PDA

צפה בגרסה המלאה : מתמטיקה דיסקרטיתעמודים : [1] 2 3

 1. הרצאות מוקלטות
 2. שאלה בנושא פונקציות
 3. שאלה בנושא מתמטיקה דיסקרטית 1
 4. שאלה
 5. מתמטיקה דיסקרטית- שאלה
 6. הוכחת הפרש ||תורת הקבוצות
 7. תורת הקבוצות - סרטוני וידאו ביוטיוב
 8. תורת הקבוצות -- ממש דחוף
 9. אני חייב עזרה בבקשה לגבי שאלה בדיסקרטית
 10. עזרה בקומבינטוריקה
 11. עזרה בדוגמה
 12. עזרה בשאלות בקבוצות ושאלה בקומבינטוריקה
 13. קומבינטוריקה
 14. נוסחאת נסיגה - איך לפתור
 15. הוכחת רפלקסיביות
 16. עזרה בקומבינטוריקה..
 17. אני חייב עזרה דחופה בשאלה בתורת הקבוצות
 18. קבוצת חזקה
 19. עזרה דחופה
 20. מחלקות שקילות
 21. שאלה בנוגע קומבינטוריקה/הסתברות
 22. שאלה בנוגע לתורת הקבוצות
 23. עוצמות
 24. שאלה בקומבינטוריקה עם D
 25. זקוק לעזרה בקומבינטוריקה
 26. קבוצת חזקה
 27. עזרה בתורת הקבוצות - מכפלה קרטזית
 28. הבינום של ניטון
 29. עזרה בתרגיל..
 30. קומבינטוריקה
 31. למצוא יחס רקורסיבי(נוסחא שקשורה ל n)
 32. כלל נסיגה
 33. שאלת הוכחה בפונקציית אויילר
 34. מחלקת שקילות
 35. קומביטוריקה
 36. מקדם בינומי
 37. מקדם בינומי2
 38. עוצמות של קבוצות
 39. מבחנים בדסקרטית
 40. בבקשה הסבר על מחלקת שירות
 41. קבוצת מנה ביחס שקילות?
 42. שאלה בייצוג רלציה עם מטריצה
 43. שאלה טובה בקומבנטוריקה
 44. שאלה באוילר
 45. הוכחה של אי קיום פונקציה חחע"ל מקבוצת הסופיות אחת לאחרת
 46. יחסים
 47. הוכחה של טענה (מוכל ,קבוצת החזקה)
 48. קומבינטוריקה
 49. שאלה לגבי יחסים
 50. דרוש הסבר!
 51. אפשרויות ...
 52. אפשרויות 2
 53. קומבינטוריקה עזרה דחופה לפני מבחן:(
 54. הסבר לדרך פיתרון-עזרה בבקשה
 55. שקילויות
 56. שאלות ביחסי שקילות
 57. אינדוקציה מתמטית ואי רציונל
 58. קומבינטוקיה- מציאת מקדם בעזרת הבינום של ניוטון עזרה דחופה!!!
 59. עזרה בתרגיל עם יחסים קווים (ליניארים)
 60. קומבינטוריקה-שאלות.
 61. חידה לוגיקה /אינדוקציה
 62. צריך עזרה במציאת עוצמה של קבוצה
 63. זקוק בדחיפות לשאלה בדיסקרטית!!!
 64. בעיה בפעולות על קבוצות
 65. שקילות בין {0,1} בחזקת N ל{0,1,2} בחזקת N
 66. שיטה לחישוב עוצמות של קבוצות מורכבות
 67. עזרה בהוכחה ע"י אלגברה של קבוצות
 68. שאלה בבדידה על יחס סדר לינארי
 69. עזרה| סופרימום אינפימום
 70. עזרה בפונקציות
 71. מתמטיקה דיסקרטית-עוצמות
 72. ועוד שאלה-עוצמות
 73. הוכח כי קבוצה A = B
 74. שאלה קצרה- עוצמות
 75. עזרה בלוגיקה
 76. עזרה בפעולה על קבוצות (מכפלה קרטזית)
 77. CNF ו DNF שאלה
 78. הקשר nor
 79. עזרה
 80. עזרה !
 81. תרגילים.
 82. עזרה
 83. עזרה
 84. פתרון
 85. עזרה !
 86. שאלה בדיסקרטית
 87. מתמטקה דיסקרטית -מכפלה קרטזית
 88. מתמטיקה דיסקרטית המכפלה הקרטזית
 89. מתמטיקה דיסקרטית-קבוצות
 90. מתמטיקה דיסקרטית-יחסי שקילות
 91. מתמטיקה דיסקרטית-יחסי שקילות
 92. מתמטיקה דיסקרטית-קבוצות
 93. מתמטיקה דיסקרטית-קבוצות
 94. מתמטיקה דיסקרטית-תורת הקבוצות
 95. מתמטיקה דיסקרטית-אנידוקציה
 96. מתמטיקה דיסקרטית-תורת הקבוצות
 97. מתמטיקה דיסקרטית-יחסי שקילות
 98. מתמטיקה דיסקרטית-אנידוקציה
 99. מתמטיקה דיסקרטית-יחסי שקילות
 100. מתמטיקה דיסקרטית-אנידוקציה
 101. מתמטיקה דיסקרטית-אנידוקציה
 102. מתמטיקה דיסקרטית-תורת הקבוצות
 103. מתמטיקה דיסקרטית-אנידוקציה
 104. מתמטיקה דיסקרטית-אנידוקציה
 105. מתמטיקה דיסקרטית-תורת הקבוצות
 106. תקפות טיעונים וכללי היסק
 107. הוכח\הפרך תקופתם של טיעונים
 108. הוכחת תקפות של טיעון
 109. מתמטיקה דיסקרטית-תורת הקבוצות
 110. מתמטיקה דיסקרטית-יחסי שקילות
 111. מתמטיקה דיסקרטית-יחסי שקילות
 112. פרדיקטים
 113. איחוד וחיתוך קבוצות
 114. הצרנה "לכל היותר"
 115. מתמטיקה דיסקרטית-יחסי שקילות
 116. הוכח \ הפרך
 117. שאלה זריזה .
 118. מתמטיקה דיסקרטית-תורת הקבוצות
 119. מתמטיקה דיסקרטית-תורת הקבוצות
 120. מתמטיקה דיסקרטית-פונקציות!
 121. מתמטיקה דיסקרטית-פונקציות!
 122. הוכח הפרך
 123. מתמטיקה דיסקרטית-פונקציות!
 124. הוכח
 125. מתמטיקה דיסקרטית-יחסי שקילות
 126. מתמטיקה דיסקרטית-פונקציות!
 127. מתמטיקה דיסקרטית-פונקציות!
 128. מתמטיקה דיסקרטית-פונקציות!
 129. מבוא לתורת הקבוצות
 130. שאלה בקומבינטוריקה
 131. שאלה באינדוקציה
 132. קבוצת חזקה של קבוצת חזקה
 133. עזרה בבקשה??
 134. הוכחה בתורת הקבוצות
 135. שאלה דחופה DNF , CNF
 136. שאלה !
 137. [תחשיב הפרדיקטים] פסוק פשוט אך קשה להבנה
 138. עזרה בקומבינטוריקה
 139. להראות שלמשוואה אין פתרון בשלמים
 140. עזרה (דחופה :)) בקומניטוריקה ותורת הקבוצות
 141. שאלה בקומבינטוריקה
 142. שאלה פשוטה בקומבינטוריקה
 143. אינדוקציה
 144. אינדוקציה.
 145. רקורסיה
 146. אינדוקציה
 147. אינדוקציה - מספרי פרמה
 148. אינדוקציה
 149. אינדוקציה
 150. שאלה קטנה
 151. אינדוקציה מלאה
 152. מבקש עזרה, תרגיל 1 - מתמטיקה דיסקרטית.
 153. אינדוקציה
 154. אינדוקציה
 155. אינדוקציה
 156. עוצמות ושקילות בין קבוצות
 157. אינדוקציה
 158. מספר פתרונות למשוואה
 159. מישהו יכול לעזור עם הנוסחת נסיגה?
 160. עזרה בשתי זהויות קומבינטוריות
 161. מבקש עזרה, תרגיל מספר 2 - מתמטיקה דיסקרטית
 162. פונקציית אוילר
 163. עוצמות - שקילות
 164. מבקש עזרה, תרגיל מספר 3 - מתמטיקה דיסקרטית
 165. תרגיל...
 166. שאלה קצרה/קלה בפיתוח מתמטי -
 167. תרגיל...
 168. עוצמות
 169. מתמטיקה דיסקרטית - יחס+פונקציות
 170. שאלה בצירופים וחליפות
 171. שאלה בבקומבינטוריקה. ואם אפשר טיפ קטן
 172. תרגיל מס' 6 - לוגיקה
 173. שאלה בבינום של ניוטון
 174. שאלה בפיתוח המולטי נומי
 175. קומבינטוריקה
 176. קומבינטוריקה
 177. תרגיל מס' 7 ו-8, דיסקרטית
 178. פונקציית אויילר
 179. מקדם בינומי
 180. מקדם מולטינומי
 181. תרגיל מספר 9 + 10 + 2מבחנים
 182. הוכחה בשיטה קומבינטורית
 183. הוכחה בשיטה קומבינטורית (2)
 184. קומבינטוריקה
 185. שאלה בקומבינטוריקה
 186. קומבינטוריקה
 187. קומבינטוריקה - פונקציות יוצרות
 188. שאלה בקומבינטוריקה
 189. מתמטיקה בדידה, הוכחה
 190. הוכחה או הפרכה?
 191. האם אמת או שקר
 192. הצרנת "לפחות"
 193. ניסוח פסוק
 194. שאלה
 195. שאלה על תתי קבוצות
 196. עזרה בשאלה במתמטיקה דיסקריטית !!
 197. שאלה מספר 4
 198. מתמטיקה בדידה-קבוצות.
 199. מבוא לתורת הקבוצות
 200. שאלה בקומבינטוריקה - כללי מנייה בסיסיים
 201. הוכחה
 202. עזרה
 203. צריך עזרה בהוכחת שוויון בין קבוצות- די דחוף...
 204. עזרה בבקשה..(מתמטיקה בדידה)
 205. קומבינטוריקה- מספר קטלן
 206. [מתמטיקה בדידה] הוכחת אי שיוויון באינדקציה
 207. צריך עזרה בהוכחה פורמלית של הכלה
 208. יחסים
 209. צריך עזרה לגבי הוכחת טענה באינדוקציה
 210. תקוע בקומבינטוריקה...
 211. אשמח לעזרה בהוכחת הזהויות המצורפות...
 212. קומבינטוריקה
 213. צריך עזרה בהוכחות פורמליות: (הרכבה של פונקציות)
 214. עזרה בהוכחה שקבוצה מכילה קבוצה אחרת
 215. עזרה לפתרון תרגיל בקומבינטוריקה
 216. עזרה בפןנקציות שקילות
 217. שאלה לגבי סימון מתמטי
 218. מציאת סכום בינום
 219. כמה שאלות ספציפיות לגבי הוכחות פורמאליות
 220. פתרון תרגיל קומבינטוריקה
 221. הוכחת שקילות
 222. לוגיקה ותורת הקבוצות
 223. בעיה בסדר חלקי
 224. תורת הקבוצות
 225. עוצמות של קבוצות אינסופיות
 226. עוצמות של קבוצות אינסופיות - יישומים שונים
 227. סיווג קבוצות אין סופיות לפי עוצמה
 228. טענה בלוגיקה
 229. תרגיל בקומבינטוריקה
 230. תרגיל בתורת הקבוצות.
 231. תרגיל בקומבינטוריקה
 232. 2 טענות קטנות - הוכחות פורמאליות
 233. מציאת עוצמות של קבוצות אינסופיות
 234. מהלך בין מחלקות בתורת הקבוצות.
 235. גרף מישורי חסר מרובעים
 236. נוסחה קומבינטורית למספר הקטעים בדיאגרמת הסה
 237. קומבינטוריקה ועיקרון שובך היונים
 238. תרגיל ברלציות מיוחדות.
 239. תרגיל נוסף ברלציות מיוחדות.
 240. מציאת יחס נסיגה
 241. מציאת המקדם של x^k בפונקציות יוצרות
 242. בעיה עם פונקציות יוצרות למול כלל ההכלה וההדחה
 243. מולטינום עבודת בית
 244. מבוא לקומבינטוריקה
 245. פתירת פונקציות ממעלה שניה
 246. שתי שאלות בקומבינטוריקה
 247. הוכחת זהות בכפל עוצמות
 248. תורת הגרפים - זיווג מושלם
 249. מס' צביעה של איחוד שני גרפים
 250. דיאגמת הסה - קומבינטוריקה ותורת הגרפים