PDA

צפה בגרסה המלאה : [דיון] עדכון - ביטול המיקוד במת' מ-2011joeye
03-12-2009, 16:06
החל ממועד קיץ התשע"א לא יתפרסם מיקוד לשאלוני בחינות הבגרות במתמטיקה.
חומר הלימוד שיידרש בכל שאלון בגרות יהיה על פי תכניות הבחינה המפורסמות באתר המפמ"ר למתמטיקה.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2010-4-4-3-9.htm .

מה דעתכם?4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
(תשע) 9–4.3 המיקוד במתמטיקה החל ממועד קיץ התשע"א לא יתפרסם מיקודלשאלוני בחינות הבגרות במתמטיקה.
חומר הלימוד שיידרש בכל שאלון בגרות יהיה על פי תכניות הבחינה המפורסמות באתר המפמ"ר למתמטיקה:


/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika (http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/)

ההחלטה לא לפרסם מיקוד התקבלה על פי המלצתה של ועדת המקצוע, והיא מתבססת על אופיו המיוחד של תחום הדעת מתמטיקה, הבנוי באופן היררכי ונשען על ידע ועל מיומנויות הנבנים נדבך על גבי נדבך.

daniel_y
03-12-2009, 16:11
בעצם מה שאתה אומר זה שלא יירד חומר בכלל?

joeye
03-12-2009, 16:13
בעצם מה שאתה אומר זה שלא יירד חומר בכלל?

בדיוק.

dafnaw
03-12-2009, 18:26
או במילים אחרות, חוזרים לשיטה הישנה.
מה שקרה בפועל, הוא שהיו מורים ש"הימרו" על מה ירד במיקוד ולא לימדו חומרים מסוימים. אז אם אתה דורש שהתלמיד ידע את כל החומר, ברור שמיקוד זו שיטה דפוקה, ואם יש חומר שלא חשוב, פשוט תוריד מתכנית הלימודים... לא יותר עדיף?

Hurricane
03-12-2009, 18:56
ניתן לחשוב על זה כמו מיקוד שמקבלים בתחילת השנה. לדעתי זה רעיון מצוין, שדרכו תלמידים יצליחו להגיע לציונים גבוהים יותר.

joeye
03-12-2009, 19:24
גם אני מסכים אתכם.
מתמטיקה (וגם פיזיקה) זה מקצוע שאסור לך לדלג על חומרים, גם בגלל שזה ידע וחומר חשוב,
וגם - לא פחות חשוב - בין כה וכה יצטרכו לחזור לזה.
לדוגמה, שנה שעברה ירד במיקוד חילוק פולינומים ונפח גוף סיבוב. לכן, השנה המורה היה צריך ללמד
את זה ב-007.

בכל אופן, מי שהוא בשנתון 2010 לא יהיה חלק מהתכנית הזאת, וכל אחד יראה את זה בצורה שונה...

lori
03-12-2009, 19:31
ג'ואי בהקשר לדבריך יש מורים שמלמדים הכל למרות המיקוד כמו המורה שלי.. הוא לימד נפח גוף סיבוב וחילוק פולינום.. זה תלוי במורה. אבל שוב השיטה הזו נראית יותר טובה..

טליהז.
29-01-2010, 15:38
זה אומר שלא יהיה מיקוד לקיץ הקרוב? או שזה אומר שהקיץ יהיה אבל אחריו כבר לא יהיה?

juneba
30-01-2010, 22:23
אחריו

אריאל
31-01-2010, 01:06
המועד הראשון שיהיה בלי מיקוד זה קיץ 2011

יום נפלא

dodo144
23-06-2010, 22:56
זו טעות זה חל מקיץ הבא
תגיד אחי זה רק במתימטיקה ?

c}{en
23-06-2010, 22:57
זו טעות זה חל מקיץ הבא
תגיד אחי זה רק במתימטיקה ?
בנתיים כן,
למרות שהבנתי ממורי בית הספר שלי ששוקלים לבטל גם בשאר המקצועות.

asherm01
23-06-2010, 23:05
המועד הראשון שיהיה בלי מיקוד זה חורף 2011

יום נפלא
אריאל,
באתר המפמ"ר פורסם שזה יכנס לתוקף החל ממועד קיץ 2011 ולא חורף.

dodo144
23-06-2010, 23:06
שוקלים ..ז"א שזה יקרה לפחות מעוד שנתיים..כי עד שמחליטים ועושים חוזה מפמ"ר וזה עובר לבתי ספר...
ז"א שלפחות בעוד שנתיים יגמרו עם זה ..יופי אני עושה פיזיקה שנה הבאה ורציתי לדעת מסתבר שיהיה לי מיקוד תודה

awaw14
15-07-2010, 19:11
יהיה מיקוד לחורף 2011?

אריאל
15-07-2010, 19:12
כן יהיה, וזאת תיהיה הפעם האחרונה.