PDA

צפה בגרסה המלאה : הסתברות וסטטיסטיקהעמודים : [1] 2

 1. הסתברות - הרצאות בוידאו
 2. שאלה בציון תקן התפלגות נורמלית
 3. הסתברות, שאלה סטנדרטית
 4. התסברות, שאלה קטנה וחשובה
 5. הסתברות, מאורעות בלתי תלויים
 6. הסתברות ח, שאלה מש"ב גליון 3 שאלה 4
 7. הסתברות (טכניון, שאלה מש"ב 4)
 8. הסתברות (טכניון, שב 4 שאלה 7)
 9. עוד שאלה בהסתברות (נורמלית) גליון 4 שאלה 6
 10. זקוק לעזרה במשתנה מקרי רציף
 11. עזרה בהסתברות מותנת
 12. הסתברות
 13. שאלהבהסתברות מותנית - עץ
 14. הסתברות, שאלה קשה ממבחן
 15. עזרה דיאגרמת עץ של שלושה מאורעות
 16. התסברות, שאלה מעורי בית (טכניון שב 7)
 17. הסתברות (ש"ב 7 טכניון, שאלה אחרונה)
 18. מומנטים, דוגמה נגדית
 19. הסתברות, טכניון ש"ב 8
 20. E ו- Var בפואסונית
 21. קומבינטוריקה-הטלת קוביות..שאלה קטנה
 22. הסתברות ח, שאלה אחרונה בגיליון האחרון
 23. תוחלת
 24. תהליך גאוסיאני
 25. שתי התפלויות פואסוניות
 26. שתי התפלויות פואסוניות
 27. התסברות(עם נוסחת נסיכגה)
 28. קומבי
 29. שאלה קטנה-שונות משותפת
 30. פונקצית צפיפות
 31. פונקצית צפיפות דו מימדית
 32. הסתברות מקדם מתאם
 33. התפלגות בינומית/גיאומטרית
 34. שונות ותוחלת
 35. סטטיסטיקה- שגיאות מדידה
 36. ללא החזרה עם סדר
 37. סדור או לא סדור
 38. שאלה בקומבינטוריקה
 39. הסתברות
 40. הטלת קוביה
 41. האם תוחלת היא תמיד מדד אמין?
 42. עזרה בהסתברות
 43. קומבינטוריקה
 44. הסתברות תרגיל מבגרות 2010 קיץ
 45. המזכירה הרשלנית
 46. שאלה בסטטיסטיקה תיאורית
 47. היי שלום חייב עזרה דחוף שאלה ממבחן
 48. היי שתי שאלות מבחן
 49. התפלגות מעריכית.
 50. רגרסיה לינארית - טרנספורמציה לינארית
 51. שאלה בהסתברות
 52. עזרה (קומבינטוריקה)
 53. היי . אשמח לעזרה בפתרון השאלה הנל.
 54. עזרה בשאלה בהסתברות
 55. עזרה בפתרון שאלה
 56. שאלה בהסתברות - הפלגות אחידה רציפה
 57. חידה בהסתברות
 58. פונקצית הצפיפות ופונקצית ההתפלגות
 59. עזרה בפתרון שאלה
 60. התפלגות מעריכית
 61. התפלגות פואסונית
 62. התפלגות מעריכית
 63. אתגר קטן שכתבתי בהסתברות (שידוך יציב)
 64. הסתברות
 65. הסתברות בבקשה עזרה
 66. מבקשת עזרה בבקשה שאלה 8 (פונקציית הסתברות ותוחלת )
 67. מבוא להסתברות א
 68. שאלה שנתקעתי בה בהסתברות
 69. הסתברות מותנית
 70. מבוא להסתברות שאלה בעיתית ..
 71. בעיה בהסתברות
 72. שאלה בהסתברות..
 73. עזרה בדף עבודה דו מימדי
 74. אשמח להתייעץ לגבי מודל WSM
 75. שאלה בחירת מספרים- יסודות ההסתברות
 76. עזרה| שאלה בהסתברות - משתנה מקרי בדיד
 77. שאלה במבוא להסתברות וקטורים אקראיים
 78. שאלה נוספת בוקטורים אקראיים
 79. שאלה בהתפלגות מעריכית
 80. סטטיסטיקה והסתברות
 81. שאלה בהסתברות
 82. שאלה בהסתברות
 83. שאלה בהסתברות נוספץ
 84. שאלה בהסתברות למדמ"ח
 85. שאלה נוספת בהסתברות למדמ"ח
 86. שאלות בהסתברות, זקוק לעזרה ורענון
 87. שאלה בהסתברות,helppp!!!
 88. שאלה פשוטה על ממוצע,חציון וכו'...
 89. שאלות בתורת הקבוצות,פתרתי,האם נכון?!
 90. שאלה על מדדי מרכז
 91. הסתברות 1
 92. הסתברות
 93. הסתברות (1)
 94. הסתברות (2)
 95. מבקש עזרה בשאלה
 96. ניבוי עמידה ביעד
 97. התפלגות 1
 98. התפלגות 2
 99. אי תלות של מ"מ
 100. סימון
 101. מבחן סטטיסטי
 102. שאלה קטנה בסטטיסטיקה
 103. שאלה פשוטה על בדיקת השערות בסטטיסטיקה
 104. הסתברות
 105. שאלה פשוטה בהסתברות
 106. שאלה בהסתברות=התפלגות בינומית
 107. שאלה בהסתברות!
 108. הסתברות שאלה
 109. עזרה בשאלה בהסתברות ממבחן משנים קודמות
 110. שאלה על משפט הגבול המרכזי
 111. שאלה מעניינת בהסתברות.. :)
 112. עזרה בהסתברות למתחילים...
 113. הסתברות מותנית ופעולות בין מאורעות
 114. הסתברות
 115. אמידה
 116. עזרה דחופה בפיתרון בעיה בסטטיסטיקה ישומית
 117. שאלה
 118. חישוב סטטי
 119. סטיית תקן בשיטת n-1
 120. הסתברות של מאורעות
 121. קומבינטוריקה
 122. שאלה בסטטיסטיקה
 123. הסתברות שאלה קלה.. יש הקדמה
 124. שאלה בהסתברות . אשמח לעזרה . אם מישהו יודע איך לצייר תרשים עץ אז גם אשמח .
 125. כמה שאלות בנושא הסתברות וקומבינטוריקה
 126. שאלות בהסתברות וקומבינטוריקה
 127. מ"מ רציף בעל התפלגות מעריכית
 128. הסתברות....
 129. בנושא התפלגות בינומית
 130. התפלגות נורמלית...
 131. סליחה על פתיחת הודעה זו אבל העליתי 2 שאלות בהסתברות וקומבינטוריקה ואני ממש הייתי רוצה
 132. סטטיסטיקה
 133. הסתברות מותנית- עזרה בשאלה בבקשה!
 134. שאלה בנושא משתנה מקרי התפלגות פואסון.
 135. שאלה נוספת בהתפלגות פואסון.
 136. מבוא להסתברות..
 137. משתנה מקרי דו ממדי
 138. התפלגות בינומית
 139. משתנה מקרי דו מימדי
 140. משתנה מקרי בדיד- בבקשה עזרה בשאלה שלא הצלחתי בעיקר את סעיפים ב' ו-ג'
 141. קומבינטוריקה
 142. התחלת הסתברות
 143. קומבינטוריקה והסתברות
 144. הוכחת נוסחת המקדם הבינומי
 145. התחלת ההסתברות (חיתוך,איחוד,מרחב מדגם וכו.. )
 146. הסתברות
 147. קומבי . . .
 148. אמינות רכב סוג של חידה הסתברותית
 149. הכלה והדחה
 150. ספירה
 151. מערכת משוואות (פתרון יחיד/פתרון כללי)
 152. מרחב מדגם
 153. תרגיל בקומבינטוריקה
 154. תרגיל
 155. תרגיל בקומבינטוריקה
 156. תרגיל בהסתברות
 157. סטטיסטיקה 3 יחידות
 158. הסתברות עם אינדקטור- מסתבך עם הפתרון
 159. אי תלות
 160. n אנשים וכנס
 161. תרגיל בקומבינטוריקה - משולש פסקל
 162. משתנים מקריים
 163. עקרון השיקןף
 164. התפלגות
 165. התפלגות
 166. הוכחת זהות
 167. תרגיל בהתפלגות
 168. תרגיל בנושא של בעיות יחס
 169. תרגיל
 170. תרגיל
 171. מבוא לקומבינטוריקה
 172. תרגיל בהסתברות /קומבינטוריקה
 173. צימוד
 174. התפלגות
 175. סדרת התפלגויות וטורים.
 176. משתנים מקריים
 177. הסתברות
 178. משתנים מקריים
 179. הסבר לתרגיל + הפתרון שלו
 180. תוחלת
 181. משפט הגבול המרכזי
 182. תוחלת
 183. מעברים
 184. משתנה גיאומטרי
 185. מ"מ מותנה
 186. הסתברות זריקת קוביות
 187. מכפלת מ"מ
 188. הסתברות היפר גיאומטרית- תרגיל
 189. תרגיל בקומבינטוריקה
 190. העתקה שומרת הסתברות
 191. התפלגות נורמלית ומשפט הגבול המרכזי
 192. ממוצע
 193. אומד נראות מקסימלית
 194. תוחלת,שונות
 195. קומבינטוריקה
 196. אמידה נקודתית - אח"ה
 197. התפלגות פואסונית
 198. חישוב הסתברויות - מעבר ממדגם בגודל 1 למדגם בגודל אחר
 199. קומבינטוריקה
 200. הסתברות
 201. קומבינטוריקה
 202. התניה
 203. משפט הגבול המרכזי
 204. תוחלת
 205. סיגמה
 206. הסתברות - התחלה
 207. הסתברות
 208. קומבינטוריקה
 209. תרגיל באסטרטגיה של משחק
 210. הסתברות
 211. משתנים מקריים
 212. הסתברות מותנה
 213. סטטיסטיקה - לא ברור
 214. סטטיסטיקה תיאורית
 215. קומבינטוריקה
 216. הסתברות
 217. הסתברות
 218. קומבינטוריקה
 219. קומבינטוריקה
 220. לגבי משהו בסיסי
 221. קומבנטוריקה--אם אפשר הסבר למה הפתרון לא נכון ?
 222. שאלות במשתנה מקרי - סטטיסטיקה
 223. שאלות במשתנה מקרי - תשובות סופיות בפנים אשמח לדרך..
 224. קובינטוריקה -בניית סיסמא
 225. הטלת קוביות
 226. קומבינטוריקה
 227. n+1 מעל k+1
 228. בעיה קומבינטורית
 229. שתי שאלות בהסתברות
 230. הסתברות
 231. טבלת שכיחויות סטטיסטיקה הסבר
 232. הוכחה בדרך קומבינטורית
 233. הסתברות
 234. התפלגות נורמאלית
 235. הסתברות מותנית
 236. הסתברות- משתנים מקריים (חומר התחלתי)
 237. ניסוי ברנולי עם התניות
 238. חידה מעניינת בהסתברות
 239. בעיה בסטטיסטיקה
 240. סטטיסטיקה -התפלגות נורמלית
 241. סטטיסטיקה
 242. סטטיסטיקה
 243. סטטיסטיקה
 244. סטטיסטיקה
 245. רווח סמך
 246. סטטיסטיקה - בדיקת השערות לממוצע
 247. הסתברות מותנת
 248. מדדי מרכז-ממוצע
 249. קירוב של התפלגות היפר גיאומטרית ע"י התפלגות בינומית
 250. קומבינטוריקה...