PDA

צפה בגרסה המלאה : פתרונות לספרי הלימודעמודים : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. בני גורן 006 עמוד103 תרגיל 14
 2. פתרון בני גורן 006 עמוד 283 תרגיל 21
 3. פתרון בני גורן סדרה חשבונית
 4. פתרון בני גורן שאלון 035006
 5. בני גורן סידרה חשבונית
 6. [וקטורים] פתרון מבחן 35\2א
 7. [וקטורים] פתרון מבחן 8\2
 8. [וקטורים] פתרון מבחן 29\2
 9. [וקטורים] פתרון מבחן 7\2
 10. [וקטורים] פתרון מבחן 1\3
 11. [וקטורים] פתרון מבחן 21\2
 12. [וקטורים] פתרון מבחן 6\2
 13. [וקטורים] פתרון מבחן 2\2
 14. [וקטורים] פתרון מבחן 23\3
 15. [וקטורים] פתרון מבחן 24\3
 16. [וקטורים] פתרון מבחן 3\2
 17. [וקטורים] פתרון מבחן 4\3
 18. [וקטורים] פתרון מבחן 10\3
 19. [וקטורים] פתרון מבחן 11\2
 20. [וקטורים] פתרון מבחן 13\3
 21. [וקטורים] פתרון מבחן 28\2
 22. [וקטורים] פתרון מבחן 14\3
 23. [וקטורים] פתרון מבחן 15\3
 24. [וקטורים] פתרון מבחן 17\2
 25. [וקטורים] פתרון מבחן 18\3
 26. [וקטורים] פתרון מבחן 19\3א
 27. [וקטורים] פתרון מבחן 22\3
 28. [וקטורים] פתרון מבחן 25\3
 29. [וקטורים] פתרון מבחן 27\2
 30. [וקטורים] פתרון מבחן 35\3
 31. [וקטורים] פתרון מבחן 26\2
 32. [סיכום] העלאת פתרונות & חיפוש פתרונות
 33. העלאת פתרונות - חוקים - חובה לקרוא
 34. [אלגברה] פתרון תרגילים מאלגברה ב'- ע"מ 412-413
 35. [אלגברה] אלגברה ב'- תרגילים 40 ו- 90 בע"מ 391 ו-394
 36. [חדו"א] בעיות מקסימום מינימום- תרגיל 32 ע"מ 741
 37. [טריגונומטריה] פתרון תרגיל 3 בע"מ 290 וחלק מפתרון תרגיל 6
 38. [אלגברה] פתרון תרגילים 52 ו-53 בע"מ 772
 39. [אלגברה] פתרון תרגילים 34,37 ו-40 בע"מ 743 ו-744
 40. [הסתברות] פתרונות לחלק מהתרגילים בע"מ 109-128 בספר של גבי יוקאל
 41. [אלגברה] תרגיל 90 בע"מ 394
 42. [אנליטית] פתרון מבחן 13\1ב
 43. [אנליטית] פתרון מבחן 20\1ב
 44. [אנליטית] פתרון מבחן 31\2
 45. [אנליטית] פתרון מבחן 2\1
 46. [אנליטית] פתרון מבחן 33\1
 47. עדי רוזן חלק ב' פתרון מכניקה- עמוד 119 תרגיל 31
 48. [גיאומטריה] זוית בין משיק ומיתר
 49. [גיאומטריה] זוית בין משיק ומיתר
 50. [גיאומטריה] זוית בין משיק ומיתר
 51. [אנליטית] פתרון מבחן 32\2
 52. [אנליטית] פתרון מבחן 26\1
 53. [חדו"א] פתרון מבחן 9\5
 54. [חדו"א] פתרון מבחן 12\5
 55. [חדו"א] פתרון מבחן 28\5
 56. [חדו"א] פתרון מבחן 24\5
 57. [חדו"א] פתרון מבחן 14\5
 58. [חדו"א] פתרון מבחן 7\5
 59. [חדו"א] פתרון מבחן 8\5
 60. [חדו"א] פתרון מבחן 30\4
 61. [חדו"א] פתרון מבחן 4\5
 62. [חדו"א] פתרון מבחן 11\5
 63. [חדו"א] פתרון מבחן 3\5
 64. [אלגברה] אינדוקציה
 65. [גיאומטריה] קטע אמצעים במשולש
 66. [גיאומטריה] קטע אמצעים בטרפז
 67. [גיאומטריה] קטע אמצעים בטרפז
 68. [מרוכבים] פתרון מבחן 7\4
 69. [מרוכבים] פתרון מבחן 16\4
 70. [מרוכבים] פתרון מבחן 8\4
 71. [מרוכבים] פתרון מבחן 20\4
 72. [מרוכבים] פתרון מבחן 11\4א
 73. [מרוכבים] פתרון מבחן 15\4ב
 74. [מרוכבים] פתרון מבחן 9\4
 75. [מרוכבים] פתרון מבחן 35\4
 76. [מרוכבים] פתרון מבחן 4\4
 77. [מרוכבים] פתרון מבחן 2\4
 78. [מרוכבים] פתרון מבחן 14\4
 79. [מרוכבים] פתרון מבחן 18\4
 80. [מרוכבים] פתרון מבחן 3\4
 81. [מרוכבים] פתרון מבחן 19\4
 82. [מרוכבים] פתרון מבחן 33\4
 83. פיתרון שאלות בגיאומטריה- מרובעים.
 84. מרובעים- גיאומטריה.
 85. מרובעים- גיאומטריה.
 86. הוכחת משפט פיתגורס.
 87. [אלגברה] אינדוקציה
 88. מריאן 006 שאלה 5 מבחן 1
 89. מכניקה ניוטונית- תרגיל 48 עמוד 40
 90. פיתרון- מכניקה- יורם אשל
 91. תנע- עדי רוזן.
 92. [חדו"א] פתרון
 93. [חדו"א] בעיית קיצון
 94. [טריגונומטריה] פתרונות
 95. [טריגונומטריה] פתרון
 96. [טריגונומטריה] פתרון
 97. [טריגונומטריה] פתרון
 98. [טריגונומטריה] פתרונות
 99. [טריגונומטריה] פתרונות
 100. [טריגונומטריה] פתרון
 101. [טריגונומטריה] פתרון
 102. [טריגונומטריה] פתרונות
 103. [טריגונומטריה] פתרונות
 104. [טריגונומטריה] פתרונות
 105. [טריגונומטריה] פתרון
 106. [טריגונומטריה] פתרונות
 107. [טריגונומטריה] פתרונות
 108. [טריגונומטריה] פתרון
 109. [טריגונומטריה] פתרון
 110. פתרון
 111. [טריגונומטריה] פתרון
 112. [טריגונומטריה] פתרון
 113. [טריגונומטריה] פתרון
 114. [טריגונומטריה] פתרון
 115. [טריגונומטריה] פתרון
 116. [טריגונומטריה] פתרון
 117. [טריגונומטריה] פתרון
 118. [טריגונומטריה] פתרון
 119. [טריגונומטריה] פתרון
 120. [טריגונומטריה] פתרון
 121. [טריגונומטריה] פתרון
 122. [טריגונומטריה] פתרון
 123. [טריגונומטריה] פתרון
 124. [טריגונומטריה] פירמידה
 125. [חדו"א] חקירה
 126. [חדו"א] חקירות
 127. [חדו"א] חקירה
 128. [חדו"א] חקירות
 129. [חדו"א] חקירה
 130. [חדו"א] חקירה
 131. [חדו"א] חקירה
 132. [חדו"א] חקירה
 133. [חדו"א] חקירה
 134. [חדו"א] חקירה
 135. [חדו"א] חקירה
 136. [חדו"א] גזירות
 137. [חדו"א] חקירות
 138. [חדו"א] חקירות
 139. [חדו"א] אינטגרל בשיטת ההצבה
 140. [אלגברה] סדרות
 141. [אלגברה] סדרות
 142. [אלגברה] 681 - 46,47,48,50,51,53
 143. [אלגברה] 682 - 56,57,58,60,61,62,64
 144. [גיאומטריה] אספיס חלק ב
 145. [אלגברה] אי-שיוויונים. עמ39; 98,100,101-104
 146. טריגו 004 גבי יקואל
 147. טריגו 004
 148. [טריגונומטריה] טריגו 004 2#
 149. [טריגונומטריה] טריגו 004 3#
 150. [טריגונומטריה] טריגו 004 4#
 151. [טריגונומטריה] טריגו 004 5#
 152. [טריגונומטריה] טריגו 004 6#
 153. [חדו"א] חקירת פונקציה- 004
 154. [גיאומטריה] הנדסה חלק ב
 155. [אלגברה] אינדוקציה.
 156. [אלגברה] אינדוקציה.
 157. [אלגברה] אינדוקציה.
 158. [אלגברה] אינדוקציה.
 159. [אלגברה] אינדוקציה.
 160. [אלגברה] אינדוקציה.
 161. [אלגברה] אינדוקציה.
 162. [אלגברה] אינדוקציה.
 163. [אלגברה] אינדוקציה.
 164. [אלגברה] אינדוקציה.
 165. [אלגברה] אינדוקציה.
 166. [אלגברה] חקירת משוואה ממעלה ראשונה עם משתנה אחד
 167. [הסתברות] הסתברות מותנית
 168. [הסתברות] הסתברות קלאסית
 169. [הסתברות] הסתברות קלאסית
 170. [הסתברות] הסתברות קלאסית
 171. [אלגברה] אי-שוויונים.
 172. [אלגברה] אי-שוויונים.
 173. [אלגברה] אי-שוויונים.
 174. [חדו"א] חקירת פונקציה
 175. [חדו"א] חקירת פונקציה עם פרמטר
 176. [חדו"א] חקירת פונקציה עם פרמטר מבלי למצוא אותו
 177. [חדו"א] חקירת 2 פונקציות שונות בתרגיל
 178. [אלגברה] לוגים רמה 4 יחידות
 179. [אלגברה] משוואה מעריכית
 180. [חדו"א] רמה 4 יחידות
 181. [טריגונומטריה] 4 יחידות
 182. [אלגברה] משוואה מעריכית
 183. [חדו"א] 4 יחידות
 184. [חדו"א] חקירה עם שורש
 185. [חדו"א] חשבון דיפרנציאלי.
 186. [חדו"א] חקירה
 187. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 188. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 189. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 190. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 191. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 192. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 193. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 194. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 195. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 196. [אלגברה] אי שוויונים ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט
 197. [וקטורים] וקטור גיאומטרי הניצב למישור
 198. [חשמל] פרק 2- הכוח החשמלי
 199. [חשמל] פרק 2- הכוח החשמלי
 200. [אנליטית] צורות הנדסיות - ניצבות של ישרים
 201. [אנליטית] צורות הנדסיות - ניצבות של ישרים
 202. [אנליטית] צורות הנדסיות - ניצבות של ישרים
 203. [חשמל] פרק 3- השדה החשמלי
 204. המרחק בין נקודה לישר
 205. [אלגברה] משוואות מעריכיות
 206. [אלגברה] אי שוויון מעריכי
 207. מציאת מקום גאומטרי וזהויו
 208. מציאת המקום הגאומטרי וזיהויו
 209. מציאת המקום הגיאומטרי וזיהויו
 210. [אלגברה] חזקות
 211. [אלגברה] חזקות
 212. [אלגברה] חזקות
 213. [אלגברה] חזקות
 214. [אלגברה] פתרון משוואות של שברים בעזרת פירוק לגורמים
 215. [אלגברה] חזקות
 216. [חדו"א] חקירת פונקציה עם פרמטרים-פונקציות רציונאליות
 217. [טריגונומטריה] משוואות טריגונוטריות----דחוף
 218. פתרון זהויות בני גורן 006
 219. [אלגברה] משוואות מעריכיות עם פרמטרים
 220. [אלגברה] שוויונים מעריכיים עם פרמטרים
 221. [אלגברה] לוגריתמים- הוצאה.
 222. [אלגברה] משוואות מעריכיות
 223. [אלגברה] משוואות מעריכיות 5 יחידות.
 224. [אלגברה] בעיות תנועה
 225. [אלגברה] בעיות תנועה
 226. [הנדסת המרחב] פירמידה ישרה
 227. [הנדסת המרחב] פירמידה ישרה
 228. [אלגברה] בעיות הספק
 229. [אלגברה] משוואה לוגריתמית.
 230. [אלגברה] משוואות רבועיות
 231. [אלגברה] משוואות ממעלה שלישית ויותר.
 232. [אלגברה] משוואה לוגריתמית.
 233. [אלגברה] משוואה לוגריתמית.
 234. אי שוויון לוגריתמי
 235. [אלגברה] אי שוויון לוגריתמי
 236. [אלגברה] אי שוויון לוגריתמי
 237. [אלגברה] מערכת משוואות מעריכיות
 238. [אלגברה] חזקות
 239. [אלגברה] אי שוויון לוגריתמי
 240. [אלגברה] מערכת משוואות מעריכיות
 241. [הוכחה] 8. אם במשולש חוצה זווית הוא תיכון , אז המשולש הוא שווה שוקיים.
 242. [הוכחה] 5. סכום כל שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית.
 243. [הוכחה] 41. בטרפז שווה שוקיים האלכסונים שווים זה לזה.
 244. [הוכחה] 38. מקבילית שבה האלכסונים שווים זה לזה היא מלבן.
 245. [הוכחה] 26. במקבילית כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו.
 246. [הוכחה] 27. במקבילית כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו.
 247. [הוכחה]28. במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה.
 248. [הוכחה] 29. מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית.
 249. [הוכחה] 15. ישר החוצה צלע אחת במשולש ומקביל לצלע שניה, חוצה את הצלע השלישית
 250. [הוכחה] 16. קטע המחבר שתי צלעות במשולש, מקביל לשלישית ושווה למחציתה הוא קטע אמצעים