PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29

 1. הוכחה עבור כל ערך של a
 2. ישר ab
 3. פונקציה קדומה
 4. אנליטית
 5. וקטורי כיוון
 6. 5 סעיף ב
 7. המתימטיקה השתגעה : אין סוף=מינוס 1 חילוק 12
 8. אינטגרל - פונקציות לוגריתמיות
 9. חקירת פונקצית ln
 10. משוואות לוגים
 11. אסימפטוטה
 12. שפוע משיק לפונקציה לוגית
 13. קיצון פונ לוג
 14. וקטור אלגברי סעיף ג' בלבד - הצגה פרמטרית
 15. מה לא נכון
 16. מה עשיתי לא נכון
 17. בקשה. גידול ודעיכה ב'
 18. פרבולה משיק
 19. בקשה. אנליטית
 20. נקודת פיתול
 21. אנליטית מרחק בין ישרים
 22. בקשה אנליטית ב
 23. פיתרון יפה ליום סערה
 24. מרוכבים
 25. תרגיל מסכם
 26. גיאומטריה
 27. חיתוך בין ישרים
 28. פונקציה עם ערך מוחלט
 29. תשובה מישהו?
 30. תתיחסו!!!!!
 31. זקוק לכם
 32. ממש ממש חייב אותכםםםם
 33. n+1
 34. חייב את תשובתכם!!!!!!
 35. פתרון משוואה בשלושה נעלמים
 36. הנקודה הקרובה ביותר
 37. מרוכבים
 38. פונקציית e
 39. נגזרת
 40. פונקציית e
 41. אי שוויון לוגים
 42. שטח בחדוא
 43. נפח גוף סיבוב
 44. מרחק מינימלי
 45. פתרונות ודיונים לבחינת הבגרות במתמטיקה חורף 2018 שאלון 807
 46. טעות בתרגיל ? מישורים מקבילים.
 47. מרחק בין נקודה לישר
 48. הסבר מלא בבקשהההההה
 49. בעיה שחייבת להפתר !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 50. מנסרה משולשת
 51. לוגים עם ערך מוחלט
 52. תחומי עלייה וירידה
 53. וקטור גיאומטרי
 54. סטטיסטיקה
 55. מעגלים
 56. אנליטית 807 מעגל
 57. תרגיל באנליטית
 58. טריגו
 59. חקירת פונקציה טריגונומטרית
 60. תרגיל במרוכבים 5 יח"ל
 61. ישר חיתוך?!
 62. מציאת נקודה
 63. משהו כללי
 64. שאלונת קצרה
 65. מספרים מרוכבים
 66. וקטורים
 67. שני מעגלים חסומים בתוך משולש שווה שוקיים
 68. נוסחת שורשים - מרוכבים
 69. מספרים מרוכבים
 70. תרגיל במרוכבים
 71. אנליטית אליפסה - פתרון
 72. טעות בבגרות 2018?
 73. גדילה ודעיכה
 74. מכפלה סקלארית
 75. לא הבנתי...
 76. ווקטורים תרגיל מסכם של אריכמדס
 77. חישוב שטח פונקציה מעריכית
 78. ווקטורים עם זווית
 79. מקבילון
 80. סליחה -
 81. קווים לפתרון - מנסרה משולשת שבסיסה משולש שווה צלעות
 82. אליפסה- תרגיל 23 סעיף ב'
 83. הפרש ריבועי מרחקים בפרבולה
 84. וקטורים והנדסת המרחב
 85. וקטורים והנדסת המרחב - מועד מיוחד חורף 2009 807 שאלה 2
 86. וקטורים
 87. בעיית גידול ודעיכה
 88. בעיית גידול ודעיכה עם לוגריתמים
 89. משוואה מעריכית
 90. וקטורים
 91. משוואת מישור/נקודה סימטרית ביחס למישור
 92. וקטור גאומטרי
 93. וקטור גאומטרי
 94. אליפסה
 95. נקודות קיצון, פרמטרים
 96. מקום גאומטרי
 97. מציאת אסימפטוטות של פונקציות
 98. בחירה באקראי
 99. כמה פתרונות יש למשוואה: sin(16x)=x ?
 100. אינטגרל מעריכי טריגונומטרי
 101. וקטורים במרחב
 102. חקירת משוואה לוגרימית
 103. בעיית קיצן טריגונומטרית
 104. מציאת פונקציה על פי נגזרתה ונקודה שעליה
 105. מצב הדדי ישר ומישור, פרמטרית
 106. מנסרה עם בסיס טרפז
 107. ג ג ג ג מהר!!
 108. תרגיל במספרים מרוכבים
 109. שורשים של פולינום
 110. מתכונת שאלון 807
 111. לגבי פונקצית ln
 112. פתרון - תרגיל הוכחה קשה במרוכבים
 113. מרחק נקודה מישר
 114. מציאת משוואות של שני מישורים
 115. פרבולה, תכונת נקודת חיתוך משיקים
 116. דף עבודה במרוכבים
 117. גיאומטריה של המרחב תרגיל
 118. גיאומטריה של המרחב תרגיל
 119. הבינום של ניוטון
 120. משיק משותף לשני מעגלי משיקים
 121. גרף של פונקציה עם ערך מוחלט
 122. מציאת נקודות הכי קרובות
 123. פתרון בגרות 35582 - 807 שנת 2018 קיץ מועד ב
 124. משוואה
 125. פרמידה משוכללת וישרה
 126. הצילו
 127. סעיף ב
 128. משוואה מערכית
 129. משוואה לוגריתמית
 130. אי שוויון לוגריתמי
 131. פונקציה לוגריתמית
 132. אי שוויון עם חזקות רציונליות ונעלם בבסיס
 133. פישוט שבר אלגברי
 134. מספרים מרוכבים וסדרות
 135. שורשי היחידה מרוכבים
 136. מציאת מעגל ע"פ משיקים
 137. משולשים וריבועים
 138. תאלס כפול
 139. משיקים משותפים
 140. שורשים
 141. גאומטריה אנליטית
 142. משולש ישר זווית תלת מימד
 143. שטח משולש במרחב על סמך הנורמל
 144. סדרה חשבונית בסדרה חשבונית?
 145. השוואת סדרות
 146. פתרון משוואה לוגריתמית
 147. מתקשה במציאת ערכי a שהנגזרת מתאפסת ,מצאתי נגזרת =ax^-2x+a
 148. צריך להוכיח שהפונקציה עולה לכל (x) וגם בנקודה שהנגזרת שווה לאפס , אשמח לפתרון
 149. להראות שהפונקציה עולה בתחום בין 2 ל3 לא כולל
 150. אנליטית
 151. סדרה הנדסית
 152. אנליטית
 153. סכום סדרה הנדסית
 154. הבנה בסיסית
 155. אי שוויוניים
 156. גיאומטריה פרבולה
 157. פונקציות רציונליות מציאת פרמטרים
 158. פרבולה
 159. מעגל
 160. ערכי k
 161. משוואה לוגריתמית עם שורש בבסיס
 162. הוכחה ששתי הפונקציות שוות
 163. משוואה לוגריתמית - פתרונות חסרים
 164. חקרת פונקציה עם שורשים - מציאת פרמטרים
 165. חקירת פונקציה עם שורשים הבעה באמצעות פרמטרים
 166. יצא לי בסעיף ג לא נכון
 167. מספר הפתרונות למשוואה
 168. אי שוויונים
 169. משוואת e
 170. אי שוויון e
 171. ווקטורים +בעיית קיצון
 172. פרבולה ומעגל
 173. חדו"א ואלגברה של מעריכיות לוגריתמיות
 174. פרבולה
 175. פרבולה ואליפסה
 176. פרבולה ואליפסה
 177. מעגל
 178. מספרים מרוכבים - משוואה עם מספרים צמודים
 179. מרוכבים - משוואה עם מספרים צמודים
 180. הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב
 181. חקירת משוואה ריבועית - מרוכבים
 182. חשבון אינטגרלי
 183. וקטורים
 184. מקום גאומטרי
 185. מקום גאומטרי
 186. מקום גאומטרי
 187. מקום גאומטרי
 188. טריגונומטריה במרחב- מנסרה ישרה ומשולשת
 189. טריגונומטריה במרחב- פירמידה ישרה ומשוכללת
 190. הצגה קוטבית של ערך מוחלט של מספר מרוכב
 191. אהליטית- מעדל
 192. טריגונומטריה במרחב- מנסרה ופירמידה הסבר
 193. וקטורים
 194. טריגונומטריה במרחב- גובה מנסרה
 195. טריגונומטריה במרחב- מישור היוצר זווית
 196. וקטורים
 197. מספרים מרוכבים + מקומות גיאומטריים
 198. ווקטורים
 199. מספרים מרוכבים
 200. מקומות גיאומטריים
 201. וקטורים
 202. אנליטית ומקומות גיאומטריים
 203. מרוכבים ואלגברה
 204. מקום גאומטרי
 205. מקום גאומטרי
 206. מקום גאומטרי
 207. כיווץ
 208. וקטורים
 209. מספרים מרוכבים
 210. פונקציות לוגריתמיות עם טריגונומטריות
 211. לוגריתמיות
 212. לוגריתמיות
 213. ווקטורים
 214. בעיון קיצון , לוגוריתמים
 215. בעיות קיצון לוגוריתמים
 216. וקטורים
 217. קיצון לוגוריתמים
 218. מקום גיאומטרי
 219. משוואה לוגריתמית
 220. מעגל
 221. וקטורים
 222. חדו"א
 223. הבנה בסיסית
 224. הבנה
 225. טריגונומטריה במרחב
 226. מקום גאומטרי
 227. מקום גאומטרי
 228. מקום גאומטרי
 229. מקום גיאומטרי
 230. איטגרל לפי שיטת ההצבה
 231. שטח
 232. שטח
 233. ביטול שורש במכנה
 234. אנליטית - משיקים משותפים למעגלים
 235. אינדוקציה
 236. משוואות טריגונומטריות
 237. זהויות
 238. משוואות טריגונומטריות
 239. משוואות טריגונומטריות
 240. מרוכבים
 241. מקומות גאומטריים
 242. תרגיל הוכחה בגיאומטריה
 243. משוואה לוגריתמית עם X בבסיס
 244. סדרות
 245. אפשר לקבל דרך עם פיתרון לתרגיל באי שויונים של לוגים
 246. טריגו
 247. גיאומטריה אנליטית
 248. טריגו במרחב
 249. הבנה
 250. רכס