PDA

צפה בגרסה המלאה : מיקוד בקרינה וחומרelad908
29-02-2008, 12:41
מישהו יכול לפרט איזה נושאים נשארו לבחינה ומה ירד לגמרי?

אריאל
02-03-2008, 19:36
קישור למיקוד :
http://meyda.education.gov.il/mikudim/62008/interni/jews/PHYS.pdf
איזה חלק אתה בדיוק לא מבין ? נעזור לך להתמקד במה שצריך .

אם אתה רוצה לדעת מה נשאר.. תעשה השוואה בין תוכן העניינים של הספר לבין המיקוד . בהצלחה :)