PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. למה בשורש של מספר, מתייחסים גם למינוס?
 2. מנסרה שבסיסה משולש שווה שוקיים
 3. סדרות
 4. וקטורים אלגברים במרחב ומישור
 5. שיפוע ונקודה
 6. טריגונומטריה
 7. מערכת משוואות מעריכיות
 8. פרמידה ישרה
 9. תרגיל הוכחה
 10. חקירת פונקציה
 11. גאומטריה אנליטית ע ז ר ה !!!!
 12. בעיה טריגונומטרית אולי גאומטרית
 13. חזקות
 14. פתרון שגוי או שהדרך שלי לא נכונה?
 15. גיאומטריה אנליטית -מרחק בין שתי נקודות
 16. מידע לגבי שאלון 807
 17. משוואות מעריכיות
 18. מרוכבים
 19. משוואות מעריכיות 2
 20. משוואות מעריכיות 3
 21. חזקות עם מעריך טבעי
 22. מספרים מרוכבים
 23. משוואה מעריכית
 24. משוואה מעריכית עם בסיסים שונים
 25. מספרים מרוכבים
 26. מספרים מורכבים
 27. המרחק בן שתי נקודות
 28. לוגים
 29. לוגים
 30. משוואה ריבועית כאשר מקדמי z הם מרוכבים
 31. פונקציה מעריכית - זוגית או אי זוגית?222
 32. מציאת כל ערכי X שמקיימים...
 33. פונקציה מעריכיתתת
 34. וקטורים
 35. גרף של פונקציה עם ערך מוחלט
 36. משוואה מעריכית
 37. הוכחת זהות
 38. תחום הגדרה של פונקציה מעריכית
 39. פונקציות מעריכיות
 40. אי שוויונים
 41. חילוק מרוכבים בתוך חזקה
 42. אי-שוויון מעריכי
 43. אי שוויונות מעריכיים
 44. סדר נושאים ללימוד
 45. שורשי משווה
 46. משוואות מעריכיות בסיס
 47. הוכחה
 48. לוגים
 49. לוגריתמים
 50. אי שוויונות מעריכיות
 51. חזקות ושורשים
 52. אי שיוויונים לוגריתמים
 53. גאומטריה אנליטית
 54. משפט תיכונים
 55. חזקות
 56. טריגו במרחב
 57. לוגים
 58. לוגים
 59. הוכחת תכונות של וקטורים
 60. מרוכבים שמורכבת סעיף מסדרה הנדסית וסעיף מגאומטריה
 61. לוגים
 62. לימוד 807
 63. הנדסה אנליטית
 64. משוואות לוגריתמיות
 65. משוואות לוגריתמיות
 66. משוואות מעריכיות
 67. אי שוויונים מעריכיים
 68. משוואות מעריכיות
 69. תרגיל בוקטורים
 70. חישוב שטחים
 71. חישוב שטחים
 72. ווקטורים
 73. שלום שרטוט אליפסה
 74. חומר בסיסי בוקטורים
 75. נוסחא בין ישרים מקבילים- משהו לא ברור בנוסחא
 76. מערכת משוואות
 77. מרוכבים
 78. מרוכבים
 79. מרוכבים
 80. מרוכבים
 81. חישוב במספרים מרוכבים
 82. לוגריתמים
 83. משוואות מעריכיות
 84. לוג
 85. סדרות
 86. וקטור גיאומטרי
 87. בינום
 88. סדרות
 89. תיבה - להביע גובה תיבה עם 3 פרמטרים
 90. וקטורים
 91. וקטור הצגה
 92. אינטגרל מסוים בעייתי
 93. הוכחות בטריגונומטריה באמצעות וקטורים
 94. מספרים מרוכבים
 95. היפרבולה
 96. גאומטריה פשוטה (אסור טריגו)
 97. תקוע בתרגיל, אין לי כ"כ רעיונות
 98. לוג
 99. פתרון תרגיל 13
 100. הוכחת משפט
 101. גדילה ודעיכה
 102. גדילה ודעיכה
 103. לוגיריתמים
 104. וקטור המקביל למישור
 105. שבר עשרוני
 106. גדילה ודעיכה
 107. וקטורים- פשוט
 108. בעיה בווקטורים
 109. משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור בין החזקות
 110. שאלת וקטורים קשה
 111. בבקשה תעזרו
 112. טריגו במרחב מנסרה ישרה
 113. הוצאת לגוריתם
 114. הוצאת לוגירתםםם
 115. טריגונומטריה במרחב
 116. הוכחת סדרה הנדסית
 117. בעייה במרוכבים
 118. בעיות גידול ודעיכה
 119. אי שווינים לוגריטמים
 120. משוואות מעריכיות
 121. מציאת תחום הגדרה לפונקציה מעריכית
 122. מנסרה ישרה
 123. מכפלה סקלרית
 124. מציאת נקודות החיתוך של שני מעגלים
 125. מציאת תחום הגדרה של פונקציות מעריכיות
 126. מקומות גאומטריים עם מעגל
 127. שאלת הוכחה
 128. הוכחה של וקטורים
 129. חישוב אורכי וקטורים
 130. וקטורים ניצבים
 131. בבקשה מהר!! משולש שווה צלעות
 132. בבקשה
 133. פונקציות מעריכיות בעזרת מחשבון
 134. אי שיוויונות
 135. הנושא הוא אנליטית
 136. תרגיל בגיאומטריה אנליטית
 137. חקירת פונקציה מעריכית
 138. וקטורים במרחב
 139. שאלב באנליטית
 140. בעיות גידול ודעיכה
 141. תיבה
 142. בעיות גדילה ודעיכה
 143. אי שוויונות לוגריתמים
 144. הוכחה שמכפלת ישרים מאונכים היא 1-
 145. תרגיל קשה במיוחד.
 146. הוקטור האלגברי
 147. פונקציות
 148. חקירת פונקציה מעריכית עם פרמטר
 149. אי שיוויונות
 150. גיאומטריה -ריבועים על צלעות משולש -בעיית הוכחה
 151. תרגיל באנליטית
 152. אסימפטוטות של פונקציה מעריכית
 153. וקטורים גיאומטרים
 154. מספרים מרוכבים צריך סעיף
 155. מספרים מרוכבים
 156. הוכחות בטריגונומטריה באמצעות וקטורים
 157. אי שיוויון בעייתי
 158. אנליטית מהבגרות.
 159. תרגיל באנליטית מקום גאומטרי
 160. אנליטית
 161. תרגיל במעגל
 162. בעיות קיצון פונקציות מעריכיות
 163. בעיות קיצון עם פונקציות מעריכיות
 164. לוגריתמים
 165. אורך מינימלי עם פונקציות מעריכיות
 166. גידול ודעיכה
 167. תרגיל באנליטית
 168. 11 עמוד 426 הסתבכתי
 169. הוכחת וקטור מקביל למישור
 170. לקבוע האם נקודה נמצאית על מישור
 171. תרגיל 13
 172. בעייה באליפסות באנליטית
 173. בעייה באליפסות באנליטית
 174. בעיה בגאומטריה אנליטית
 175. מקומות גאומטריים עם מעגל
 176. סדרות
 177. חיתוך הקבלה והתלכדות של ישרים
 178. תיבה
 179. תרגיל עם מנסרה
 180. מציאת משוואת קוו ישר
 181. גיאומטרית המרחב
 182. סדרות
 183. מכפלה סקלרית-בעיות במישור
 184. וקטורים תרגיל קשה
 185. טריגו במרחב
 186. שתי משוואות
 187. אי שוויון לוגריתמי
 188. גיאומטריה אנליטית
 189. הישר
 190. בעיות מינימום ומקסימום במרחב- המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)
 191. מעגל
 192. נגזרת בחוזקה רציונלית
 193. טריגו במרחב
 194. תיבה
 195. מותר להשתמש בנוסחה ל3 וקטורים שסופם באותו ישר בבגרות?
 196. הוכחת טרפז
 197. פונקציה זוגית (לוגריתמית)
 198. וקטורים
 199. למה אין בספר של יואל גבע את הנושא של חיתוך, הקבלה והתלכדות?
 200. אנליטית
 201. מכפלה סקלרית
 202. לוגריתמים - המשוואה a^x = b
 203. סיוע במחשבון
 204. מעגל חסום בריבוע
 205. מציאת סקלרים
 206. סעיף ב' - לא יודעת איך לענות עליו
 207. היטל וקטור על וקטור
 208. משוואות עם מספרים מרוכבים
 209. מרחק בין 2 נקודות
 210. רק את סעיף סעיף א'
 211. תרגיל בהגדרת הלוגריתם
 212. אי שוויונות לוגריתמיים
 213. תנאי ההשקה של ישר למעגל
 214. משוואה מעריכית
 215. לוגריתמים
 216. האם הפיתרון שלי נכון?
 217. חישוב שטחים - אינטגרלים
 218. ....
 219. תרגיל בוקטורים
 220. תרגיל בוקטורים
 221. זוויות בין אוניות
 222. משוואה לוגריתמית
 223. הנדסה אנליטית
 224. פונקציית חזקה עם מעריך רציונלי
 225. מכפלה סקלרית בהצגה אלגברית
 226. חישוב הזווית בין שני ווקטורים
 227. תחום הגדרה של לוגריתמים עם בסיס משתנה
 228. תחום הגדרה של פונקציות לוגריתמיות
 229. נגזרות
 230. פונקציות מעריכיות - מציאת פרמטרים עם נקודות קיצון
 231. מרחק בין ישרים מקבילים
 232. מציאת משוואת משיק למעגל בלי תנאי ההשקה
 233. תרגיל במרוכבים - המישור של גאוס
 234. נוסחת משיק למעגל
 235. חיתוך והשקה בין מעגל ופרבולה
 236. פונקציות לוגריתמיות
 237. וקטור גיאומטרי
 238. וקטור גיאומטרי
 239. וקטור גיאומטרי
 240. וקטור גיאומטרי
 241. פתרון משוואה
 242. וקטורים ונפחים
 243. וקטורים ונפחים
 244. וקטורים
 245. וקטורים אשמח לפתרון (:
 246. מציאת מספר מרוכב
 247. תרגול מרוכבים
 248. הוכחת מספר מרוכב
 249. סדרת מספרים מרוכבים
 250. וקטור גיאומטרי