PDA

צפה בגרסה המלאה : משוואות דיפרנציאליות 1. שאלה משוואות דיפרנציאליות
 2. משוואות דיפרנציאליות
 3. משוואות דיפרנציאליות
 4. מטעמים - משוואות דיפרנציאליות
 5. עזרה בפתירת אינטגרל במישדיפ
 6. שיטות פתרון למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון
 7. הגדרת נגזרת הפונקציה
 8. משוואות דיפרנציאליות
 9. פתרון מדר באמצעות טורים
 10. הרצאות הטכניון במד"ר הועלו ליוטיוב לטובת הכלל
 11. התמרת לפלס
 12. מערכת מד"ר-שאלה
 13. עזרה!!
 14. משוואה דיפרנציאלית
 15. זהות מתמטית
 16. עזרה במד"ר מסדר שני
 17. מד"ח משוואת הטלגרף עם תנאי שפה מחזוריים
 18. מד"ר
 19. מד"ח, שאלת "איך עושים"
 20. מד"ר הצבות
 21. מד"ח סדר שני- צורות קנוניות
 22. עזרה בשאלה מסדר 2.
 23. עזרה במשוואה בטריגו-מציאת נקודות קיצון
 24. מערכת של משווואות לינאריות לא הומוגניות
 25. מד"ר מסדר שני לא הומוגני
 26. עזרה בבקשה בבעיה מילוילת מילולית,דחוף ביותר !!! שאלה פשוטה
 27. עזרה בהפרדת משתנים במשוואה עם טריגונומטריה
 28. אפשר לעזור !!!!!
 29. זקוק בבקשה בפתרון 2 תרגילים בנושא "משוואת לינאריות מסדר N שיטת שינוי פרמטר"
 30. עזרה בתרגיל
 31. אפשר עזרררה דחוווווווווף
 32. משוואה מסדר ראשון- דרך פתרון
 33. עזרררררה דחוווווווווף
 34. שאלה לפני מבחן!!!עזרה דחופה
 35. שאלה במד"ר
 36. פתרונות נקודת שבת
 37. שחזור משוואה דיפרנציאלית
 38. האם הפתרון נכון?
 39. עזרה בהפרדת משתנים
 40. עזרה בהומוגנית.
 41. עזרה בברנולי
 42. עזרה במדוייקת
 43. עזרה בפתירת מדר
 44. שחזור משוואה דיפ'
 45. מד"ר - קיום ויחידות
 46. שאלה קטנה וכללית על פונקציה...
 47. משוואות דיפרנציאליות
 48. מ.דפרנציאלית - הפרדת משתנים
 49. משוואת אוילר מסדר 2
 50. משדיפ לא הומוגני מסדר שני- מה לא נכון פה?
 51. עזרה בפתרון שתי משוואות דיפרנצאליות
 52. שיטות לאינטגרציה
 53. מד"ר
 54. פתרונות של מד"ל לא הומוגנית
 55. פתרון סינגולרי
 56. משוואה הומוגנית
 57. איך לפתור את המד"ר הבאה
 58. עזרה שלב הפרדה
 59. גורם אינטגרציה
 60. עקרון הסופרפוזיציה
 61. נוסחת Abel
 62. מד"ר
 63. קיום ויחידות-מד"ר
 64. מד"ר אי הומוגנית
 65. מד"ר אי הומוגנית
 66. שאלה בנושא חלקיות קוואזילינאריות
 67. מד"ר-מערכות משוואות
 68. פתרון של משוואה דיפרנציאלית
 69. מערכת משוואות
 70. מד"ר לא לינארית מסדר 2
 71. מד"ר אי הומוגנית סדר 2
 72. מד"ר
 73. הוכחת יציבות לפתרון
 74. שאלה עם משפט הקיום והיחידות
 75. מד"ר- פתרון ע"י טורים
 76. מד"ר-טורים (חשוב כי יש לי מחר מבחן)
 77. מד"ח- החלפת משתנים (ללפסיאן)
 78. מד"ר עם הצבה
 79. מד"ר עם משפט Picard
 80. דיפרנציאלית לא מדוייקת
 81. מערכת משוואות 2x2
 82. מטריצה 2x2 עם ערכים עצמיים מרוכבים
 83. מד"ר מסדר ראשון
 84. בבקשה חייב להגיש עבודת קיץ כיתה י
 85. מערכת אי הומוגנית
 86. קירובים
 87. משוואה דיפ מסדר שני
 88. משוואה מסדר ראשון
 89. אשמח מאוד לקבל הכוונה או פתרונות לתרגילים מצורפים
 90. משוואה הומוגנית מסדר ראשון
 91. מיון משוואות לינאריות מסדר 2 - מד"ח
 92. אינטגרציה - מד"ח
 93. חקירת פונקציה
 94. משוואה לא הומוגנית עם מקדמים קבועים
 95. פרמטרים
 96. האם ניתן להעלות בריבוע מכנה של פונקציה (ואת האגף השני) כשאומרים שהוא שונה מאפס?
 97. מד"ר ברנולי
 98. הוכחה במד"ר
 99. משוואה דיפרנציאלית (לא לינארית?)
 100. נקודות פיתול ותחומי קעירות
 101. מד"ר - הצבה לינארית
 102. דוגמא למדר שפתרונה מייצג:
 103. פתרון תרגיל - מד"ר
 104. כמה פתרונות שלמים למשוואה
 105. תרגיל- משוואה ליניארית מסדר ראשון
 106. קיום פתרון למשוואה בקטע
 107. גזירת פונקציה
 108. תרגיל- משוואה ליניארית מסדר ראשון
 109. תרגיל- משוואה ליניארית מסדר ראשון
 110. תרגילים במשוואות מדויקות והומגניות
 111. תרגיל במשוואות דיפרנציאליות
 112. עבודת הגשה חשבון דיפרנציאלי
 113. משוואת פרידה
 114. משוואות לוגריתמיות
 115. גורם אינטגרציה
 116. תרגיל משוואה לוגריתמית
 117. אי שוויון לוגריתמי
 118. זהות טריגונומטרית
 119. פתרון בעיית קושי
 120. הורדת סדר משוואה-הנדסת חשמל
 121. משוואת דיפרנציאלית מסדר שני עם תנאי התחלה
 122. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון
 123. משוואות דיפרנציאליות - הורדת סדר משוואה מסדר N
 124. משוואה לא הומוגנית עם מקדמים קבועים
 125. פתרון מד"ר ממעלה שניה
 126. תרגיל בחשמל עם משוואות דיפרנציאליות-הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 127. שרטוט משטחים וצורות במימד
 128. תרגיל בחדו"א
 129. משוואה מדוייקת
 130. התמרת לפלס
 131. חשבון דיפרנציאלי (רק סעיף ג') !
 132. פתרון משוואה דיפרנציאלית
 133. חקירת פונקציה מציאת פרמטר
 134. פתרון משוואה דיפרנציאלית
 135. תרגיל במשוואות דיפרנציאליות
 136. סיכןם הרצאות של הקורס מד"ר ואינפי2ח' - הטכניון
 137. פתרון סיגולרי
 138. קיום פתרון לבעיית ההתחלה
 139. משוואה
 140. משוואות דיפרנציליות רגילות
 141. נסיון לפתרון משוואה הומגית
 142. פתרון תרגיל
 143. מהי הדרך הנכונה לפתרון המשוואות הומוגניות מסוג זה?
 144. פתירת אינטגרל
 145. פתרון משוואה
 146. סדר ראשון לא הומוגני
 147. פונקציות טריגונומטריות - איך צריך לענות על פונקציה
 148. קיימות של פתרונות מיוחדים למשוואה מדוייקת
 149. מציאת מערכת הומוגנית בעלת פתרונות נתונים.
 150. התמרת לפלס
 151. אינטגרציה בחלקים
 152. נקודות פיתול שמתאפסות גם בנגזרת שנייה
 153. שתי משוואות עם שתי נעלמים תרגיל 14
 154. מד"ר לינארית או לא לינארית- מה ההבדל?
 155. מתי גורם אינטגרציה עדיף ומתי הפרדת משתנים?
 156. נגזרות טריגונומטריות
 157. לא הבנתי את הפתרונות כאן
 158. מציאת תחום הגדרה
 159. שתי שאלות בסטטיסטיקה
 160. אסימופות
 161. [email protected]
 162. עלייה
 163. נושא עקרונית- הגעה למשוואה מדויקת
 164. שיטה לפתרון מד"ר מסדר 2 עם מקדמים קבועים - לא הומוגנית.
 165. שיטת ואריאציית הפרמטרים
 166. מד"ר לא פתירה
 167. אינטגרל מסובך
 168. משוואות עם משתנים ניתנים להפרדה
 169. הפרדת משתנים
 170. הפרדת משתנים
 171. משוואות הומוגניות
 172. פונקציות רציונליות
 173. משוואות טריגונומטריות.
 174. טורים מספריים
 175. התמרת פוריה
 176. פונקציית H בהתמרת פוריה
 177. פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות
 178. הורדת סדר במשוואות דיפרניאליות.
 179. משוואת ODE (לא יודע אם יש פתרון אנליטי)
 180. משוואה הומוגנית
 181. משוואה לינארית
 182. משוואה דיפרנציאלית
 183. נקודות פיתול ותחומי קעירות - מציאת פרמטרים
 184. בעיה עם פונקציות שתי נעלמים כיתה י
 185. התמרה הפוכה
 186. וורונסקיאן
 187. חישוב נוסחא לטור
 188. הפרדת משתנים
 189. תרגיל נחמד באנליזה בבקשה :)
 190. חקירה, משוואה טריגונומטרית
 191. פתרון סינגולרי
 192. מציאת נקודות עם שיפוע (בפונקציה)
 193. צורת כתיבה
 194. פונקצייות אי רציונליות
 195. תחום הגדרה של פתרון
 196. משוואה
 197. למצוא משיק עם נקודה שלא על הגרף.
 198. משוואה חלקית מסדר שני
 199. וורונסקיאן
 200. וורונסקיאן 2
 201. משוואה
 202. שלוש תרגילים במגרויות מתמטיקה ישנות
 203. מציאת משוואת עקומה.
 204. משוואה דפרנציאלת
 205. בעיות קיצון בגרפים אשמח לפיתרון
 206. הנושא הוא בעיות קיצון בגרפים
 207. עבודת קיץ-טריגונומטריה
 208. הוכחת משוואת חיתוך בהסתברות
 209. שאלת הוכחה
 210. הוכחה/הפרכה של משוואה
 211. ציור ווקטורים
 212. מטריקס
 213. בעיה גיאומטרית מד"ר
 214. מד"ח
 215. מד"ח
 216. מדח
 217. משוואות מעריכיות
 218. למצוא מדר הומוגנית בעלת מקדמים קבועים כך שאחד מפתרונותיה הוא
 219. פתרון כללי מוצג כפתרון הומוגני ועוד פתרון פרטי .
 220. משוואה מסדר 1, לא מובן לינאריות
 221. מציאת גבול
 222. מציאת גבול
 223. מציאת גבול
 224. מציאת גבול
 225. מציאת גבול
 226. משוואה מ-2 סוגים: נפרדת ולינארית
 227. מציאת פתרונות ללא פתרון כללי ושרטוט
 228. גזירה עם פרמטרים וחקירה
 229. משוואות פרידה
 230. למה המספר הדמיוני לא שייך לפתרון?
 231. משוואה דיפרנציאלית שנתנה בבחינה בחו"ל וסומנה כקשה
 232. מאתגר ולא מובן
 233. גורם אינטגרציה
 234. משוואה לינארית לא הומוגנית
 235. דיפרנציאלי חקירה מלאה
 236. מד"ח מסדר שני
 237. דעיכב מעריכית
 238. פונקציית השורש הריבועי לעומת פונקציה רגילה