PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29

 1. פרמידה מלבנית
 2. מרוכבים
 3. משוואה מעריכים בסיסים שונים
 4. מכפלה סקלרית
 5. תרגיל מבגרות , אשמח שתגידו לי איפה טעיתי
 6. חילוק מספרים מרוכבים
 7. מציאת משוואת מעגל כשנתון כללי
 8. וקטורים עם טרפז
 9. וקטורים
 10. מקבילית
 11. איך מוכיחים שוקטור כולשהו נמצא במישור נתון?
 12. בינום של ניוטון
 13. וקטורים אלגבריים-המשוואה הכללית של המישור
 14. חקירת פונקציה חלק מבלבל...
 15. מקבילית
 16. מישור גאוס
 17. הנדסת המרחב תרגיל פירמידה משולשת
 18. הוכחות עם שורשי היחידה (ממש קשה)
 19. משהו לא מובן בתרגיל ברמת בגרות
 20. מלבן
 21. חקירת פונקציה מעריכית e
 22. וקטורים
 23. משיק לפרבולה
 24. מספרים מרוכבים
 25. ספר ארכימדס 807 גרסת 2014-2015 עמוד 21 תרגיל 16
 26. מקום גיאומטרי
 27. מקומות גאומטריים אליפסה
 28. וקטור אלגברי
 29. חקירת פונקציה מעריכית e
 30. חקירת פונקציה מעריכית עם e
 31. פונקציות מעריכיות - נקודות קיצון
 32. הנדסת המרחב-פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע
 33. מעוין
 34. הנדסה אנליטית משולש שווה צלעות
 35. זווית בין ישר למישור - בעיות עם הווקטור הגיאומטרי
 36. וקטור גאומטרי המאונך למישור
 37. אינטגרל קשה
 38. מצב הדדי של שני ישרים במרחב
 39. מספרים מרוכבים
 40. מציאת קודקודים מלבן
 41. זווית בין שני מישורים
 42. זווית בין שני מישורים - קובייה
 43. בעיות קיצון
 44. בעיה בגזירה
 45. כיצד משפיע חוצה זוית על מציאת נקודה
 46. וקטור גיאומטרי, יחס חלוקה של צלע ומציאת פרמטרים
 47. בעיית גידול ודעיכה
 48. מערכת e
 49. מציאת פרמטרים
 50. זווית בין שני מישורים
 51. נגזרת LN
 52. הוכחת משולשים
 53. לוגריתם
 54. וקטורים בפירמידה
 55. מקום הנדסי עם פרמטרים
 56. מקומות הנדסיים אנליטית
 57. הוכחת לוג
 58. משוואת מעגל
 59. שאלת בגרות ישנה
 60. הוכחת מינימום ומקסימום עם פרמטרים ותחומים
 61. הנגזרת של הפונקציה F(x)=a^x
 62. מרחק נקודה מישר
 63. תרגיל בסיסי בנושא נקודות פיתול
 64. log
 65. לוג עם ערך מוחלט
 66. מקום גאומטרי - אנליטית 5 יח"ל
 67. זמן מחצית חיים
 68. בעיות גידול ודעיכה
 69. גזירת פונקציה עם מספר בחזקת X
 70. משוואה קשה במיוחד
 71. וקטורים בסיסי
 72. גילוי ערך של t
 73. אסימפטוטות מעריכיות
 74. האם יש נושאים נוספים שצריך ללמוד לבגרות ?
 75. בעיה בסעיף ב'
 76. תרגילי חזרה וקטור גיאומטרי הניצב למישור
 77. עץ
 78. בעיית קיצון
 79. בני גורן 5 יח"ל ג-1 עמוד 218, סע' 9 לא מוצא תשובה נכונה
 80. מיקום גיאומטרי
 81. טיפים|לפתרון מיקום גיאומטרי
 82. מספרים מורכבים בני גורן חלק ג'-2
 83. הנדסה אנליטית
 84. לא בטוח איך לנמק את התשובה שלי כאן
 85. הוכחות הנדסיות באמצעות גיאומטריה אנליטית
 86. בעיה בתרגיל לא מסובך
 87. פירוש הדף הנוסחאות כפי שאנחנו מכירים .
 88. הוכחה בתיבה
 89. הבעת פרמטר בטרפז
 90. שובר את הראש על סעיף ב'...
 91. אינטגרל לפונקציה הבאה?
 92. מקום גיאומטרי
 93. פירמידה ידרה ומכפלה וקטורים
 94. תעזרו בבקשה סעיף א' וב'
 95. תרגיל
 96. מעגל
 97. אליפסה קנונית
 98. מחומש משוכלל חסום במעגל
 99. משוואה מעריכית מציאת תחום
 100. משוואה ריבועית עם מעריך בחזקה ונוסחת וייטה
 101. איך פותר דבר כזה ?
 102. לא מבין איך עושים לזה אינטגרל?
 103. גדילה ודעיכה
 104. חוסר הבנה באופן פתירת בגרות חורף 2013 -
 105. 2 שאלות- מרוכבים ואנליטית
 106. לא הולך טוב בפתירת תרגיל קיץ 2013 אנליטית
 107. תוך כמה זמן אחרי הבגרות יעלו פתרונות?
 108. לא הבנתי את הדרך פתרון !
 109. משוואה מעריכית
 110. דיונים והצעות פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2016 שאלון 807
 111. מעריכיות
 112. חקירת פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי
 113. תרגיל בווקטורים
 114. מצב הדדי בין ישר למישור
 115. פרבולה
 116. ווקטור מקביל למישור- קומבינציה ליניארית.
 117. וקטור במישור
 118. רקורסיה
 119. תרגיל במקומות גאומטריים- ניצבות של ישרים
 120. זווית בין שני מישורים
 121. מקומות גאומטריים - מרחק נקודה ממישור
 122. וקטורים אלגבריים - ספר ג׳1
 123. המצב ההדדי של ישר ומעגל
 124. גדילה ודעיכה
 125. אלגברי - ישרים ומישורים
 126. גדילה ודעיכה
 127. בעיות גדילה ודעיכה- זמן מחצית החיים
 128. גדילה ודעיכה
 129. מחיר
 130. משולש
 131. גדילה ודעיכה
 132. משולש שווה צלעות
 133. מקומות גיאומטריים- עקומות לא קנוניות
 134. מעוניינת בהסבר לתשובה סופית שבספר
 135. מישור ומקבילית
 136. תרגיל עם פתרון שלא הבנתי-מרוכבים
 137. נא לפתור רק בדרך אלגברית
 138. פיתרון משוואה מספרים מרוכבים
 139. ווקטורים-תיבה
 140. בעיה בחשבון דיפרנציאלי
 141. שטח משולש וקטורי
 142. מישור ווקטור עליו
 143. מציאת משוואת אליפסה
 144. משוואות מעריכיות
 145. משואות
 146. משוואות
 147. משוואות מעריכיות
 148. משוואות מעריכיות
 149. משוואות מעריכיות
 150. הצגה פרמטרית של מישור
 151. משולש חסום במעגל
 152. תרגיל מדף עבודה - לא מוצא את הטעות שלי
 153. וקטורים מארכימדס
 154. בעיה מארכימדס
 155. ווקטורים-טטראדר
 156. פונקציות לוגריטמיות
 157. אנליטית- מעגל חסום
 158. מציאת משוואת ישר
 159. הנדסה אנליטית - אמצע קטע
 160. וקטורים
 161. וקטורים
 162. וקטורים
 163. וקטורים
 164. וקטור
 165. וקטור
 166. וקטורים מציאת מישור מקביל למישור עם נקודה
 167. וקטורים מציאת מישור עם נקודה שמקביל למישור YZ
 168. פרבולה
 169. שאלות
 170. הנדסה אנליטית של מעגל
 171. כפל סקלרי עם פרמטרים
 172. אינטגרל פונקציה לוגרתמית
 173. פירמידה
 174. הוכחות אליפסה
 175. בעיה פרבולה ומשיק
 176. תרגיל טוב באליפסה ומעגל
 177. מציאת המספר המרוכב
 178. מציאת שטח המשולש דרך 3 נקודות
 179. פירמידה ישרה - יחידות ההצגה
 180. שיעור פרטי לזמן מוגבל
 181. הוכחת תכונות בפרבולה
 182. חקירת משוואה ריבועית -מרוכבים
 183. משיק לפרבולה - הוכחת תכונות בפרבולה
 184. -מעגל- י"ב 5 יח"ל (פרמטרים)
 185. וקטורים אלגברים
 186. משוואה פשוטה במספרים מרוכבים
 187. טעות נגררת
 188. קו ישר
 189. מדוע גובה בפירמידה ישרה יורד לנקודת מרכז המעגל החוסם את מישור הבסיס
 190. נפח גוך סיבוב
 191. משוואת מישור
 192. נפח טטראדר
 193. וקטורים בפירמידה משולשת
 194. אזורי המישור בייחס לאליפסה.
 195. חקירצ פונקציות ln
 196. זווית בין מישורים
 197. מציאת משוואת מעגל
 198. סטטיסטיקה
 199. האינטגרל המסוים של פונקציה
 200. וקטורים
 201. בעיות קיצון משולש
 202. וקטורים
 203. פולינומים
 204. מרחק נקודה מישר
 205. בני גורן עמוד 525 , 16 סעיף ב
 206. חקירת פונקציה לוגריתמית
 207. שימוש בכללי לוגריתמים
 208. משהו קטן בנוגע לסעיף
 209. מישור וקטורים גיאומטריים
 210. מעוין חסום במעגל
 211. וקטורים שמוצאם באותה נקודה וסופם על אותו ישר
 212. הסתברות, התחלה
 213. מקום גאומטרי
 214. חדוא
 215. חדוא
 216. שאלת וקטורים
 217. מכפלה וקטורית
 218. בגרות שאלון 807 שנת 2009 תשסט מועד א' שאלה 3 מספרים מרוכבים וטריגו במרחב
 219. מישור המכיל ישר ויוצר זווית עם ישר אחר
 220. זוית בין מישור לישר
 221. חישוב זווית בין מישורים
 222. וקטורים מאונכים
 223. תרגיל בגרות.
 224. מישורים מקבילים ביחידות הצגה במרחב- וקטורים
 225. פיתול וקשר לפונקצית נגזרת ראשונה
 226. פרבולה
 227. פרבולה
 228. וקטוריםם
 229. וקטורים
 230. מרחב
 231. וקטורים
 232. וקטורים
 233. מרוכבים
 234. ישר הניצב למישור
 235. מציאת משוואת משיק לאליפסה
 236. נוסחא
 237. מה הנגזרת של lnX
 238. פירמידה ישרה
 239. גיאומטריה אנליטית של מעגל
 240. פירמידה ישרה
 241. בניית משוואה על ידי פתרונותיה
 242. וקטורים במרחב
 243. וקטור גיאומטרי סעיף קשה
 244. פונקציה לוגריתמית
 245. אורך וקטור-הצגה אלגברית
 246. סעיף קצרצר של שטח
 247. אשמח אם מישהו יכול לעזור
 248. תרגיל קשה באנליטית
 249. מרחב תרגיל קשה