PDA

צפה בגרסה המלאה : אולימפיאדה(מת' ופיס') 1. תרגיל מחצי גמר אולימפיאדה למתמטיקה
 2. הזמנה למיונים לאולימפיאדה הבינלאומית למתמטיקה (imo)
 3. שאלה קשה באלגוריתמיקה
 4. שלב ב' במבחני האולימפיאדה בפיזיקה תשע"א
 5. אולימפיאדה לפיזיקה 2010 שלב ב, חלק ב, שאלה מס' 1
 6. אולימפיאדה בפיזיקה-מי עלה לשלב ג?
 7. מומנטים-שאלה לאולימפיאדה בפיזיקה שלב ב'
 8. שאלה מהאולימפיאדה למתמטיקה
 9. האולימפיאדה למתמטיקה שאלה חישובית!
 10. שאלה קלה מהאולימפיאדה גם כן :)
 11. לגבי האולימפיאדה שלב ב'
 12. שלב ב' לאולימפיאדה במתמטיקה 2011
 13. שאלות שלב ב' לאולימפיאדה במתמטיקה 2011
 14. לקראת שלב ג' לאולימפיאדה במתמטיקה
 15. שלב ג באולימפיאדה
 16. טופס בחינת שלב ג' לאולימפיאדה במת' 2011
 17. מישהו מתכנן להשתתף באולמפיאדה בפיזיקה בשלישי?
 18. אולימפיאדה בפיסיקה שלב א
 19. תרגיל במתמטיקה
 20. תרגיל במתמטיקה 2
 21. תרגיל במתמטיקה 3 (חקירת פונקציה)
 22. אוליפיאדה בפיזיקה 2012
 23. שאלה שאני חייב להבין איך פותרים >.<
 24. שאלה פתוחה מס' 1 של 2011
 25. שאלה פתוחה מס' 2 של 2011
 26. תרגיל משעשע במתמטיקה
 27. לחדי עיניים (פתור משוואה)
 28. שאלה במתמטיקה (גאומטריה)
 29. טרפז
 30. מעוין
 31. שאלה לגבי האולימפיאדה בפיזיקה
 32. מקבילית
 33. תרגיל נחמד בגיאו-דיי קל.
 34. משוואה טריגונומטרית
 35. קחו שעה ונסו לפתור.
 36. מכניקה. חוקי שימור.
 37. הנדסת מישור
 38. אולימפיאדה במתמטיקה כיתה ט'
 39. שאלה מעניינת
 40. האולימפיאדה הארצית בפיסיקה שלב א' חורף 2013
 41. עזרה בתרגיל מהאולימפיאדה לפיזיקה שלב ב', שנת 2011
 42. מישהו עשה את שלב ב' באולימפיאדה בפיזיקה היום?
 43. בעיה במתמטיקה
 44. אולימפיאדת IMO במתמטיקה
 45. שאלות מאתגרות מהאולימפיאדה
 46. שאלות קשות באולמפידה
 47. איך היה חלק ב'?
 48. שאלה 5 - שלב ב' באולימפיאדת המתמטיקה
 49. אולימפיאדה לפיזיקה שלב א
 50. איך ללמוד לאולימפיאדה?
 51. פתרון שלב א' - האולימפיאדה בפיזיקה 2014
 52. אולימפיאדת מתמטיקה 2015
 53. תרגיל מהאולימפיאדה - קומבינטוריה \ הסתברות
 54. תרגיל מהאולימפיאדה
 55. האולימפידה לפיזיקה .
 56. תרגיל בזריקה משופעת
 57. כבידה
 58. האולימפידה בפיזיקה שלב ב 2016 , מישהו התמודד בשלב ב ?
 59. אולימפיאדת פיזקה - שלב ב 2017
 60. שאלת ריצוף
 61. קומבינטוריקה - מספר מחלקים של מספר
 62. משהו מאתגר מאולימפיאדה מתמטית
 63. בעיה לא קשה בגיאומטריה מאולימפיאדה מתמטית
 64. משוואה לפתרון שהועלתה באולימפיאדה מתמטית