PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. הצגות פרמטריות של ישר החיתוך
 2. עזרה בחדו"א של לוגריתמים בשילוב טריגו
 3. המישור של גאוס- דחוף!
 4. חקירת פוקציה לוגריתמית
 5. [שאלה] פתירת אליפסה שבתוכה משולש
 6. צורת אינטגרל משונה
 7. מציאת ערך M באינטגרלים
 8. שאלה בעמ' 73 תרגיל 2 (אחרת ממה שקיים במאגר)
 9. עזרה בבקשה
 10. עזרה בחדו"א
 11. אינטגרל של מעריכיות
 12. משיק לפרבולה
 13. פתרון משוואה עם פונק' מעריכית
 14. עזרה דחופה
 15. מתמטיקה 5 יחידות-יואל גבע-כרך א
 16. מתמטיקה 5 יחידות-יואל גבע-כרך א
 17. מתמטיקה 5 יחידות-יואל גבע-כרך א
 18. מתמטיקה 5 יחידות-יואל גבע-כרך א
 19. מתמטיקה 5 יחידות-יואל גבע-כרך א
 20. הנדסת המרחב....בעיה. אשמח לפיתרון
 21. מתמטיקה 5 יחידות-יואל גבע-כרך א
 22. מתמטיקה 5 יחידות-יואל גבע-כרך א
 23. מתמטיקה 5 יחידות-יואל גבע-כרך א
 24. שאלה דחופה
 25. משיק למעגל- מקומות גיאומטריים
 26. דחוף עזרה
 27. חדו"א עם משתנה B
 28. אנליטית - סעיפים א' ו-ב'
 29. עזרה בתרגיל בוקטורים
 30. תרגילים עם פרמטרים- משוואת מעגל
 31. זוית בין מישורים
 32. פונקציה מסובכת לביצוע אינטגרל
 33. מעוין
 34. בעיות גדילה ודעיכה - זמן מחצית החיים תרגיל 15
 35. תרגיל באנליטית-מקומות גיאומטריים.
 36. תרגיל בלוגים
 37. פרבולה ומעגל
 38. אנליטית- דחוף!
 39. שאלה בפונקציה לוגריתמית ספר מריאן הכנה לבגרות בצבע כתום
 40. הוכחה בפרבולה
 41. שאלה במרוכבים...
 42. אנליטית - סעיפים א' ו-ב' בלבד
 43. נקודת החיתוך של ישר ומישור
 44. תרגיל בבעיות גדילה ודעיכה
 45. משוואת המשיק למעגל בנקודה שעליו תרגיל 8
 46. מרחק בין ישרים מצטלבים
 47. זווית בין שני ישרים עם טרפז
 48. פונקציה מעריכית
 49. עזרה בבקשה סעיף אחד
 50. בעיית מורכבים מאתגרת
 51. עזרה דחופה
 52. סעיף שקשור לפתרון אי שווויון
 53. בעיית מורכבים
 54. משוואות מעריכיות
 55. הווקטור הגיאומטרי
 56. עזרה בשאלה
 57. בבקשה עזרה
 58. המשיק לפרבולה.
 59. משוואה לוגריתמית
 60. משוואת פרבולה
 61. וקטורים שאלה
 62. שאלה כללית-לוגריתמים
 63. שאלה בוקטורים , מחפש הסבר חשוב לי מאוד.
 64. מקומות גיאומטריים
 65. ליגריתמים
 66. טריגונומטריה במרחב- תרגילי חזרה על החומר
 67. משוואת ישר
 68. אי שיוויונות לוגריתמיים תרגיל מספר 30
 69. וקטורים-הוקטור הגאומטרי-מכפלה סקלרית
 70. טריגו במרחב-פירמידה ישרה (בעיות עם פרמטרים)
 71. וקטורים
 72. גידול ודעיכה!
 73. עזרה בשטח מקסימלי בפונקציות מעריכיות
 74. משיקים לפרבולה
 75. עזרה בתרגיל, בבקשה זה דחוף!
 76. עזרה בתרגיל, בבקשה זה דחוף!
 77. וקטור אלגברי (שאלה די דחופה..)
 78. וקטור אלגברי (שאלה די דחופה)
 79. משיק למעגל - מציאת משוואת המעגל על פי המשיק תרגיל 11
 80. אי שוויון לוגריתמי
 81. וקטור גאומטרי במרחב
 82. תרגיל שנתקעתי עליו
 83. פונקציה מעריכית - אינטגרל ושטחים
 84. מעריכית - שטחים ואינטגרל
 85. אינטגרל מעריכית
 86. פונקציה מעריכית - אינטגרלים
 87. פונקציה מעריכית - אינטגרלים ושטחים
 88. משיק למעגל - מציאת משוואת המעגל החסום במשולש
 89. אליפסה
 90. בעיה בוקטורים....
 91. מקומות גאומטרים-מעגל
 92. מעגל-מקומות גאומטריים
 93. משיק לפרבולה-הסתבכתי עם שאלה די פשוטה תרגיל 8
 94. וקטור אלגברי
 95. בעיית קיצון
 96. מציאת משוואת מעגל חסום
 97. הצגה פרמטרית של ישר
 98. הקו הישר
 99. תחום ההגדרה של פונקציה מעריכית
 100. עזרה באנליטית
 101. הוכחת תכונות באלפיסה
 102. עזרההה -סעיף :))
 103. משיק למעגל - מציאת משוואת המעגל על פי המשיק
 104. מקומות גיאומטריים הפרבולה
 105. חקירת פונקציה
 106. עזרה בבקשה
 107. אנליטית
 108. גאומטריה אנליטית 5יח"ל כתב י"ב 807
 109. לוגים בבקשה עזרה דחופה :(
 110. איך אפשר לדעת שישנן שתי תשובות ?
 111. גזירת פונקציה לוגריתמית
 112. זווית בין שני ישרים
 113. עזרה במציאת אינטגרל
 114. איך עושים את האינטגרל הזה? ? ? ? ? ? ? ?
 115. חקירת פונקציות לוגריתמיות
 116. וקטורים אלגבריים
 117. בעיה באנליטית פרבולה
 118. עזרה: טריגו במרחב, סעיף א' בלבד
 119. אי שיוויונים לוגריתמיים
 120. תרגיל דחוף בבעיות גדילה ודעיכה
 121. מצב הדדי בין ישר למישור
 122. עזרה בבקשה סעיף אחד
 123. עזרה באנליטית
 124. וקטורים אלגברים - משוואת המישור
 125. חקירת פונקציות מעריכות
 126. פונקציות מעריכיות - נקודות קיצון
 127. הוכחה וקטורי חצים.
 128. עזרה בבקשה סעיף אחד -דחווף :)
 129. אי שיוויון לוגריתמי 807.
 130. פונקציות מעריכיות - נקודות קיצון תרגיל 20
 131. [שאלה] אינטגרל של פונקציה
 132. פונקציות מעריכיות - נקודות קיצון תרגיל 23
 133. חקירת פונקצייה לוגריתמית
 134. עזרה: וקטורים, סעיפים א' ו-ב' בלבד
 135. [שאלה] בוקטורים סעיף אחרון
 136. משוואת האליפסה
 137. כללי | כמה שאלות כלליות לגבי שאלון 807
 138. עזרה: טריגו במרחב, סעיף ב' בלבד
 139. אי שוויונות לוגריתמיים.
 140. בעייה:)
 141. שאלה דחופה על משיקים ומרכזי מעגלים
 142. וקטורים
 143. עזרה: וקטורים, בני גורן ספר ג'2
 144. אי שיוויון לוגריתמי
 145. עזרה: וקטורים, סעיף א' בלבד
 146. מישורים
 147. משוואה ריבועית
 148. פירמידה
 149. בעיה בהדסת המרחב 1
 150. פתרון
 151. שאלה בוקטורים
 152. פרבולה ומעגל
 153. פרבולה ומעגל
 154. אי שוויונים מעריכיים ולוגריתמיים
 155. שאלה בווקטור האלגברי (מבחן 19)
 156. פרבולה משיק ומעגל
 157. פונ' לוגריתמית
 158. בעיית קיצון
 159. וקטורים-הוקטור הגאומטרי-מכפלה סקלרית
 160. עזרה באנליטית בבקשה
 161. בעיה באנליטית- הקו הישר
 162. שאלות כלליות
 163. אי שויוון לוגריתמי-מעריכי
 164. המישור של גאוס
 165. עזרה דחופה
 166. עזרה בבקשה
 167. נקודת מפגש אנכים במשולש
 168. אליפסה
 169. בעיות גידול ודעיכה
 170. שאלה על הקו הישר
 171. עזרה דחוף , בנושא הקו הישר
 172. שאלה ממועד א 2012
 173. משוואה פרמטרית של מישור
 174. עזרה בבקשה
 175. ממש התחלה של גדילה ודעיכה- שאלה קלללה
 176. עזרה בסעיף באנליטית במעגל
 177. הנדסת המרחב.
 178. עזרה דחופה
 179. בעיה בהנדסת המרחב.
 180. גדלה ודעיכה
 181. תעזרו לי ************************************************** **************************
 182. עזרה בבקשה
 183. שאלה דחופה בוקטורים!
 184. שאלה בוקטורים
 185. דחוף דחוף דחוף!!! מחר מבחן...
 186. בעיות דעיכה \:
 187. e
 188. עזרה במעגל - מקום גיאומטרי בבקשה =]
 189. פתרונות משוואה ריבועית
 190. שאלה זוית בין ישר למישור
 191. משו"ש
 192. עזרה בסעיפים ה + ו
 193. חישוב שטח מקסימלי
 194. וקטורים פירימידה
 195. עזרה בשאלת גדילה ודעיכה
 196. מכפלה וקטורית
 197. ריבוע
 198. מרחק בין מישורים
 199. הנדסת המרחב...
 200. ווקטור אלגברי
 201. עזרה
 202. ווקטור גאומטרי. חישוב זוית בין ישר למישור
 203. שאלה בפירמידה ישרה
 204. תעזרו לי דחוף!!!#%$% מרוכבים&#~#
 205. עזרה בתרגיל על ווקטורים - זווית בין ישר למישור
 206. עמוד 563 סעיף אחרון בתרגיל 2 בספר בני גורן ג 2
 207. הוקטור הגיאומטרי
 208. אינטגרל של 1 חלקי sin
 209. הערכת נזק בגרות חורף
 210. פתרון הפרק השני לשאלון 807 חורף 2013
 211. הערכת ציון ב807
 212. דחוף... הנדסת המרחב...
 213. צורות מישוריות-המצב ההדדי של שני ישרים במרחב
 214. עזרה במציאת זוית בין מישור לישר
 215. מכוון של הבדיקה-קישור בבקשה
 216. שאלה על הבגרות היום
 217. ניקוד בבגרות - שאלה כללית
 218. מקומות גיאומטרים - פרבולה
 219. מקומות גיאומטריים
 220. בעיות קיצון בהנדסת המרחב
 221. תיקון מבחן -דחוף מאוד-עזרה
 222. מקומות גיאומטריים
 223. זוית בין ישר למישור עזרה ב-2 תרגילים
 224. אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות
 225. ווקטורים-עזרה -דחוף!
 226. עזרה בתרגיל מציאת זוית בין ישר למישור
 227. עזרה: וקטורים, סעיפים א' ו-ב' בלבד
 228. שאלה כללית בוקטורים
 229. מצב הדדי שני מישורים
 230. מציאת זוית בין ישר למישור תרגיל
 231. המצב ההדדי של שני ישרים
 232. הזווית בין ישר למישור
 233. משיקים למעגל
 234. אליפסה
 235. עזרה בשאלה עם וקטורים
 236. גאומטריה אנליטית עזרה בשאלה עם אליפסה
 237. מעגל
 238. עזרה בגאומטריה אנליטית עם אליפסה
 239. עזרה בשאלה עם אליפסה
 240. שאלה במציאת מקום גיאומטרי במעגל
 241. עזרה: וקטורים, סעיפים ב'2 ו-ג' בלבד
 242. קושי בתרגיל פונקציה מעריכית
 243. עזרה: מעריכית, הסעיפים המסומנים בלבד
 244. עזרה באנליטית
 245. משוואה כללית של מישור...דחוף!
 246. הצגה פרמטרית של ישר בעזרת וקטורים תרגיל 23
 247. מישור וישר
 248. גאומטריה אנליטית אליפסה עזרה בשאלה
 249. גדילה ודעיכה
 250. לאיזה ערך של אלפא הוקטור יקביל...