PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. עזרה בבקשה
 2. עזרה בבקשה
 3. עזרה בבקשה
 4. הפיכת מס מרוכב לווקטור
 5. סעיף קטן באינטגרלים
 6. עוד סעיף קטן באינטגרלים
 7. שאלה באינטגרלים + שאלה כללית בנפח גוף סיבוב
 8. שאלה - אסיפטוטות
 9. אליפסה עם נק' חיתוך
 10. בעיה באינטגרלים אם E:.
 11. אינטגרלים
 12. תר' 2 מבחן ראשון
 13. מקומות גיאומטריים - מעגל
 14. מגן בר אילן 1 תשע"א - שאלון 807
 15. משוואה ריבועית מורכבת
 16. פונקציה מעריכית ולוגריטמית
 17. אינטגרלים
 18. פתרון תרגיל
 19. איך בכלל ניגשים לתרגילים?
 20. תרגיל מהמיקודית של נאווה אלמוג (מבחן 8 -תר' 2)
 21. מקומות גיאומטריים - מעגל, פרבולה ומשיקים
 22. צריך עזרה בתרגיל אנליטית.
 23. אינטגרלים- נפח גוף סיבוב
 24. בעיה עם מעגל חוסם
 25. שאלה באינטגרל
 26. מקומות גיאומטרים
 27. אינטגרל
 28. LN
 29. חקירה לוגריטמים
 30. עמוד 59 תרגיל 3
 31. תרגיל חקירה
 32. עזרה בתרגיל בהנדסת המרחב
 33. עזרה
 34. סעיף ממש ממש קל, צריך רק טכניקה מסויימת
 35. עזרה בתרגיל...
 36. עזרה-מנסרה משולשת
 37. זקוק לעזרה בטריגו
 38. אינטגרל של tan (x:2..
 39. משהו קטן..
 40. גיאומטריה אנליטית -מקום גיאומטרי
 41. עזרה בתרגיך
 42. עזרה..
 43. עזרה בתרגיל במרוכבים
 44. זהויות אולי?
 45. מרובע חסום בתוך מעגל
 46. הנדסת המרחב - עזרה
 47. אינטגרל
 48. פונקציה עם לאן שהערך בתוכו תמיד שלילי?!
 49. מגן בר אילן מס' 2 - שאלון 807
 50. שאלה ממתכונת שהייתה לי היום
 51. גידול ודעיכה
 52. מצב הדדי בין ישרים - טעות בתשובה ?
 53. עזרה באינטגרל
 54. שאלה לגבי מה נשאר
 55. מציאת שטח, פונקציה מעריכית+טריגו
 56. עזרה בבקשה
 57. שאלה מבגרות 2007
 58. מעגל היחידה
 59. המישור של גאוס
 60. ניסוח לא ברור
 61. האם ניתן להשתמש במשפט זה ?
 62. מבחן 13 תרגיל 3 נאוה אלמוג - עזרה
 63. עזרה בבקשה
 64. עזרה דחוף
 65. מבחן 27 שאלה 3
 66. מבחן 27 שאלה 4
 67. מבחן 28 שאלה 1
 68. מבחן 28 שאלה 2
 69. מבחן 28 שאלה 3
 70. מבחן 28 שאלה 4
 71. מבחן 28 שאלה 5
 72. שאלה בוקטורים
 73. ציור גרף
 74. תרגיל שלא הצלחתי
 75. עזרה - תרגיל קשה מהמיקודית של נאוה אלמוג
 76. עזרה בסעיף אחרון
 77. מבחן 29 שאלה 1
 78. מבחן 29 שאלה 2
 79. מבחן 29 שאלה 3
 80. מבחן 29 שאלה 4
 81. מבחן 29 שאלה 5
 82. שורש יחידה
 83. מבחן 32 שאלה 1
 84. מבחן 32 שאלה 2
 85. מבחן 32 שאלה 3
 86. מבחן 32 שאלה 4
 87. מבחן 32 שאלה 5
 88. מבחן 11 תרגיל 2
 89. מבחן 33 שאלה 1
 90. מבחן 33 שאלה 2
 91. מבחן 18 שאלה 4
 92. מבחן 33 שאלה 3
 93. מבחן 33 שאלה 4
 94. מבחן 33 שאלה 5
 95. פונקציה מעניינת..
 96. שאלה ממיקודית
 97. שאלה (:
 98. תרגיל במרוכבים שלא הצלחתי
 99. מקומות גיאומטריים עזרה דחוף :(
 100. גדילה ודעיכה
 101. עזרה בסעיף
 102. פרמידה
 103. דחוף דחוף ..
 104. שאלה עם פרבולה
 105. שאלה דחופה
 106. אינטגרל נראה ממש קשה
 107. פונקציות לוגריתמיות
 108. בעיית קיצון של טריגו במרחב - קשה
 109. בעיה במציאת הפתרון-מקומות גיאומטריים
 110. עזרה בתרגיל
 111. תרגיל חקירה דיי מטורף...
 112. משוואה ריבועית מרוכבת
 113. עזרה...
 114. בעיה בהנדסה אנליטית
 115. מבחן 12 שאלה 3
 116. עזרה בבקשה
 117. לא מוצא את הזווית ..
 118. תרגיל בנושא וקטורים מתוך מתכונת שהיתה לי
 119. התרגיל לא מסתדר
 120. תרגיל באנליטית
 121. פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
 122. עזרה...
 123. שאלה במרוכבים
 124. הסבר קטן על וקטורים..
 125. שאלה
 126. מועד קיץ 2010
 127. השקה לצירים
 128. שאלה דחופה
 129. עזרה במציאת פרמטר
 130. מתכונת 807 - מבחן מורים 1 אדית ומריאן על פי תוכנית תשע"א
 131. הבינום של ניוטון
 132. זווית בין מישורים
 133. אליפסה
 134. אינטגרלים
 135. נגזרות ואינטגרלים
 136. חילוק ארוך משהו פשוט לא מסתדר!
 137. וקטורים
 138. איך עושים את שיטת ההצבה?
 139. שאלה עם אליפסה קנונית
 140. עזרה בבקשה....
 141. בעיות וקטורים
 142. שאלה בפרמידה
 143. שאלון 807 --תשס"ט
 144. נראה שונה אבל זהה
 145. פרמידה
 146. חדוא עם פרמטר
 147. עזרה בתרגיל (אנליטית)
 148. מכפלה וקטוריאלית
 149. שאלה לגבי אסימפטוטות..
 150. אנליטית
 151. עזרה בזווית בין ישר למישור
 152. שאלה בוקטורים דחוף
 153. בעיה בטריגו במרחב
 154. שאלה על פרבולה - ממתכונת 807 - שאלה מספר 1.
 155. שאלה לגבי פיתול..
 156. תרגיל בוקטורים
 157. עזרה תרגיל קשה - מהמיקודית של מריאן ...
 158. קיץ תשע מועד ב - תשובות.
 159. עזרה בתרגיל
 160. שאלה קשה!!
 161. שאלה לגבי רדיאנים
 162. שאלה
 163. מבחן מספר 10 ווקטורים וטריגונומטריה במרחב
 164. עזרה..
 165. שאלה בטריגו...
 166. גזירת פונקציה מעריכית - שאלה כללית
 167. תרגיל מתוך מבחן שהיה לי בנושא יחידות הצגה
 168. ווקטורים והנדסת המרחב
 169. וקטורים אלגברים שאלה דחופה וקצרה
 170. עזרה בנגזרת
 171. מבחם 30 תרגיל 1
 172. דיונים ושאלות אודות בחינת הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד א' שאלון 807
 173. מבחן 30 תרגיל 3
 174. צריך עזרה בתרגיל במספרים מרוכבים
 175. גידול ודעיכה
 176. בגרות חורף תשע''א, שאלה לגבי סעיף ב' בוקטורים
 177. שאלה קשה מהמיקודית - עזרה
 178. סעיף שאני לא מצליח
 179. שאלה קצרה
 180. מבחן 23 שאלה 1
 181. בעיה לא מצליח לפתור סעיף אחרון
 182. לוגריתמים
 183. שאלה על אסימפטוטות..
 184. שאלה דחופה מבגרות חורף 2011!
 185. שאלה כללית
 186. מרחקים
 187. חישוב זוויות
 188. כמה ציונים יורד על הטעויות האלה?
 189. טעויות חישוב
 190. שאלה בנושא בגרות 807
 191. שאלה בנושא חקירת פונקציה אלגברית
 192. מישור ע"י שלוש נקודות
 193. הערכת ציון בבקשה
 194. הערכת ציון לבגרות 807
 195. הערכת ציון
 196. בעיית מינימום מקסימום
 197. כמה יורידו אם בכלל?
 198. בתרגיל מסוים מהמיקודית של אדית כהן
 199. גיאומטריה אנליטית
 200. שאלה קשה... לא מצליח
 201. גיאומטריה אנליטית
 202. אפשר את המיקוד ה'כללי' לשאלון 807 ?
 203. אפשר בבקשה עזרה
 204. הסבר קטן על אינטגרל..
 205. שאלה דחופה מאוד במקומות גאומטרים
 206. שאלה דחופה מאוד במקומות גאומטריפ
 207. שאלה דחופה באנליטית
 208. מעגל
 209. מרוכבים
 210. כיצד פותרים משוואה זו?
 211. שאלה שהניסוח שלה לא מובן..
 212. מתכונת 807/007 לכל המעוניין
 213. מבחן 25
 214. חלוקת פולינומים שלא יוצאת לי..
 215. ציוני מועד א שאלון 807
 216. אליפסה- מקומות גאומטריים
 217. [בקשה] מגני בר אילן ל807
 218. תרגיל בווקטורים פרמטריים
 219. שאלה 3 מבגרות 2011 מועד א
 220. סעיף בפונקציות שלא הצלחתי
 221. פרמידה
 222. מבחן 38 שאלה 1
 223. גדילה ודעיכה
 224. איפה אמצא פתרון 807 למועד א 2009?
 225. עזרה בבקשה
 226. שאלה ממתכונת
 227. חישוב שטח...סיבוך
 228. עזרה בוקטורים דחוףף
 229. עזרה תרגיל מהמתכונת .. בבקשה !
 230. שאלה 1
 231. בחינת הבגרות במתמטיקה
 232. בגרות מועד א שאלה 4
 233. פתירת סוגריים נתקעתי!
 234. שאלה
 235. גזירה קטנה שלא יוצאת..
 236. 2007 מועד ב' מיוחד שאלה 4
 237. תרגיל שלא הצלחתי
 238. עזרה דחופה במרוכבים..
 239. שאלה בקשר לחומר בבגרות שאלון 807
 240. דיונים ושאלות אודות בחינת הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב' שאלון 807
 241. חומר הלימוד של שאלון 807
 242. הערכת ציון לבחינת הבגרות מועד ב'
 243. שאלה
 244. עזרה בבקשה
 245. עזרה בבקשה !!
 246. משוואת הישר
 247. משוואה פשוטה
 248. משוואה פשוטה
 249. שרטוט גרף
 250. משוואה פשוטה