PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. שאלה במשוואת מעגל
 2. הוכחת תכונות מעגל
 3. פרבולה
 4. משוואה לוגריטמית
 5. אנליטית
 6. עוד אנליטית
 7. חזקות ושורשים
 8. עזרה במציאת זווית בין מישורים
 9. מנסרה משולשת ישרה - בעיה עם נעלמים דחוף!!
 10. שאלה דחופה
 11. עזרה
 12. עזרה בווקטורים
 13. אורך משיק למעגל
 14. עזרה
 15. גיאומטריה אנלטית - למצוא t , משיק ומעגל
 16. בעיה בתרגיל
 17. תרגיל בגאומטריה אנליטית שלא הצלחתי
 18. לא מצליח..
 19. עזרה
 20. עמוד 387 תרגיל 15 בני גורן ג 1
 21. האם |U| +|V| = |U+V| ?
 22. עזרה בבקשה סעיף אחד
 23. צריך עזרה...
 24. לא מצליח
 25. עזרה
 26. עזרה בבקשה
 27. עזרה בשאלה
 28. עזרה בשאלה מרחק נקודה מישר
 29. עזרה חברים . קשה מהרגיל .
 30. יחס
 31. תרגיל קשה במיוחד (כך מוגדר בספר..)
 32. עם ווקטורים, רק סעיף אחרון מהשאלה
 33. עם וקטורים, שאלה ממריאן
 34. עזרה בבקשה סעיף אחד
 35. עזרה בבקשה
 36. צריך הסבר
 37. עזרה בבקשה :)
 38. מרחב
 39. אני לא מצליח להגיע לשטח הבסיס
 40. חישוב ןיקטורים
 41. עזרה בתרגיל באלגברה שהגעתי אליו
 42. תרגיל קשה בסדרות
 43. שאלה באנליטיתת
 44. מעגל באנליטית..
 45. מישור
 46. איך מוכיחים הקבלה של וקטורים?
 47. עוד שאלה
 48. עזרה בבקשה
 49. עזרה בבקשה סעיף אחד
 50. קשה מהרגיל
 51. עזרה| תרגיל - הוכחת תכונות של וקטורים
 52. הוכחת מקבילות של משיקים למעגל
 53. צריך עזרה בתרגיל
 54. טריגו במרחב זיהוי זווית
 55. מציאת הישר על פי המרחק והנקודה - המרחק בין נקודה לישר
 56. הוכחת מקבילית
 57. שאלה באלגברה ליניארית
 58. מנסרה ישרה - בעיה עם אותיות
 59. וקטורים - סעיף ב' (1) בלבד
 60. מצב הדדי בין ישר למישור (אמור להיות נורא קל)
 61. משוואות ישרים (מתוך דף עבודה)
 62. מרוכבים
 63. טטראדר ווקטור גיאומטרי
 64. גיאומטריה אנליטית פרבולה שאלון 807
 65. אנליטית משיק לפרבולה
 66. גיאומטריה אנליטית.
 67. פרבולה..
 68. פרבולה..
 69. פתרון משוואה מעריכית
 70. לוגריתמים - פתרון משוואות מעריכיות
 71. משיק למעגל
 72. טריגו במרחב עזרה בבקשה
 73. פירמידה ישרה - בני גורן
 74. מצב הדדי בין ישר לפרבולה - אנליטית
 75. עזרה בוקטורים אלגבריים
 76. שעות בחינה במועד חורף 2013
 77. שאלה של מקום גאומטרי עם אליפסה
 78. גיאומטריה אנליטית- מקום גיאומטרי
 79. אליפסה
 80. עזרה עזרה עזרה עזרה :) :)
 81. הנדסת המרחב 807
 82. אנליטית - סעיפים ב' ו-ג' בלבד
 83. וקטור על וקטור
 84. עזרה באנליטית בבקשה
 85. תרגיל בווקטורים
 86. וקטורים טטראדר
 87. פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים תרגיל 21
 88. עזרה באנליטית - סעיפים א' ו-ב' בלבד
 89. חלק ג-1 של בני גורן,עמוד 111 תרגיל 16
 90. במישור
 91. מרחק נקודה מישר
 92. טריגו במרחב - סעיף א' בלבד!
 93. תיבה בה הבסיסים ריבועים
 94. עזרה עם תרגיל 26
 95. שאלה בהנדסת המרחב
 96. משוואות מעריכיות
 97. תיבה - בעיות עם פרמטרים
 98. אנליטית: עמוד 602, למצוא את a
 99. חייב עזרה דחוף
 100. עזרה בוקטורים דחוף
 101. עזרה באנליטית
 102. עזרה בתרגיל פשוט בלוגריתמים
 103. פירמידה מרובעת! חייב עזרה
 104. משוואות לוגריתמיות- חוקי הלוגריתמים
 105. פרבולה באנליטיתת.
 106. הפרבולה.
 107. מיתר בפרבולה
 108. שאלה במספרים מרוכבים
 109. שאלה ממתכונת
 110. מציאת נקודות קיצון
 111. פירמידה ישרה ומשולשת - בעיות עם פרמטרים תרגיל 10
 112. מצב הדדי בין ישרים במרחב
 113. מצב הדדי - עזרה בבקשה
 114. שאלה באליפסה
 115. אנליטית שאלה טובה!
 116. אנליטית: מבחן מס' 38, סעיף א' בלבד
 117. שאלה בדיסקרטית
 118. מקומות גאומטרים
 119. עזרה בבקשה :) מבחן מחר!
 120. וקטורים: מבחן מס' 23, סעיף ד' בלבד
 121. מקומות גאומטרים דחוףף
 122. אנליטית
 123. יחדות הצגה
 124. אנליטית
 125. טריגו במרחב: מדוע משולש הוא שווה שוקיים
 126. עזרה באנליטית
 127. מצב הדדי בין 2 מישורים
 128. סדרות
 129. עזרה: וקטורים, מבחן מס' 15, סעיף ב' בלבד
 130. מרוכבים-פתרון משוואה
 131. קודקוד שמול הבסיס
 132. עזרה באנליטית
 133. עזרה
 134. מרובעים - הוכחות הנדסיות באמצעות גאומטריה אנליטית תרגיל 10
 135. שאלות במשוואות מעריכיות ולוגריתמים
 136. שאלות בלוגריתמים
 137. עזרה
 138. וקטורים: מבחן מס' 22, סעיף א' בלבד
 139. שאלה בלוגריתמים
 140. נפח גוף סיבוב בין שני גרפים
 141. משוואות לוגריתמיות - מעבר מבסיס לבסיס תרגיל 47
 142. שאלה
 143. משוואות לוגריתמיות - הוצאת לוגריתמים תרגיל 53
 144. מקום גיאומטרי
 145. עזרה באנליטית
 146. משוואות לוגריתמיות - הוצאת לוגריתמים תרגיל 57
 147. הוכחה שמספר הוא מסדר n
 148. מציאת זוית- פירימדה
 149. השלמה לריבוע
 150. טריגו במרחב: מבחן מס' 7, סעיף א' בלבד
 151. בעיות גדילה ודעיכה
 152. בעיות עם פרמטר t במרחב - המכפלה הסקלרית
 153. מנסרה ישרה
 154. מצב הדדי של ישרים
 155. עזרה: וקטורים, ריבוע
 156. מבחן 34 שאלה 2
 157. תרגיל בגאומטריה עם קו ישר
 158. הצגה פרמטרית של מישור
 159. אנליטית
 160. טריגו במרחב: מבחן מס' 4, סעיף ב' בלבד
 161. עזרה: אנליטית, מציאת פרמטר, סעיף א' בלבד
 162. וקטורים
 163. עזרה בתרגיל בלוגריתמים
 164. מריאן 807 עמוד 94 תרגיל 4
 165. מס' מרוכבים
 166. מס' מרוכבים
 167. עזרה: וקטורים, סעיף א' בלבד
 168. משוואות מעריכיות-2 תרגילים שלא הצלחתי
 169. שאלה באנליטית
 170. משולש
 171. פונקציה לוגריתמית
 172. מספרים מרוכבים
 173. מס' מרוכבים
 174. אנך אמצעי המוכל במישור
 175. אלגבריים-ישר ומישור
 176. עזרה דחופה
 177. עזרה: וקטורים, מבחן מס' 34, סעיפים ב' ו-ג'
 178. שאלה באנליטית
 179. מציאת פרמטרים עם נקודות קיצון - פונקציות מעריכיות
 180. צריכה עזרה בתרגיל באנליטית..
 181. עזרה בתרגיל באי שיוויון לוגריתמי
 182. אשמח אם תעזרו לי בווקטורים, מכפלה סקלרית
 183. עזרה: טריגו במרחב, מבחן מס' 27, סעיף ב' בלבד
 184. מעגל - עזרה דחוף .:(
 185. עזרה בנושא קו ישר
 186. מקום גיאומטרי - מרחק בין ישרים
 187. טריגו במרחב
 188. אנליטית יואל גבע 807
 189. חקירת פונקצייה מעריכית
 190. טריגו במרחב: מבחן מס' 29, סעיף ב' בלבד
 191. עזרה בבקשה בשאלה של וקטורים....
 192. המרחק בין ישרים, המרחק בין נקודה לישר - מקומות גאומטריים תרגיל 15
 193. וקטורים , עזרה דחוף מחר מבחן :O
 194. עזרה בנפח גוף סיבוב
 195. משוואה מעריכית
 196. האמצע של קטע, חלוקת קטע - מקומות גאומטריים תרגיל 6
 197. משהו קלל! אמצע קטע
 198. מקומות גיאומטריים
 199. מציאת שיעורי נקודה בעזרת וקטורים
 200. האמצע של קטע, חלוקת קטע - מקומות גאומטריים תרגיל 7
 201. תרגיל בוקטורים
 202. בעיות גדילה ודעיכה - מציאת כמויות
 203. מציאת משוואת פונקציה ע"י נגזרת ונקודה
 204. חישוב יחסים
 205. גיאומטריה אנליטית- פרבולה ומעגל
 206. בעיה בנושא המרוכבים
 207. גיאומטריה אנליטית- פרבולה ומעגל- הוכחה שמעגל משיק לציר y
 208. פרבולה
 209. פרבולה בשילוב מעגל
 210. הסבר קצר בשאלה וקטורים
 211. שאלה בגאומטריה אנליטית (הישר)
 212. שאלה קטנה באנליטית.
 213. שאלה בגיאומטריה אנליטית
 214. אשמח לעזרה בעוד שאלה
 215. מציאת משוואה של מעגל בעזרת חותך ומיתר
 216. מקום גיאומטרי - משוואת מעגל
 217. נתקע עם תרגיל 11 !!
 218. עזרה עם תרגיל 12 בעבודה!!
 219. ויקטורים !! דחוף
 220. למצוא ערך של t כדי שתיהיה זווית.
 221. אליפסה בשילוב עיגול וריבוע
 222. אליפסה
 223. בעיה בוקטורים אלגברים, מצב הדדי של ישרים, פרמטרים
 224. מקום גיאומטרי
 225. המצב ההדדי של שני מישורים- פרמטרים1
 226. המצב ההדדי של שני מישורים- פרמטרים2
 227. חקירת משוואות- המספר הצמוד
 228. מקום גיאומטרי -מרכז הכובד
 229. מקום גיאומטרי
 230. אינטגרל מסוים
 231. שאלה באנליטית
 232. לא מבין את ניסוח השאלה
 233. שאלה באנליטית אליפסה
 234. מקום גיאומטרי
 235. משיק למעגל
 236. אנליטית
 237. עזרה בבקשה באנליטית במעגל- תרגילי חזרה
 238. תרגיל באליפסה ופרבולה..
 239. מקומות גיאומטריים אליפסה
 240. מקומות גיאומטריים פרבולה
 241. ניגש לבגרות באופן עצמאי, איך למה וכמה
 242. מקומות גיאומטריים אליפסה עם פרמטרים
 243. הישר-תרגיל עם מרחקים
 244. מציאת זווית בין ישר למישור
 245. פרבולה
 246. פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע .
 247. זווית בין שני ישרים
 248. סכום ווקטורים
 249. פירמידה מרובעת - חישוב זוויות .
 250. מצב הדדי של שני מישורים