PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29

 1. מלבן ואלכסון
 2. פונקציה מעריכית
 3. מקומות גאומטריים פרבולה
 4. שטחים
 5. וקטורים
 6. פתרון מלא
 7. פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי
 8. תרגיל - פתרון משוואה
 9. פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי
 10. פונקציות לוגריתמיות
 11. משוואה עם נעלמים מרוכבים
 12. וקטורים קשה במיוחד
 13. גיאומטריה אנליטית שני משיקים למעגל
 14. ארכימדס מתכונת 20 וקטורים אלגבריים
 15. וקטורים במרחב
 16. וקטורים
 17. וקטורים
 18. אנליטית
 19. אינטגרל מורכב
 20. מקומות גיאומטריים- עקומות לא קנוניות
 21. גאומטריה אנליטית
 22. אנליטית
 23. גאומטריה אנליטית
 24. גאומטריה אנליטית
 25. וקטורים 2
 26. וקטורים 6
 27. וקטורים 7
 28. אסימפטוטה
 29. הצגה פרמטרית של היטל
 30. מספרים מרוכבית- סכום עם ערך מוחלט
 31. פתרון משוואה מרוכבת
 32. גאומטריה אנליטית
 33. וקטורים
 34. וקטורים
 35. מציאת מישור
 36. זווית בין שני מישורים
 37. דיפרנציאלי
 38. הנדסת המרחב-סעיף מרגיז
 39. תרגיל בפרבולה ומעגל
 40. וקטורים
 41. משוואה שנראית כאילו אין לה פתרון
 42. וקטורים 9
 43. חקירת פונקציה מעריכית
 44. פונקציות לוג
 45. מספרים מרוכבים
 46. מספרים מרוכבים
 47. מספרים מרוכבים
 48. תרגיל בוקטורים
 49. לוגריתמים
 50. וקטורים
 51. מספרים מרוכבים פתירת משוואה
 52. וקטור אלגברי
 53. מקום גאומטרי 1
 54. פרבולה 6
 55. וקטורים 15
 56. נגזרת
 57. הוכחה: ישר חיתוך המקביל למישור נתון
 58. מספרים מרוכבים
 59. וקטורים, אמצעי צלעות.
 60. משיק למעגל בנקודה שעליו
 61. בעייה בפונקציה מעריכית
 62. גאומטריה אנליטית
 63. גאומטריה אנליטית
 64. פונקציה מעריכית
 65. מספרים מרוכבים פתירת משוואה
 66. תרגיל בפונקציית e סעיף ב בלבד
 67. מספרים מרוכבים
 68. גאומטריה אנליטית-אליפסה
 69. וקטורים הוכחה עם מכפלה סקלרית
 70. מספרים מרוכבים
 71. וקטורים מעבודה לפסח
 72. תרגיל עם log
 73. מרוכבים
 74. גידול ודעיכה-זקוקה לפתרון מהיר
 75. פונקציה לוגריתמית- מציאת אסימפטוטה
 76. גאומטריה אנליטית
 77. מספרים מרוכבים
 78. טריגונומטריה במרחב - מנסרה ישרה שבסיסה משולש ישר זווית
 79. מעגל
 80. וקטורים 12
 81. וקטורים 13
 82. אינטגרל של e (חישוב שטחים)
 83. פונקציה עם בעיה מילולית
 84. טריגו
 85. הוכחה במקבילון
 86. אלפיסה מעורב עם מעגל
 87. אליפסה ומעגל
 88. חקירת פונקציית log
 89. תרגיל עם ln
 90. מרחק בין ישרים
 91. מישורים
 92. וקטורים אלגבריים
 93. מקום גאומטרי 3
 94. מצב הדדי בין ישרים
 95. סדרה חשבונית עם מספרים מרוכבים
 96. מספרים מרוכבים סדרה הנדסית
 97. משוואת האליפסה
 98. בעיות קיצון
 99. לגבי משפט הסינוסים
 100. לגבי טיב משפטים
 101. מספרים מרוכבים
 102. פונקציית e
 103. חדווא 807
 104. משפט מקדמי הוקטורים
 105. בעיות קיצון
 106. מציאת פרמטר בפונקציית e
 107. מציאת וקטור שיוצר זוית שוה עם 2 וקטורים אחרים
 108. וקטור אלגברי
 109. להוכיח שפונקציה יורדת
 110. ישרים במרחב
 111. אסימפטוטה אנכית
 112. פונקציית e עם פרמטרים
 113. מעגל
 114. זווית בין מישורים
 115. פירמידה משוכללת משולשת
 116. תרגיל שנתקעתי עליו
 117. משהו קטן על וקטור גאומטרי
 118. מסתבך עם מעגל
 119. אליפסה
 120. במרחב
 121. תחומי קעירות של פונקציה מעריכית
 122. אינטגרל לפונקציה מעריכית
 123. מקום גאומטרי ,אנליטית
 124. וקטורים (2001)
 125. משוואת מישור
 126. טריגו במרחב
 127. בעיית קיצון
 128. משוואה לוגריתמית די פשוטה - בהול
 129. בעיית קיצון משולבת- חדו"א ואנליטית
 130. הוכחת נוסחאות שטח
 131. משוואת מיתר, המחבר שתי נקודות השקה במעגל
 132. הצגה פרמטרית למשוואת מישור
 133. שטחים
 134. פונקצייה שורשרים הוכחת עלייה של פונקציה - קשה
 135. חישוב זווית
 136. הוכחת נגזרת
 137. איך מוצאים אסימפטוטת לפונקציות לוגריתמיות?
 138. תרגיל שמשלב וקטורים גיאומטריים ואלגבריים
 139. וקטורים
 140. תרגיל באנליטית-מיקום גיאומטרי
 141. גיאומטריה אנליטית, שני ישרים ומקום גיאומטרי
 142. גדילה ודעיכה
 143. מצב הדדי בין מישור וישר
 144. משוואת מישור
 145. חקירת פונקציה מעריכית עם פרמטר
 146. פונקציות מעריכיות
 147. וקטורים+הנדסת המרחב
 148. וקטורים במרחב
 149. הוכחה של תלות לינארית
 150. הוכחה של תלות לינארית
 151. נקודות פיתול מציאת פרמטר
 152. מערכת משוואת
 153. אסימפטוטה פונקציית לוג
 154. פרבולה
 155. תרגיל פשוט שהסתבכתי איתה
 156. שיתוף מתכונות במתמטיקה 807 - קיץ 2015
 157. מורכבים
 158. מספרים מורכבים
 159. תרגיל בחדו"א
 160. מקומות גיאומטריים
 161. מציאת אסימפטוטות
 162. מרחק נקודה ממישור
 163. חדוא
 164. עירוב נושאים
 165. פונקציה
 166. המרחק בין ישר ומישור מקבילים
 167. גדילה ודעיכה
 168. ממתכונת שהייתה לי
 169. פונקציות
 170. סעיף ב
 171. סעיף אינטגרלים
 172. פונרציות לוגריתמיות אינטגרלים
 173. מקומות גיאומטרים
 174. אינטגרלים
 175. מקומות גיאומטרים
 176. מקום גיאומרי במרוכבים
 177. אנקורי
 178. מציאת נקודת חיתוך בין שתי פונקציות
 179. אינטגרלים - נפח גוף סיבוב+שטחים
 180. פירמידה
 181. מקומות גאומטרים
 182. פונקציה e , תרגיל עם כוכבית
 183. פרבולה
 184. אליפסה
 185. הנדסה אנליטית-מקום גיאומטרי
 186. מקום גאומטרי - שני מעגלים, בעיה קשה.
 187. תרגיל בוקטורים
 188. נגזרת טריגונומטרית -רק חיתוך עם ציר ה-X
 189. 807
 190. פונקציה מעריכית . נפח גוף סיבוב
 191. פונקציה מעריכית
 192. סוגיה כללית לגבי משוואות הצירים
 193. וקטורים בגישה אלגברית
 194. פונקציה
 195. מספרים מרוכבים - בעיה ה' יעזור
 196. פונקציית פולינום ממעלה שלישית
 197. תרגיל פשוט בוקטורים
 198. גיאומטריה אנליטית (פרבולה)
 199. שטח פירמידה
 200. מערכת של 4 משוואות עם 5 נעלמים
 201. מרחקים בפרבולה
 202. פונקציית ln
 203. גדילה ודעיכה
 204. וקטורים
 205. תרגיל פשוט באינטגרלים
 206. טטראדר
 207. נפח גוף סיבוב
 208. גיאומטריה אנליטית 807 פרבולה ומעגל קנוניים
 209. פירמידה וקטורים 807
 210. בעיות קיצון
 211. בעיות קיצון
 212. ספר יואל גבע 807 כרך א עמוד 196 תרגיל 4- גיאומטריה אנליטית- מעגל
 213. הצגה פרמטרית של ישר המקביל לישר אחד וחותך 2 אחרים
 214. גידלה ודעיכה הייתכן?
 215. גידול ודעיכה קשה מהרגיל
 216. וקטורים
 217. ווקטורים
 218. פתרונות ודיונים לבחינת הבגרות במתמטיקה קיץ 2015 התשעה שאלון 807
 219. מספרים מרוכבים עם מקום גאומטרי
 220. מרחק בין ישרים מקבילים
 221. טרפז החסום בפרבולה למצוא את p סעיף א
 222. אסימפטוטות אופקיות
 223. תרגיל קשה מרוכבים
 224. שאלת וקטורים ממבחן מתכונת
 225. פישוט וקטורים
 226. וקטורים אלגבריים,הצגה פרמטרית של ישר,נפח תיבה,משוואת מישור-תרגיל 2 עמ' 861
 227. מקום גאומטרי אליפסה
 228. אורך קטע מקסימלי
 229. פרבולה מקום גאומטרי
 230. בעיות חזרה
 231. חקירת פונקציה
 232. בעיות קיצון
 233. טריגו עם נעלמים
 234. תרגיל קשה מהרגיל
 235. פונקציית LN
 236. בעיות קיצון
 237. מציאת הפתרונות
 238. ווקטור אלגברי
 239. 807
 240. מקומות גיאומטריים-מעגל
 241. חלק מסוים שלא הבנתי בתרגיל
 242. לאן נעלם ה I
 243. נראה לי פשוט ,אך יש לי בעיה
 244. אחרונה - מרחק נקודה מישר .
 245. שורשי היחידה מסדר n
 246. הצגה פרמטרית למישור
 247. הצגה פרמטרית למישור סעיף ב
 248. הבנת פיתרון הסעיף - מרחק נקודה מישר
 249. תרגיל עם טריק (שלא עליתי עליו)
 250. להביא z כתלות של n בלבד