PDA

צפה בגרסה המלאה : פרדוכס ראסלani100
27-06-2008, 19:29
יש ספר בעיירה מסוימת - והוא מספר רק את האנשים שלא מספרים את עצמם.

1). אם הספר מספר את עצמו - אזי יש סתירה - כי איך הוא יכול לספר את עצמו אם הוא מספר רק את אלו שלא מספרים את עצמם?
2). אם הספר לא מספר את עצמו אז הוא נמנה על הקבוצה של האנשים שאותם הוא מספר, לכן יש סתירה - כי הוא מספר את עצמו.

תוכלו לענות על הפרדוכס?

yoavzilberman
28-06-2008, 10:53
נתון שהוא מספר רק את האנשים שלא מספרים את עצמם אבל זה לא אומר שכל האנשים שלא מספרים את עצמם מסתפרים אצלו.

אריאל
28-06-2008, 13:41
ח נראה לי שהכוונה היא כאשר הוא הספר היחיד בעיירה ויש רק את העיירה. יואב, כל פעם אתה מתחכם אה ?;)
או שלא?^_^

ani100
28-06-2008, 13:45
הכוונה שהוא עובר אחד אחד ומספר את כל מי שלא מספר את עצמו

cross
28-06-2008, 13:55
קצת על פרדוקס ראסל

עשהאל
28-06-2008, 20:40
בס"ד

בניסוח הספיציפי שלך, לא קשה לענות: אין ספר כזה.
כך גם הגיבו המתמטיקאים כשראסל הציג את הפרדוקס שלו.
ומאז, יש לנו מתמטיקה, שחלק גדול מהמתמטיקאים חושבים שהיא עקבית (אם כי אי אפשר להוכיח זאת).

Hurricane
21-07-2008, 18:06
זה מזכיר לי שאלה ששמעתי פעם: "האם אדם כל-יכול יכול להמציא דבר שהוא לא יכול להשמיד?"

עשהאל
21-07-2008, 19:07
בס"ד

ובכן, גם כאן קל לענות: אין דבר כזה "כל יכול".

Hurricane
21-07-2008, 19:10
אלוהים.

עשהאל
22-07-2008, 02:12
בס"ד

הוא כל יכול?

גל_כהן
22-07-2008, 09:31
אם כבר פתחנו בנושא של : "האם אלוהים יכול לברוא סלע שהוא לא יכול להרים?" (זה הנוסח המוכר).
שימו לב שבתוך השאלה יש ערבוב בין המונח הגשמי-רוחני (אלוהים) ובין המונח הממשי (הסלע) וערבוב זה
למעשה פוגם בתקניות השאלה.

דבר נוסף : אלוהים נתפס ככל יכול , אך מה היא בדיוק ההגדרה ל"כל יכול".
על פי כתבי הרמב"ם אלוהים הוא "יכול כל מה שאפשרי" ולא "כל יכול" (עשהאל , זה לקוח מתגובה ישנה שלך) ושוב , הכל תלוי
בהגדרה של מה שאפשרי.

ובאשר לפרדוקס ראסל - ראסל למעשה ניסח בפרדוקס את השאלה : "האם קבוצת כל הקבוצות שאינן מוכלות בעצמן מוכלת בעצמה?"
ובעצם הגביל את קיום הקבוצות על ידי תיקון ההגדרות השונות.

יום טוב :) !

עשהאל
25-07-2008, 15:26
בס"ד

למה הערבוב פוגע בתקניות השאלה?
אין מייחסים כאן צבע וכדומה לאל, אלא רק יכולת השפעה על חומר.

אני אמרתי דבר כזה? מוזר. לא זכור לי שקראתי את זה ברמב"ם לפני אתמול.

גל_כהן
25-07-2008, 18:19
עשהאל , כך לפחות הוסבר לי בזמנו כאשר על השאלה נערך מעין דיון בכיתתי ובין הדעות השונות גם המורה (המתעניין
בדברים שכאלה ובשאלות העוסקות ביכולות האל ובבחינתן) נתן את דעתו בסוגיה.
המורה הסביר שלמעשה הבאת המונח הרוחני יחד עם המונח הממשי למעשה פוגעת בתקניות עקב ערבובם של מונחים
השונים זה מזה.
לטענתו , לפחות , הרוחניות אינה יכולה להתערבב עם הממשיות ולהיפך.

באשר למה שאמרתי על התגובה שלך , הנה הוכחה שהדברים הרשומים לעיל דבריך הם :
http://emath.co.il/asael.png

יום טוב :) !

עשהאל
26-07-2008, 20:48
בס"ד

אני לא כתבתי שם שהרמב"ם כתב את זה. כתבתי שאולי הוא כתב את זה, ושהוא לא כתב שהקב"ה כל יכול.
מה שראיתי רק לפני כמה ימים, זה שהרמב"ם נתן דעתו על השאלה הזו, וכתב שהקב"ה לא כל יכול.

גל_כהן
26-07-2008, 21:51
מתוך הקריאה הבנתי כאילו התכוונת לכך שאולי מופיע "יכול כל מה שאפשרי" , לא שאולי הדבר נכתב בידי
הרמב"ם.
אני מצטער על אי ההבנה , אך שוב , כך הבנתי את הדברים :
בכתבי הרמב"ם לא מופיע "כל יכול" , אלא אולי מופיע (ידוע לך שהביטוי אולי מופיע בכתבי הרמב"ם) "יכול כל מה שאפשרי"
ולא שאולי המחבר הוא הרמב"ם.

שבוע טוב :) !

עשהאל
27-07-2008, 22:48
בס"ד

הבנת נכון. אבל יש דרך ארוכה מ"אולי מופיע" ל"מופיע".

אבל הוויכוח הזה מיותר. הרמב"ם אכן כותב כך (למרות שלא כתבתי את זה אז.)

sivan1233210
01-08-2008, 08:40
ברור שה' הוא כל יכול