PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 1. מציאת ארגומנט
 2. משוואת נורמל לפרבולה
 3. מעגל החוסם משולש או מרובע
 4. משיק לפרבולה
 5. פירמידה
 6. מעגל חסום במשולש
 7. פונקציות מעריכיות
 8. בעיות גידול וגעיכה מעריכיים
 9. סעיף ב' בבעיית גדילה ודעיכה
 10. שוויון בין שתי זוויות - סעיף ב'
 11. מציאת גובה בטרפז שווה שוקיים - אליפסה
 12. בעיות גידול ודעיכה
 13. נקודות פיתול ונקודות קיצון
 14. לא מסתדרת עם סעיפים ב וג
 15. מציאת חוקיות
 16. באילו מועדים יש בבגרות וקטור גאומטרי,פרט ל ?2013
 17. אינטגרל לא מסוים קבוע C
 18. גדילה ודעיכה
 19. מציאת תחום הגדרה
 20. טריגונומטריה במרחב
 21. ערך מוחלט בנוסחא + מאונכים בכלל המעבר
 22. פונקציה מונוטונית
 23. מציאת מקום גאומטרי אליפסה
 24. בעיה בהנדסה אנליטית
 25. אנליטית
 26. משוואת מעגל עפ משוואת משיק
 27. הנדסה אנליטית
 28. מציאת נקודת פיתול ולהביע את הערך של האינטגרל
 29. מעגל חסום במשולש
 30. מרחק נקודה מישר
 31. ????
 32. טרפז ישר זוית
 33. פרמטר לייצוג אליפסה
 34. מיציאת מקום גאומטרי
 35. מקום גאומטרי של אליפסה - מה לא בסדר?
 36. הבנת תרגיל מקום גיאומטרי
 37. המשוואה הכללית של מישור
 38. משוואות מעריכיות- אסימפטוטה אופקית
 39. וקטור אלגברי
 40. אליפסה ומעגל
 41. וקטורים ומערכת צירים
 42. תחום הגדרה של פונקציות מעריכית
 43. 807-פונקציה לגוריתמית
 44. בגרות חורף 1992 תשנ"ב אנליטית
 45. וקטור אלגברי
 46. אליפסה ופרבולה
 47. אליפסה ומעגל
 48. אי שיוויון לוגריתמי
 49. וקטורים
 50. וקטורים
 51. גדילה ודעיכה
 52. פירמידה משולשת
 53. [אינפי] משוואה בפונקציית ערך השלם
 54. חישוב שטח משולש- המכפלה הסקלרית
 55. הוכחה ששני ביטויים צמודים
 56. אליפסה אדית ומריאן 807
 57. זהות טריגונומטרית
 58. אשמח אם בבקשה תוכלו לעזור לי לפתור את אחד התרגילים בקישור המצורף:)
 59. אשמח אם בבקשה תוכלו לעזור לי לפתור את אחד התרגילים בקישור המצורף:)
 60. בעיות קיצון פונקציות מעריכיות
 61. אינטגרל לשטח פונקציה טריגונומטרית
 62. גדילה ודעיכה
 63. וקטור ומישור האם מקבילים
 64. הוכחת תכונות במעגל
 65. גדילה ודעיכה
 66. גדילה ודעיכה
 67. גדילה ודעיכה
 68. מציאת גודל של וקטור בעל שלושה איברים
 69. מציאת מרחק על פי הנקודה והישר
 70. בגרות 2011 מועד ב
 71. מצב הדדי של ישר ומישור
 72. מציאת הפונקציה על פי נגזרתה ונקודה שעליה
 73. מנסרה ישרה שבסיסה ישר זווית
 74. פונקציות מערכיות תחום הגדרה
 75. מה מותר ואסור בפונקציה מעריכית?
 76. תרגיל שהסתבכתי בו
 77. זווית בין אלכסון של פאה צדדית אחת ובין המישור של פאה צדדית אחרת במנסרה שוות צלעות
 78. נגזרות
 79. אסימפטוטות
 80. בגרות 2014 מועד ג' משוואה מעריכית
 81. הצילו נתקעתי בתרגיל הבא
 82. איזומורפיזם
 83. תתי מבנים
 84. בעיה במציאת משוואת מעגל חסום במשולש
 85. הנדסה אנליטית בני גורן
 86. חקירה עם פיתול וקעירות
 87. גדילה ודעיכה
 88. בגרות חורף 1997 מרוכבים
 89. הנדסה במרחב
 90. הצגה פרמטרית של מישור ישרים נחתכים
 91. בדיקת מצב הדדי בין ישר למישור
 92. גיאומטריה אנליטית
 93. תרגיל במרוכבים
 94. תרגיל בפונקצייה מעריכית
 95. חשבון דיפרנציאלי
 96. משיק לאליפסה ולמעגל
 97. בסיס למרוכבים
 98. פתרון בגרות מועד ד
 99. דברים כלליים - פונקציה עם ערך מוחלט
 100. וקטור גיאומטרי המאונך למישור
 101. מציאת משוואת מעגל
 102. לא מבין משהו
 103. עמ 490 9 סעיף ד
 104. דבר כללי לא ברור
 105. דבר כללי לא ברור
 106. סוגיה באשר לפונקציה לוגריתמית מסוימת
 107. נפח פרידה בני גורן בגרויות
 108. ביטויים מעריכיים
 109. וקטורים גאומטרים
 110. טפסי מבחני בגרות למועד ד׳ 2014 תשע״ה ופתרון - שאלון 807
 111. שאלון 007 מרוכבים-הוכחה
 112. סדרות במרוכבים שאלת בגרות תשמ"ה 1985
 113. מציאת אסימפטוטותתת
 114. המשוואה הכללית של המישור
 115. חישוב נפח פירמידה וקטורים מישורים
 116. מספרים מרוכבים (סעיף א)
 117. משיק מנקודה שלא על גרף הפונקציה - משוואות מעריכיות
 118. מרוכבים עם סדרות
 119. גבולות
 120. פונקציה מעריכית - משיק - סעיף ב'
 121. ערך מוחלט בוקטורים
 122. תרגיל במרוכבים אשמח שתעזרו
 123. נגזרות
 124. וקטור אלגברי במקבילית
 125. פתרון תרגיל 19
 126. וקטורים -מרחקים בין ישר למישור
 127. הצגה פרמטרית של ישר
 128. וקטור אלגברי במקבילית
 129. וקטור גיאומטרי
 130. שאלת "לאילו ערכים של.." באנליטית - מרחק נק' מישר וכו'
 131. arg קו ישר
 132. גיאומטריה אנליטית
 133. אינטגרלים-פונקציות טריגונומטריות
 134. פרבולה
 135. מקבילון ווקטור אלגברי
 136. וקטורים אלגבריים במרחב
 137. הווקטור האלגברי
 138. ציור נתונים בטריגו במרחב
 139. שאלת בגרות בטריגו במרחב
 140. טריגו במרחב
 141. אלגברה - מערכת משוואות מורכבת
 142. שאלת הוכחה במרוכבים
 143. לוגריתמים
 144. פונקציות מעריכיות עם פרמטרים
 145. בעיה במחשבון עם מספרים מרוכבים
 146. גדילה ודעיכה
 147. בעיה בטריגו במרחב
 148. אינטגרל הפונקציה הלוגריתמית
 149. מתכונת מקורית וחדשה לשאלון 807
 150. למצוא גבול-איך???
 151. וקטורים
 152. וקטורים
 153. אינטגרלים פונקציות מעריכיות
 154. הצגה פרמטרית של ישר
 155. נגזרת
 156. מכפלה סקלרית - בעיות במרחב עם פרמטרים
 157. איך זה אפשרי?? זהויות
 158. בעיות גדילה ודעיכה
 159. תרגיל בוקטורים!
 160. וקטור אלגברי
 161. ייצוג ישר ע"פ ווקטור כיוון
 162. גידול ודעיכה
 163. ערך מוחלט נגזרת
 164. פרבולה ומעגל
 165. טריגו במרחב קיץ 2005 מועד '
 166. סוגיה עקרונית באשר למכפלה סקלרית של וקטורים
 167. מכפלה סקלרית
 168. בני גורן 807 ג1 עמ' 604 תרגיל 6
 169. משוואת משיק משותף לשני מעגלים משיקים
 170. מעגל
 171. הדגש הוא על סעיף ב'.סעיף א' נפתר כבר.
 172. מעגל
 173. הוכחת סדרה הנדסית במרוכבים
 174. פונקציה לוגריתמית
 175. תרגיל 52
 176. מכפלה ווקטורית
 177. פתרון "טריוויאלי" במרוכבים של Z=0
 178. מציאת זווית בין ישר לצירים
 179. נפח פרמידה שבסיסה מקבילית
 180. רדיוסי הווקטור של האליפסה
 181. ווקטורים במנסרה
 182. וקטור גיאומטרי
 183. בעיות גדילה ודעיכה
 184. אדית ומריאן- משוואות אליפסה
 185. משוואת אליפסה- אדית ומריאן 807
 186. מציאת זווית בין ישר למשיור
 187. גדילה ודעיכה
 188. מכפלה סקלרית
 189. קעירות כלפי מעלה וישר
 190. זוית בין 2 פאות צדדיות בטטראדר
 191. סרטוט גרף פונקציה - משהו מוזר!
 192. חשבון דפרנציאלי ואנטגרלי
 193. פתרון משוואות ממעלה שנייה
 194. חקירה של e
 195. פרבולה קיץ 2006 מועד ב'
 196. נגזרת של arctan
 197. מציאת זווית של ישר עם הכיוון החיובי של ציר X
 198. מציאת מקום גיאומטרי
 199. חישוב שטח ומציאת תחומי שליליות וחיוביות
 200. סרטוט פונקציות באותה מערכת צירים וחישוב שטחים
 201. סעיף ג' - הבעת מכפלה סקלרית
 202. כיצד למצוא נפח בווקטורים
 203. חישוב נפח של מנסרה משולשת בווקטורים
 204. לא מסתדר לי נגזרת סתומה ומשיק
 205. קבוצה בת מניה
 206. חשבון דפרנציאלי ואנטגרלי - פונקציה לוגריתמית
 207. מקומות גיאומטריים
 208. הסתבכות קטנה
 209. קיץ 91 דוגמה 2
 210. טריגו במרחב
 211. פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות - בגרות 2004
 212. מרוכבים עם סדרות הנדסיות
 213. חקירת פונקציה עם מעריך רציונלי
 214. מרוכבים בשילוב סדרות חשבוניות והנדסיות
 215. יחס בין שטחי משולש בגאומטריה אנליטית
 216. תרגיל באנליטית
 217. פירמידה ישרה
 218. מצאו את B וC
 219. ערך מוחלט
 220. פתרון מערכת משוואות ממעלה שנייה
 221. ישר ומישור
 222. תרגילי חזרה וקטורים
 223. תרגילי חזרה וקטורים
 224. חקירת פונקציות מעריכיות
 225. קיץ 94 פירמידה משולשת משוכללת וישרה
 226. מציאת ישר המקביל לשני מישורים
 227. קו ישר מפגש תיכונים
 228. שטח במרוכבים
 229. וקטורים אלגבריים תרגיל בני גורן
 230. המצב ההדדי של ישר ומישור
 231. לא מבין למה אחת התשובות נפסלת...
 232. יש לי כיוון אבל..
 233. מנסרה ישרה
 234. אין לי מושג איך להתחיל...
 235. מציאת נקודת השקה על הפרבולה
 236. הוכחות בסדרה נתונה של מספרים מרוכבים
 237. לא מבין איפה הטעות..
 238. מעגל הסבר קצר
 239. גידול ודעיכה מדינות א' ב'
 240. וקטורים בגישה גאומטרית
 241. וקטורים בגישה גאומטירת
 242. וקטורים בגישה גאומטרית
 243. וקטורים בגישה גאומטרית
 244. וקטורים בגישה גאומטרית
 245. מרוכבים
 246. חקירת פונקציות
 247. וקטורים אלגבריים
 248. משוואות
 249. תיבה עם פרמטרים
 250. משוואת פרבולה מיקום גיאומטרי