PDA

צפה בגרסה המלאה : פונקציות מרוכבות 1. סיכומים והרצאות בוידאו - פונקציות מרוכבות
 2. השערת רימן
 3. תמונה של העתקה
 4. שאלה מבחינה עזרתכם
 5. שאלות בפונקציות מרוכבות
 6. שאלה בטופולוגיה של קבוצות
 7. פתירת משוואה דיפרנציאלית
 8. עזרה באינטגרל פשוט
 9. רציפות של פונקציה מרוכבת
 10. מרוכבות - ספר
 11. פונקציות מרוכבות
 12. שאלה לגבי אינטגרל מרוכב.
 13. פיתוח לטור לורן
 14. שאריות (פונקציות מרוכבות)
 15. פונקציות מרוכבות
 16. פיתוח לטור טיילור
 17. בעיה בהצגה אלגברית.
 18. פתירת אינטגרל
 19. פתירת אינטגרל
 20. הוכחת זהות בסיסית עם טיפה טריגו
 21. פיתוח לטור לורן
 22. אינטגרל אינסופי מרוכבים
 23. חישוב סדר קוטב
 24. פתירת אינטגרלים
 25. הוכחה שלא הבנתי
 26. מס פתרונות למשוואה
 27. נק הסתעפות
 28. הוכחה בנושא העתקות קונפורמיות
 29. אינטגרל כאשר יש נקודה סינגולרית על העקומה
 30. אינטגרלים מרוכבים בעזרת משפט שארית
 31. העתקת מעגל מוכלל למעגל מוכלל
 32. הבדל בין argz ל- Argz
 33. פירוק שבר לשברים פשוטים
 34. תרגיל אתגר מעניין !
 35. הוכחת זהויות בעזרת נוסחת אוילר
 36. שבר וחזקות
 37. האם קיים ענף אנליטי
 38. להראות שקבוצה פתוחה וקטע מסויים מוכל בתוכה
 39. להראות שפונקציה קבועה בתחום מסויים
 40. מרוכבים
 41. מעבר בין מספר מרוכב
 42. להוכיח שוויון של אינטגרציה מרוכבת
 43. תחום התכנסות של טור מרוכב
 44. אינטגרל מרוכב
 45. מיון נקודות קיצון