PDA

צפה בגרסה המלאה : טורי פורייה 1. טורי פורייה - סיכומים והרצאות בוידאו
 2. זהות פלנשרל
 3. התמרות זהות?
 4. טור פורייה מרוכב
 5. התמרת פוריה
 6. התמרת פוריה של פונקציה
 7. הוכחת משפט הקונבולוציה ההפוכה
 8. שאלה שאמורה להיות קלה
 9. שאלה מעורי הבית
 10. טורי פוריה, סוג של "שטורם ליוביל"
 11. פוריה, שאלה תיאורתית משעורי הבית
 12. איך מחשבים סכום של טור פונקציות?
 13. טורי פורייה עם תחומים שונים
 14. שאלה בהתמרה הפוכה
 15. חישוב נוסחה ל N(r) די דחוף
 16. חישוב גבול של מקדמי פורייה של פונקציה גזירה אינסוף פעמים
 17. עזרה במציאת התמרת פורייה של פונקצייה
 18. שאלה ממבחן
 19. החלק הזוגי והאי זוגי של טור פורייה
 20. מה הם התנאים שבהם ניתן לגזור התמרת פורייה?
 21. תרגיל קשה
 22. ממערכת אורתוגונאלית לאורתונורמאלית
 23. שאלה ספציפית, (שימוש במשפט דיריכלה)
 24. הוכחה, קונבולוציה
 25. בעיה ב2 סעיפים
 26. גרעינים
 27. לא מבין את הנושא אשמח לדוגמאות פתרון
 28. טורי פוריה
 29. הסבר ל קונבולוציה בתרגיל מסוים
 30. טרנספורמציית פורייה
 31. חישוב מקדמי פורייה במערכת המרוכבת
 32. הוכחה טענה פשוטה לגבי הזזה של טרנספורם פוריה הבדיד
 33. קונבולצייה עם פונק מוזזת
 34. חישוב טור אינסופי בעזרת טור פורייה
 35. מחפשת תרגילים של התמרת פוריה
 36. סימטריה בהתמרה
 37. מעבר לא ברור
 38. מקדמי טוריי פורייה ניסוח של סעיף +תמונה .
 39. אנלזית פורייה - גרעין דיריכלה .
 40. הוכחת רציפות מכפלת פונקציות .
 41. חישוב אינטגרל על ידי התמרה
 42. פולינומי לגנדר
 43. התמרת פורייה של דיסטרביוציה
 44. פתירת אינטגרל על ידי פלנשרל - פירוק לשברים חלקיים
 45. התמרת לפלס - הורדת ניקוד בבחינה .
 46. שימוש באויילר ,מקדמי פורייה , רציפות .
 47. טור טיילור
 48. טור מקלורן
 49. טור מקלורן
 50. נוסחת טיילור עם שארית
 51. התמרת פוריה
 52. טור פורייה האיבר ה-A0 מתאפס
 53. טור פורייה קיום פונקציה
 54. התמרת פורייה