PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 1. וקטורים גישה אלגברית
 2. עזרה בתרגיל מינימום ומקסימום
 3. עזרה בתרגיל עם אליפסה גאומטריה אנליטית
 4. מעגל
 5. עזרה בתרגיל עם גאומטריה אנליטית אליפסה
 6. עזרה בשאלה עם אליפסה
 7. מעגל חסום
 8. טריגונומטריה במרחב
 9. פרבולה ומעגל
 10. עזרה באנליטית - סעיף א' בלבד
 11. מצב הדדי של שני מישורים
 12. עזרה דחופפה למבחן :)
 13. בעיות שונות- המעגל
 14. גדילה ודעיכה
 15. האורך של וקטור בהצגה אלגברית
 16. עזרה: גדילה ודעיכה
 17. מציאת משוואת משיק למעגל עם נק' חיצונית
 18. הוכחות גאומטריות - מקבילית
 19. מעריכיות- משיק עם פרמטרים ו-e
 20. תרגיל מרוכבים וסדרות
 21. גידול ודעיכה,בני גורן 807 ג'2 עמוד 156(יש תשובות)
 22. שאלה פרמטרית-מרוכבים
 23. סכום שורשי משוואה מרוכבת
 24. שאלת מרוכבים ומקום גאומטרי
 25. חקירת פונקציה של חזקה
 26. עזרה: אנליטית, סעיף א' בלבד
 27. שאלה במרוכבים
 28. גידול ודעיכה - פרמטרים
 29. אנליטית במעגל
 30. גאומטריה אנליטית הקו הישר תרגיל
 31. גאומטריה אנליטית עזרה בשאלה עם אליפסה
 32. תרגיל גאומטריה אנליטית באליפסה
 33. הוכחה של פונקציה זוגית או אי זוגית
 34. גאומטריה אנליטית מעגל תרגיל
 35. גאומטריה אנליטית תרגיל עם מעגל
 36. עזרה: וקטורים, מציאת משוואת מישור
 37. עזרה: וקטורים, סעיף א' בלבד
 38. הווקטור הגאומטרי והאלגברי תרגיל
 39. המישור של גאוס
 40. וקטורים במרחב
 41. מציאת מישור ע"י ישר המקביל לו ושתי נקודות.
 42. מנסרה ישרה ומשוכללת
 43. גידול ודעיכה,בני גורן 807 ג'2 עמוד 165(יש תשובות)
 44. המצב ההדדי של שני ישרים במרחב
 45. פרבולה
 46. עזרה: חדו"א, סעיף ב' בלבד
 47. פונקציית ln
 48. מרוכבים במערכת צירים
 49. מספרים מרוכבים - המישור של גאוס תרגיל
 50. גיאומטריה אנליטית
 51. מקומות גאומטריים - הישר, תרגיל
 52. עזרה: גדילה ודעיכה
 53. עזרה
 54. ביטוי שהגעתי באלגברה
 55. גידול ודעיכה קל (:
 56. המצב ההדדי של ישר ומישור
 57. פונקציית ln חקירה תרגיל
 58. גדילה ודעיכה
 59. ישר ומעגל
 60. קו ישר - ריבוע
 61. פרבולה משיקה למעגל ב2 נקודות
 62. חקירת פונקציות ln ומעריכיות
 63. הצגה פרמטרית - הסבר
 64. משוואת הישר
 65. הסתבכתי:/
 66. גאומטריה אנליטית הפרבולה ומעגל תרגיל
 67. שאלה פשוטה על משוואת המעגל
 68. משפט שמוכיח כי תיכון מחלק את המשולשים שהוא יוצר ביחס שווה
 69. טריגו במרחב - פירמידה ישרה שבסיסה מש"ש
 70. מרחק בין ישרים - מעל ומתחת
 71. חקירת פונקציית שורש סעיף א' בלבד
 72. מקומות גאומטריים
 73. מקום גיאומטרי - ישר
 74. גידול ודעיכה,בני גורן 807 ג'2 עמוד 175,זמן מחצית החיים,יש תשובות.
 75. מציאת משוואת מישור
 76. לוגריתמים.
 77. תוכנית למידה לוםס 807
 78. 2 מישורים מקבילים זה לזה, עזרה בפתרון התרגיל
 79. שאלה במעריכים
 80. מציאת הצגה פרמטרית של ישר
 81. עזרה: פונקציות, סעיפים ב' ו-ג' בלבד
 82. עזרה בשאלה באנליטית שאלון 807 בבקשה
 83. עזרה במרוכבים.
 84. מישהו יכול להסביר לי איך פותרים את המערכת משוואות הזו?
 85. מרחק בין ישר לנקודה
 86. עזרה: וקטורים, מציאת קדקוד + הצגה פרמטרית
 87. שאלה על וקטורים נפח פירמידה
 88. שני תרגילים במרחב. קשים במיוחד צריך עזרה!
 89. אינטרגל של e
 90. חקירת פונקצית שורש ln
 91. פרבולה,שאלה פשוטה.
 92. בעיית קיצון
 93. מעגל.. שאלה קלה שאני לא מצליח...
 94. עזרה בבקשה בבווקטורים
 95. מעגל
 96. הווקטור הגיאומטרי
 97. אינטגרל - שטחים ע"י הנגזרת החיצונית והפנימית
 98. שאלה כללית: מצב הדדי בין ישר לציר
 99. סדרה חשבונית מספרים מרוכבים תרגיל
 100. עזרה: וקטורים, סעיף ב' בלבד
 101. חומר הלימוד לגיאומטריה אנליטית
 102. עזרה: וקטורים, סעיף א' בלבד
 103. עזרה בבקשה בסעיף של וקטורים
 104. משוואה
 105. משיקים מאונכים נחתכים על מדריך הפרבולה
 106. חקירת פונקצית ln תרגיל
 107. נקודות קיצוןן (:
 108. מרחק בין שני נקודות
 109. פרק הוקטורים בספר של גבי יקואל טופס 007
 110. משפטי יחס
 111. אלגברה ואנליטית עם פרמטרים...
 112. מרוכבים
 113. זוית בין שני ישרים
 114. שאלה בווקטור גיאומטרי
 115. שאלה בווקטור גיאומטרי-הוכחות
 116. שאלה בווקטור גיאומטרי
 117. עזרה: גדילה ודעיכה, בדיקת פתרון
 118. פונקציה לוגריתמית
 119. פונק' לוגריתמית- אסימפטוטות
 120. עזרה: בעיית קיצון, סעיף ב' בלבד
 121. ערכים עבורם יש נק' קיצון
 122. צריך עזרה בדחיפות!
 123. צריך עזרה בדחיפות!
 124. טעות אצל מריאן ? (אני חושב)
 125. מציאת אינטגרל לפי נגזרת פנימית ונגזרת חיצונית ? מה קרה לשיטת ההצבה ?
 126. שאלה בוקטורים
 127. עזרה: גדילה ודעיכה, סעיף א' בלבד
 128. מרוכבים ומחשבון
 129. שאלה בטריגו במרחב
 130. תרגיל במקום גאומטרי
 131. עזרה: חדו"א, סעיפים א' ו-ג' בלבד
 132. פונקציית שורש
 133. עזרה
 134. צריכה עזרה בספר מתמטיקה חלק ג'2,עמ' 73, תרגיל 13א',תודה לעוזרים:)
 135. מקומות גיאומטריים עם אורך משיק למעגל
 136. מספרים מרוכבים תרגיל
 137. כיצד מנסרה משולשת יכולה להיות שוות שוקיים
 138. עזרה בתרגיל מספרים מרוכבים
 139. תרגיל עם מספרים מרוכבים
 140. מספרים מרוכבים תרגילי חזרה
 141. בני גורן ג1 עמוד 215 תרגיל 4
 142. מיון קיצון בפונקציית מעריך רציונלי
 143. מספרים מרוכבים תרגיל עזרה סעיף ב'
 144. מספרים מרוכבים תרגיל נוסף
 145. מעגל
 146. עזרה דחופה בבקשה !!!!
 147. משוואת הנורמל של פרבולה
 148. משיקים לפרבולה קנונית
 149. מיקום גאומטרי-פרבולה
 150. פונקציית שורש - גזירה וקיצון
 151. בעיות במעגל ..
 152. שאלה דחופפהה בבקשה לעזור :)
 153. מספרים מרוכבים סעיף א'
 154. גידול ודעיכה
 155. עזרה
 156. מעגל חסום במשולש
 157. מציאת נקודת השקה
 158. משיק לפרבולה
 159. תרגיל ממש קטן
 160. בעיה בווקטוריה, דרוש עזרה.
 161. פרבולה
 162. נקודה שלא על הפרבולה
 163. הוכחת מעגל משיק למדריך פרבולה
 164. אמצעי אנכים המורדים לציר הY מנקודות על פרבולה
 165. מקום גאומטרי אליפסה
 166. סדרות מעורבות
 167. עזרה: בעיית קיצון, סעיף א' בלבד
 168. בעיה| ווקטורים גיאומטרים
 169. תרגיל במרוכבים עם פרמטרים - פתרון יחיד
 170. שאלה במרוכבים
 171. וקטורי חצים 807.
 172. משוואה
 173. וקטור אלגברי
 174. ערך מינימאלי של וקטור
 175. עזרה דחוף תרגיל בהנדסצ המרחב
 176. תרגיל דחוף בהנדסת המרחב
 177. הסתמכות על הגרף.
 178. אנליטית
 179. בעיית גדילה ודעיכה
 180. משוואה במרוכבים:)
 181. שאלה בפונקציות לוגריתמיות, סעיף ב
 182. אסימפטוטות
 183. מציאת קודקוד משולש בפרבולה
 184. משוואת האליפסה - מציאת משוואת האליפסה תרגיל 10
 185. מציאת משוואת פרבולה ע"י ישר שחותך
 186. שאלה על מספרים צמודים
 187. הצבת מספרים בוקטור
 188. מקומות גיאמוטרים-משוואת משיק למעגל
 189. עזרה: שטחים, סעיף א' בלבד
 190. מציאת נעלם ע"י משוואת נורמל למישור
 191. צריך עזרה בדחיפות!!
 192. אינטגרל לפונקציה טיפה מסובכת
 193. גידול ודעיכה,בני גורן 807 ג'2 עמוד 176,זמן מחצית החיים,יש תשובות.
 194. מרחק נק' מפרבולה
 195. עזרה בבקשה :)
 196. לזהות מקום גיאומטרי עפי נקודה עליו
 197. פתרון משוואה
 198. הערך המוחלט של מספר מרוכב
 199. עזרה: חדו"א, סעיף ב' בלבד
 200. לוגריתמים ואסימפטוטות
 201. מספרים מרוכבים
 202. אני חייבת עזרה!!
 203. גידול ודעיכה.
 204. בעיות 2 פרבולות...
 205. נקודת חיתוך פרבולה מעגל
 206. עזרה: פרבולה, חיתוך עם ציר איקס
 207. בעיה סופר קשה במרוכבים צריך עזרה בדחיפות!
 208. מספרים מרוכבים ,ערך מוחלט ,אי שוויון
 209. פתרונות של משוואה כשאר נתון פתרון אחד
 210. משוואת מעגל
 211. חקירת פונקציות לוגריתמיות תרגיל 23
 212. עזרה: חדו"א, סעיף ב' בלבד
 213. חזקות
 214. איך פותרים log פשוט
 215. עזרה: חדו"א, סעיף א' בלבד
 216. תחום הגדרת פונק'
 217. אי שויונים טריגונומטריים
 218. וקטורים ומרחב..
 219. אנליטית
 220. מנסרה ישרה
 221. וקטורים גיאומטריים
 222. ווקטורים אלגבריים
 223. גידול ודעיכה - בני גורן ג'2 עמוד 613 תרגיל 5
 224. עזרה קטנטנה בסעיף
 225. הגדרת תחומי עלייה וירידה
 226. איך פותרים בעיות גדילה ודעיכה?
 227. עזרה: חדו"א, סעיף א' בלבד
 228. מקום גיאומטרי
 229. שטחים עם פרמטרים - פונקציות מעריכיות
 230. עזרה במרוכבים
 231. עזרה במרוכבים תרגיל בגרות
 232. מציאת משוואת מעגל
 233. עזרה: חדו"א, סעיף ה' בלבד
 234. שאלות בוקטורים
 235. אסימפטוטות אופקיות לציר ה Y
 236. שאלה מבגרות חורף 2013
 237. פרבולה ומעגל
 238. בעיה באנליטית
 239. אלגברת מרוכבים
 240. מציאת הצגה קוטבית(טריגונומטרית)
 241. מרחק בין ישר למישור
 242. פתרון משוואה עם ln
 243. מציאת וקטור משיק למעגל
 244. חסימת מרובעים במעגל
 245. מרחקים במשולש
 246. מציאת הצגה פרמטרית(מצורף ניסיון פתרון)
 247. מרוכבים- להוכיח שמנה היא מספר מדומה
 248. שאלה בגיאומטריה אנליטית - מעגל
 249. מציאת מקום גיאומטרי
 250. משוואה עם פרמטרים