PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29

 1. אשמח אם מישהו יכול לעזור
 2. לא הבנתי
 3. חיתוך בין מישורים
 4. מקומות גאומטריים עם טריגונומטריה
 5. משיקים
 6. הוכחת סכום זוויות שנוצרו מ-3 ריבועים סמוכים
 7. לא הבנתי את התרגיל הזה
 8. משיק
 9. מקומות גאומטריים
 10. פונקציות לוגריתמיות
 11. לא הבנתי את התרגיל הזה
 12. אליפסה
 13. אליפסה
 14. שאלת חדו"א sin cos
 15. אינטגרלים
 16. פירמידה ישרה
 17. תרגיל בנושא וקטורים
 18. אינטגרלים
 19. אינטגרלים
 20. אינטרגל
 21. אינטגרלים
 22. 'לא הבנתי את התרגיל הזה'
 23. מרוכבים עם סידרה הנדסית
 24. מישור גאוס
 25. שאלת וקטורים
 26. שאלת וקטורים
 27. מספרים מורכבים - תרגיל מס' 46 עמוד 22 - בני גורן חלק ג-2
 28. לא הבנתי את התרגיל הזה
 29. בעיות קיצון
 30. לא הבנתי את סעיף ב'
 31. משיק
 32. משיק
 33. אינטגרל עם e
 34. חרוט חסום בכדור
 35. 2 שאלות קלות במרוכבים
 36. חקירה
 37. לא הבנתי את התרגיל הזה
 38. מישור גאוס תרגילים
 39. לא הבנתי איך לעשות
 40. מרחק בין 2 נקודות
 41. מכפלה סקלרית בוקטורים עם פרמטרים
 42. ישר ניצב למישור
 43. אליפסה
 44. מקומות גיאומטרים
 45. חקירה
 46. מציאת פונקציה
 47. מציאת פונקציה
 48. פונקציות e
 49. לא הבנתי את סעיף ב'
 50. אלגברי
 51. היפרבולה
 52. שאלה מבגרות חורף 2016
 53. יואל גבע פתרון תרגיל
 54. בעיה בפתרון בגרות קיץ 2015 מועד א (שאלה 3)
 55. פרמידה ישרה בהנדסת המרחב
 56. גידול ודעיכה
 57. סעיף קשה עם חישוב נפח של גופים משונים
 58. שורש מספר מרוכב
 59. משיקים למעגל
 60. מציאת פונקציה
 61. מציאת פונקציה
 62. מרוכבים
 63. תרגיל קשה במרוכבים
 64. חקירה
 65. משפט חוצה זווית - וקטורים אלגבריים
 66. ווקטורים - נקודה בתוך או מחוץ לטטראדר
 67. שטח
 68. פירמידה משולשת ווקטורים ,מישורים
 69. לוגריתמים
 70. שאלת עבודה במטמטיקה
 71. מספרים מרוכבים - ערך מוחלט
 72. שאלת הוכחה במרוכבים- סעיף ב
 73. לא הבנתי את התרגיל
 74. פרבולה
 75. פרבולה
 76. מספרים מרוכבים
 77. 807 מרחב
 78. מעגלים משיקים
 79. למצוא ערכים של פרמטר
 80. קואורדינטות של נקודה על פרבולה, 2 פרבולות
 81. מקום גיאומטרי
 82. לא הבנתי את התרגיל
 83. וקטור גיאומטרי עם זוויות
 84. ציר z במרוכבים
 85. עמוד 18 - תרגילים 5 ארכימדס 807
 86. אנליטית
 87. מרוכבים מקום גיאומטרי ושאלת וקטורים
 88. לא הבנתי איך השרטוט אמור להראות
 89. הנדסת המרחב - גליל
 90. מרחק בין נקודה לישר - מקומות גיאומטריים
 91. פונקציה
 92. מציאת משוואת מישור
 93. ישר ומישור עם פרמטרים
 94. אנליטית לא הבנתי
 95. תחום הגדרה של פונקציה מעריכית
 96. גדילה ודעיכה
 97. מישור וישר
 98. חישוב קטע MP
 99. מציאת מספרים מרוכבים
 100. פרבולה
 101. משיק לאליפסה
 102. סעיף במרוכבים
 103. זווית בין מישור לישר
 104. משוואה ממעלה חמישית מספרים מורכבים
 105. מקום גיאומטרי
 106. טריגונומטריה במרחב
 107. מבקש ניתוח ניקוד מומלץ הוגן לדרך פתרוני לשאלת בגרות
 108. תרגיל במרוכבים מהמתכונת
 109. תרגיל פשוט בקובייה
 110. מרחק נקודה מישר
 111. מרחק בין שני ישרים מקבילים
 112. מורכבים
 113. מקומות גיאומטריים
 114. פרבולה
 115. מקומות גיאומטריים באליפסה
 116. קומבינציה לינארית של 3 וקטורים
 117. פירמידה
 118. אינטגראל
 119. מרוכבים רמה גבוהה
 120. משוואת מישור
 121. פרבולה
 122. אסימפטוטות
 123. דיפרנציאלי
 124. אינטגראל
 125. בגרות קיץ 2009 מועד א' תרגיל 1
 126. בגרות קיץ מועד א' 2009 תרגיל 2
 127. הנדסה במרחב
 128. בגרות 2009 קיץ מועד א' תרגיל 3 סעיף א'
 129. ישר ניצב למישור
 130. אסימפטוטה - פונקציה מעריכית
 131. הנדסת המרחב פירמידה
 132. מישורים וישר מאונך
 133. יחידות ההצגה במרחב
 134. מקומות גאומטריים
 135. וקטורים
 136. ניקוד השאלות בבגרות
 137. בגרות 807 כמה יורידו על הטעויות הבאות:
 138. טרפז ש"ש
 139. מקומות גאומטריים
 140. כמה לפי דעתכם אקבל בשאלון האחרון ? 807 קיץ 2016 מועד א'
 141. מערכת משוואות
 142. מקבילון
 143. סדרה הנדסית
 144. סדרה הנדסית במרוכבים
 145. שטח משולש על פי קודקודיו
 146. נפח גוף סיבוב
 147. מנסרה עם פרמטרים
 148. הוכחות בטריגונומטוריה באמצעות וקטורים
 149. משמעות גיאומטרית של שיוויון
 150. הוכחת תכונות באליפסה
 151. בעיית קיצון
 152. מקומות גיאומטריים אליפסה
 153. משיק למעגל
 154. בעיית קיצןו
 155. בעיה בפתרון הבגרות של קיץ 2016
 156. אינטגרל ערך מוחלט
 157. אינטגרל פונקציה מעריכית
 158. הוכחת תכונות של וקטורים גיאומטרים
 159. ביטוי מרכז מעגל לפי רדיוס ומרחק מישר
 160. גודל של וקטוןר
 161. האם מותר לי לומר דבר כזה על ערך מוחלט?
 162. סדרה הנדסית במרוכבים, מציאת n איברים
 163. ישרים מקבילים
 164. הוכחות גאומטריות בעזרת ווקטורים
 165. תרגיל חוקי חזקות
 166. המצב ההדדי של שני ישרים
 167. מיקוד
 168. פונקציות מעריכיות
 169. אי שיוויונות מעריכיים
 170. משוואות מעריכיות
 171. פונקציות לוגריתמיות
 172. פונקציות מעריכיות
 173. אינטגרל בעזרת פולינום
 174. חשבון אינטגרלי
 175. נקודת קיצון בעייתית
 176. פרבולה בגרות 2016 מועד ב'
 177. חוקי חזקות ושורשים
 178. חקירת פונקציה קשה
 179. סידור משוואת מעגל
 180. תורת הקבוצות
 181. אינטגרל של מנה
 182. מציאת פרמטר וחישובים בעזרתו
 183. תרגיל משולב
 184. תרגיל אתגר באליפסה ומעגל
 185. חקירה ומציאת פרמטרים וגםחקירת פונקציה בעזרת פונקציה אחרת
 186. יואל גבע כרך ב' 807 ווקטורים
 187. מספרים מרוכבים
 188. מרוכבים סדרה הנדסית
 189. שטח משולש
 190. כיצד למצוא את הפרמטר וגם פיתרון הסעיפים הבאים אחריו
 191. לא הבנתי איך אמורים לפתור
 192. מרוכבים משוואה ריבועית
 193. הנדסה אנליטית 807
 194. משולש
 195. משפט שלושת האנכים
 196. משוואה עם e
 197. חוקי חזקות
 198. בעיה בוקטורים
 199. וקטורים
 200. לימוד ל807
 201. מרחק בין שתי נקודות
 202. וקטורים
 203. מרחק בין ישרים מקבילים
 204. תרגיל 5
 205. משוואות טריגונומטריות
 206. אמצע קטע
 207. אנליטית
 208. לוגוריתמים
 209. לוגריתמים
 210. לוגוריתמים
 211. לוגוריתמים
 212. מרחק
 213. מרחק בין ישרים
 214. מעוין
 215. פונקציות לוגוריטמיות
 216. אסימפטוטות ופונקציה מעריכית
 217. מציאת נקודות משולש- הנדסה אנליטית
 218. לא הבנתי איך אמורים לפתור
 219. גיאומטריה אנליטית
 220. אנליטית
 221. אנליטית
 222. ריבוע
 223. מעגל חוסם
 224. ריבוע
 225. מעגל
 226. מקומות גאומטריים
 227. מעגל
 228. בעיות עם פרמטר t במרחב - וקטורים
 229. מעגל
 230. מרוכבים
 231. הווקטור הגיאומטרי - בעיות לחזרה
 232. נגזרת של פונקציה טריגונומטרית
 233. וקטורים אלגבריים
 234. מספרים מרוכבים
 235. בעיה באנטגרלים
 236. וקטורים אלגבריים חיתוך מישורים
 237. סכום
 238. הנדסה אנליטית מעויין
 239. בבקשה עם הסבר
 240. נגזרת לוגוריתמים
 241. בני גורן 807 ג2 עמוד 56 תרגיל 58
 242. מעגל
 243. מעגל
 244. פונקציות מעריכיות ולוגוריתמיות
 245. נקודות קיצון
 246. יחידות ההצגה
 247. פירמידה
 248. חדו"א בפונקציות מעריכיות
 249. חדו"א בפונקציות מעריכיות
 250. ישרים נחתכים- וקטורים גיאומטריים