מספרים מרוכבים
 186. אשמח לקבל כמה סיכומים בחדו"א
 187. בקשה - צילום עמודים מהספר של בני גורן
 188. מקום גיאומטרי
 189. טריגו במרחב- משפט שלושת האנכים
 190. לוגריתמים
 191. זווית בין ישר למישור
 192. מבגרות 2014-מרוכבים
 193. חדוו"א
 194. מפגש תיכונים במשולש- חלוקת קטע ביחס נתון
 195. משוואה במרוכבים
 196. בעיות קיצון
 197. גבולות באינטגרל המסוים
 198. משוואה במרוכבים שנתון אחד הפתרונות + פרמטר
 199. משוואת ישר
 200. חקירת פונ' מעריכית
 201. מנסרה משולשת ישרה- בעיות עם פרמטרים
 202. קוביה
 203. קוביה
 204. מעריכית
 205. ריבוע חסום באליפסה
 206. מרחק בין ישרים מקבילים
 207. בעיות קיצון במרחב - עולה לי"ב
 208. מרחק בין נקודה למשוואת ישר
 209. מציאת שטח משולש שחסום במלבן
 210. קוביה
 211. משוואת מעגל
 212. תרגול קובייה
 213. התנאים שמשוואת ממעלה שנייה מייצגת מעגל
 214. אינטגרלים
 215. פיתרון פונקציה
 216. ניקוד בגרות קיץ מועד ג 807
 217. מציאת משוואת מעגל
 218. משהו כללי על חקירת משוואה ריבועית.
 219. קוביה
 220. קומפלקסים
 221. קומפלקסים
 222. תיבה
 223. הוכחות הנדסיות באמצעות הגיאומטריה האנליטית
 224. מקרה קצה בישר חיתוך בין מישורים ויקטורים במרחב
 225. מנסרה ישרה משולשת
 226. תיבה
 227. תרגול תיבה
 228. סדרות
 229. לגבי פיתרון משוואה ריבועית
 230. פירמידה ישרה
 231. מקום גיאומטרי
 232. פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע
 233. עבודה לחופש במספרים מרוכבים!
 234. מציאת שיעורי קודקודים
 235. שאלת מינימום מקסימום
 236. הוצאת שורש מסדר n ממספר מרוכב
 237. מנסרה ישרה עם בסיס משולש ישר זוית
 238. מנסרה ישרה
 239. בעיית קיצון
 240. בעיית קיצון
 241. פירמידה ישרה שבסיסה מלבן
 242. הוצאת שורש n ממספר מרוכב
 243. פירמידה ישרה שבסיסה משולש ישר זוית
 244. פירמידה ישרה שבסיסה משולש ישר זוית
 245. תרגיל במרוכבים
 246. פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים
 247. פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות
 248. פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות
 249. חקירת פונקציות מעריכיות עם 2 פרמטרים
 250. בעייה במישור באמצעות טריגונומטריה