PDA

צפה בגרסה המלאה : סקרים 1. על איזה מיקודית אתם ממליצים ?
 2. באיזו מידה האתר Emath.co.il תורם לקידום הישגיך בלימודים הריאליים ?
 3. האם לפתוח פורום כימיה באתר?
 4. [דיון] כמה בנים וכמה בנות יש בפורום?
 5. אשכול אודות משתמשי הפורום מי עשה מה וכמה
 6. [דיון] האם תמשיכו לבקר את הפורום גם אחרי הלימודים?
 7. [דיון] מועד ב'- ניגשים?
 8. מה מספר היחידות שאתם עושים \ עשיתם במתמטיקה ?
 9. [דיון] סקר מגמות
 10. באילו מגמה\ מגמות אתם משתתפים ?
 11. [דיון] מגנים פיזיקה
 12. [דיון] איזה סגנון מוזיקה אתם שומעים?
 13. [דיון] איזה כפתור אתם מעדיפים?
 14. [דיון] ניגשים למועד ב'?
 15. מועד חורף
 16. [דיון] סקר : אם יערך מפגש של חברי האתר, תגיע?
 17. [דיון] המפגש של האתר ב 20.3.2011 יום ראשון ( פורים) בגני יהושוע בת"א
 18. [דיון] סקר: בשיעורי וידאו מוקלטים, האם היית רוצה לראות את מי שמדבר ?
 19. תוכנת 'משו"ב'- יש אצלכם בבית ספר?
 20. [דיון] ממוצע המדינה
 21. איך אתם פותרים בעיות תנועה?
 22. השתתפות באולימפיאדות
 23. [דיון] נהיגה ופיזיקה
 24. [דיון] פתיחה תת פורום חדש? (בריאות)
 25. [דיון] רעיון לאתר עם כל הסיכומים + תרגול להכל