PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29

 1. וקטורים
 2. משיקים משותפים לאליפסות
 3. ווקטורים תרגיל 17 סעיף ב .
 4. מרחק ישר ממישור
 5. יחידות ההצגה
 6. ווקטורים משוואת מישור שמקביל למישור
 7. בגרות חורף 2015
 8. אינטגרל של E בחזקת LN
 9. פתרון מקום גיאומטרי ע"י השוואת שיפועים
 10. פונקציות e
 11. תרגיל בגיאומטריה - סוף כיתה ט׳ תכנית בר אילן
 12. הצגה פרמטרית של ישר
 13. וקטורים אלגבריים-מקבילון
 14. פונקציות
 15. פונקציות E תרגילי חזרה
 16. שימוש בשיטת DX/DU בבגרות
 17. רמת הפירוט הדרושה עבור אסימפטוטות
 18. וקטורים
 19. פונקציה סתומה
 20. בגרות 2015 חורף תרגיל 8 שאלון 806
 21. בגרות 2010 807 מועד ב'
 22. פתירת תרגיל ללא מכפלה וקטורית
 23. מספרים מרוכבים
 24. וקטורים מבגרות קיץ 2014
 25. הנדסה אנליטית
 26. הנדסה אנליטית
 27. תרגיל ממתכונת
 28. בעיה במרוכבים, מישור גאוס ומחומש משוכלל.
 29. בבקשה על מישורים
 30. פתרונות ודיונים לבחינת הבגרות במתמטיקה קיץ 2015 התשעה מועד ב' שאלון 807
 31. מקום גטומטרי
 32. תרגילים לדוגמה במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל מתוך בחינות הכניסה להנדסת חשמל בטכניון
 33. מעגלים
 34. אלגברה- חוקי חזקות
 35. אלגברה-חוקי חזקות
 36. נגזרת פונקציה מעריכית
 37. נגזרת ומשיק פונקציה מעריכית
 38. משוואות מעריכיות
 39. זווית בין מקצוע לבסיס, פירמידה ישרה עם בסיס ריבוע
 40. מישור גאוס
 41. סדרה
 42. פתרון משוואה מעריכית בדרך גרפית
 43. לוגריתמים
 44. עבודת קיץ גיאומטריה אנליטית (י"ב 5 יח"ל)
 45. בעיה באנליטית מעבודת חופש (י"ב 5 יחידות)
 46. מספרים מרוכבים -
 47. צריך הוכחה של נוסחת חישוב שטח משולש ע"פ שלוש נקודות
 48. יואל גבע 807
 49. טריגונומטריה, 5 יחידות סוף כיתה י
 50. טריגונומטריה, 5 יחידות סוף כיתה י - סעיף אחד
 51. עבודת קיץ לחמש יחידות יואל גבע תרגיל 43 עמוד 12
 52. סכום
 53. מרוכבים
 54. תרגיל מהעבודה לחופש
 55. תנועה
 56. בעיות קיצון
 57. תרגיל מאתגר בגאומטריה אנליטית
 58. בעיות קיצון 5 יחל
 59. בעיית קיצון - מלבן
 60. אינטגרל לא מסוים- פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי
 61. שאלת רקע על מעגלים -
 62. חישוב
 63. משוואה לוגריתמית
 64. תיבה שבבסיסה מלבן
 65. משולש גבהים
 66. משוואת ישר עפי שיפוע ונק שעליו
 67. איקס בחזקה
 68. חזקות 807
 69. 52 עמוד 83
 70. 51 בעמוד 83
 71. הנדסה אנליטית
 72. מס מרוכבים
 73. מס מרוכבים
 74. משוואה של מעגל
 75. משולש
 76. חלוקת קטע ביחס נתון
 77. סכום שורשים
 78. נקודה
 79. מרוכבים
 80. תרגיל בגיאומטריה אנליטית
 81. משוואות מעריכיות- חיבור וחיסור בסיסים
 82. תיבה עם זווית בין אלכסון לפאה
 83. מתי ישר מקביל למישור? מתי הוא נחתך איתו?
 84. נושא: "מעגל המשיק לצירים או לישרים המקבילים לצירים"
 85. נושא: "מעגל המשיק לצירים או לישרים המקבילים לצירים"
 86. משוואה לוגריתמית פשוטה
 87. פונקציה
 88. תרגיל בגיאומטריה
 89. לוגריתמים
 90. אנליטית מעגלים משיקים
 91. אנליטית מקום גיאומטרי
 92. בעיות לחזרה - גדילה ודעיכה
 93. משולש
 94. משולש
 95. חישוב
 96. בעיות לחזרה - גדילה ודעיכה
 97. שאלות
 98. שאלות
 99. שאלות
 100. בגרות 2009 גאומטריה אנליטית
 101. בגרות 2010 חורף גיאומטריה אנליטית
 102. 17- וקטורים גאומטריים בטרפז
 103. הבנה
 104. שאלות
 105. שאלות
 106. טריגונומטריה במרחב - לא יוצא לי כמו בתשובות
 107. נושא: "מציאת משוואת מעגל לפי משוואת משיק"
 108. פעולות על מספרים רציונאלים ואי-רציונאלים
 109. גאומטריה אנליטית טרפז
 110. משוואה מעריכית - חיבור וחיסור בין בסיסים, מעלה שנייה
 111. למה וקטור המקדמים מאונך למישור?
 112. טריגונומטריה במרחב - סעיף בעייתי
 113. משוואה מעריכית - חיבור וחיסור בין בסיסים, מעלה שנייה
 114. זווית בין ישר למישור
 115. אנליטית מעגל ומקבילית
 116. ת"ה של פונקציה מעריכית - אשמח לדעת איפה הטעות שלי
 117. טריגו במרחב
 118. בעיה באנליטית
 119. פתרון אנליטית
 120. אנליטית פשוטה
 121. שאלות
 122. שאלות
 123. שאלות
 124. אי שיוויונים לוגריתמים
 125. משפט שלושת האנכים
 126. יואל גבע שאלון 807
 127. תיבה
 128. תיבה ריבועית
 129. הוכחה גיאומטרית בעזרת וקטורים
 130. בעיית קיצון - פונקציות לוגריתמיות
 131. מקבילית
 132. וקטורים
 133. תרגיל בהנדסת המרחב
 134. פונקציות מעריכיות
 135. משוואות מעריכיות
 136. משוואות מעריכיות
 137. אינטגרל
 138. נגזרת של פונקציה בחזקת פונקציה
 139. לוגריתמים
 140. פונקציות חזקה עם מעריך רצניונלי
 141. לוגריתם
 142. נתקעתי
 143. המרחק בין נקודה וישר
 144. עלייה וירידה בפונקציות מעריכיות
 145. הוכחת תכונות בפרבולה
 146. הוכחת תכונות בפרבולה
 147. מערכות של משוואות מעריכיות
 148. מערכות של משוואות מעריכיות
 149. 4 אנליטית
 150. אי שיוויונים מעריכיים
 151. המעגל- בעיות לחזרה
 152. תחומי עלייה וירידה - פונקציות מעריכיות
 153. תרגיל עם נעלם במעריך
 154. פונקציות מעריכיות עם פרמטרים - עלייה וירידה
 155. מרחק
 156. וקטורים
 157. תרגיל באלגברה
 158. סדרה הנדסית
 159. מעריכיות
 160. הסתבכתי בפתרון משוואה.
 161. אי שוויונות מעריכיים
 162. טריגו במרחב - פירמידה
 163. שורש
 164. הוכחה גאומטרית בעזרת המכפלה הסקלרית
 165. תרגיליי חזרה - אי-שוויון לוגריתמי
 166. משולש שווה צלעות חסום באליפסה
 167. לוגריתם מעצבן ):
 168. יכול להיות כזה דבר?
 169. חישוב שטח - חזקה עם מעריך רציונלי
 170. משוואה לוגריתמית בסיסית
 171. תכונות וקטורים - צורות מישוריות -
 172. טריגונומטריה במרחב
 173. המיתר הקצר ביותר של מעגל
 174. וקטור גיאומטרי
 175. מתקשה במשוואה לוגריתמית בסיסית
 176. פונקציות מעריכיות
 177. לוגים
 178. חקירת דטרמיננטה\משוואות
 179. לוגריתמים
 180. שאלות
 181. שאלות
 182. מספרים מרוכבים
 183. לוגריתם
 184. אוליפיאדה שלב א'
 185. וקטורים
 186. מציאת זווית בין וקטורים
 187. שאלות
 188. שאלות
 189. שאל
 190. וקטור
 191. הוכחת משפטים
 192. kudho
 193. סדרות
 194. אנליטית מעגל
 195. הנדסת המרחב
 196. פרבולה
 197. משהו לא מובן
 198. וקטורים
 199. פרבולה
 200. מנסרה משולשת
 201. פונקציה מעריכית ולוגרתימית
 202. אליפסה - מרחקים בין נקודות על האליפסה
 203. גאומטריה אנליתית
 204. הנדסת המרחב-מנסרה ישרה
 205. מנסרה משולשת
 206. מקומות גיאומטריים אליפסה אם אפשר גם שרטוט של תנאי הבעיה יעזור לי מאוד
 207. אמצע של קטע
 208. משוואת מעגל- עם פרמטרים
 209. נגזרת- פונקציה מעריכית
 210. נגזרת פונקציה מעריכית
 211. חלוקת קטע ביחס נתון
 212. אורך וקטור אלגברי
 213. אי שוויונות לוגריתמים
 214. חדוו"א נקודות פיתול, טעות בתשובה שלי
 215. מציאת משוואת מעגל
 216. וקטורים
 217. הוקטור הגיאומטרי- תיאור של ישר
 218. וקטורים
 219. כיצד להוכיח שאליפסה איננה מעגל?
 220. לוגריתם
 221. מעגלים
 222. משוואת משיק על פי שיפועו והמעגל
 223. מקומות גיאומטרים- ניצבות של ישרים
 224. גדילה ודעיכה - בעיה בנושא זמן מחצית החיים
 225. נורמל
 226. לוגריתם קשה
 227. הנדסת המרחב
 228. יכול להיות נושא כזאת בבגרות (בעיית תנועה+וקטורים) שאלון 807 ?
 229. קו ישר כללי מדף עבוודה
 230. פונקציות עם שורשים
 231. משיק עם פרמטרים -פונקציות מעריכיות
 232. גידול
 233. חקירה
 234. הנדסת המרחב
 235. בעיה מילולית וקומבינטורית
 236. למצוא את משוואת הפרבולה
 237. חקירת פונקציות מעריכיות
 238. מה זה אומר "על פי יחידות ההצגה של וקטור"
 239. תלות לינארית בין שני וקטורים
 240. פירמידה ישרה שבסיסה משולש ישר זווית
 241. שאלות
 242. שאלות
 243. אי הבנה בהגיון שאלת בגרות
 244. אליפסה- מקודמות גיאומטריים
 245. הוקטור הגיאומטרי-לא מוצא את הטעות שלי
 246. פרבולה
 247. מספרים מרוכבים
 248. מרוכבים - המרה מהצגה אלגברית לטריגונומטרית
 249. תרגילים נוספיפ לחזרה - גאומטריה אנליטית
 250. phrnhsv hahrv