PDA

צפה בגרסה המלאה : אופטיקה|דני עובדיה מבחני מתכונת ובגרותsetbon
11-02-2010, 23:54
מהספר של דני עובדיה מבחני מתכונת ומבחני בגרות 5 יחידות (ספר לבן) עמוד 271.
בסעיף ב היה צריך לחשב את המרחק מהמוקד לי יצא שתי תשובות 15 ו 30- בתשובות לוקחים את ה30- . השאלה שלי זה למה..

djdavidE
12-02-2010, 05:44
תוכל לכתוב את השאלה?
נוסחה לתרגיל
\frac{1}{V}\frac{1}{U}+\frac{1}{F}=
V- דמות
U- עצם
F- עדשה

joeye
12-02-2010, 06:09
תלוי באיזו עדשה מדובר:
עדשה מרכזת - f>0 .
עדשה מפזרת - f<0 .

לכן, עושה רושם שמדובר בעדשה מפזרת.

setbon
12-02-2010, 15:42
הנה השאלה:
מציבים עצם לפני עדשה .הדמות של העצם הנוצרת על ידי העדשה מתקבלת במרחק של 60 ס"מ מהעדשה והיא ישרה ומוגדלת פי 3.
א. האם העדשה מפזרת או מרכזת.
ב.חשב את המרחק המוקד מהעדשה ואת עוצמת העדשה בדיופטרים.
ג.שרטט מהלכן של 3 קרניים היוצאות מראש העצם ויוצרות את הדמות המתקבלת על ידיד העדשה.
ד. מקרבים את העצם לעדשה .איזה הגדלים הבאים ישתנה ומה יהיה השינוי:
1מרחק הדות מהעדשה
2גודל הדמות
3מרחק הדמות מהעצם.

ה. מציבים את העצם באותו מרחק לפני אותה עדשה שמקדם השבירה שלה 1.5 אך עתה המערכת טבולה במים. האם הדמות הנוצרת על ידיד העדשה במים תתקבל במרחק גדול,קטן או שווה לזה שהתקבל באווי נמק?(במילים בלבד).

joeye
13-02-2010, 11:35
דבר ראשון, התשובה לסעיף הראשון היא (לפי דעתי) שהעדשה היא מרכזת.
ההסבר לכך נעוץ בנוסחת העדשות:
\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v} .
בעדשה מפזרת, הדמות לא יכולה להיות מוגדלת מפני שמרחק הדמות (בערכו המוחלט)
תמיד קטן ממרחק העצם (על-מנת שהמוקד יהיה באמת בעל אורך שלילי).
מכאן שמדובר בעדשה מרכזת, ששם אכן ישנה אפשרות של דמות מוגדלת.

סעיף ב':
מהנתון שהדמות ישרה אנו מסיקים כי מדובר בדמות מדומה (זו התכונה של דמות ישרה => מדומה, וכן להיפך).
הנתון המספרי הראשון הוא לגבי מרחק הדמות (השלילי, כי זאת דמות מדומה): \left.v=-60cm .
הנתון השני הוא לגבי ההגדלה הקווית: \left.M=\left|\frac{v}{u}\right|=3 .
=> מכאן: \left.\left|\frac{-60}{u}\right|=3 .

לכאורה, מהמשוואה האחרונה מקבלים שני פתרונות: u_1{}=20cm , u_2{}=-20cm .

אך צריך לזכור שאנו עוסקים בגוף ממשי ולא בגוף מדומה, ולכן מרחק הגוף תמיד ייחשב כחיובי.
לסיכום: \left.u=20cm .

* נציב זאת בנוסחת העדשות, ונקבל:
\frac{1}{f}=\frac{1}{20}-\frac{1}{60}=\frac{1}{30} , ומכאן:
\left.f=30cm (מה שמאשר כי העדשה היא מרכזת - בעלת אורך מוקד חיובי).

שתי הערות:
1. אשמח אם תגיד את התשובה לסעיף הראשון, כי הוא הבסיס להמשך.
2. אתה בטוח שהתשובה היא לא: +30 ס"מ? רשמת מינוס...

אם תצטרך עזרה בסעיפים הבאים, בשמחה..

setbon
13-02-2010, 18:19
1. כן היא עדשה מפזרת
2. כן באמת יצא 30+ ,היה לי טעות. כעיקרון היה אמור להיות שתי תשובות לf אבל בגלל שu באחד התשובות יוצא שלילי אז פוסלים את התשובה. (כמו שאתה אומר).

בסעיף ג' היה לי קשה לרשות הוכחה עם נוסחאות , לי יצא כך \frac{Hi}{Ho}| = \frac{f}{u-f}|

אני מתכוון ש |F/U-F| =

TTAJTA4
08-10-2012, 16:19
שלום, אשמח עם תוכלו לעזור לי לפתור את סעיף ג' בתרגיל זה.
ג.
שרטט מהלכן של 3 קרניים היוצאות מראש העצם ויוצרות את הדמות המתקבלת על ידי העדשה.