PDA

צפה בגרסה המלאה : אלגברה מודרנית 1. אלגברה מודרנית - הרצאות בוידאו
 2. שאלה)
 3. קיום אנדימפוטנטים באגודה
 4. שאלה!
 5. שאלה במספרים מרוכבים
 6. עוד שאלה במספרים מרוכבים :)
 7. שאלה שלישית במספרים מרוכבים
 8. שאלה בפולינומים
 9. שאלה במרוכבים
 10. שאלה במספרים מרוכבים
 11. שאלה במורכבים
 12. שאלה במטריצות
 13. שאלה באינדוקציה
 14. מטריצה הפיכה
 15. חבורות
 16. סדרים של חבורות ותתי חבורות
 17. תת חבורה נורמלית וקוסטים
 18. תחום שלמות אוקלידי
 19. שאלה בנושא פעולות מומצאות
 20. אריתמטיקה - מציאת שארית
 21. הרחבת שדות
 22. מרחב
 23. פסיכומטרי מבוא למתמטיקה
 24. בעייה בנושא gcd
 25. העלאה בחזקה מודולרית
 26. מכפלה ישרה (חבורות)
 27. מציאת איבר יחידה בכפל מודולו
 28. חוגי מנה
 29. חבורות
 30. האם G/K x K ~ G?
 31. שתי שאלות
 32. תת חבורות
 33. חבורות ציקליות
 34. מספר מינימלי של יוצרים
 35. אם G נילפונטנית אז G/Z(G) נילפוטנטית
 36. חבורות מנה
 37. הומומורפיזם של חבורות
 38. מציאת אי קיום פתרון למשוואה
 39. ביטוי טריגו
 40. איך להוכיח ששורש שלישי של 5אינו בהרחבה של Q ע"י שורש שלישי של 2?
 41. שאלת הוכחה-חבורות,חבורות ציקליות
 42. פתירת מערכת פשוטה מאוד - בסיסי ביותר
 43. טכניקה אלגברית