PDA

צפה בגרסה המלאה : מיקוד שאלון 803 קיץ 2010 תש"ע - מה ירד ומה נשאר - כל השאלות והתשובותגל_כהן
14-03-2010, 14:46
באשכול זה תשאלנה כל השאלות הקשורות במיקוד במתמטיקה.

מיקוד :

http://meyda.education.gov.il/mikudim/62010/Interni/jews/Mikud%20INT-MATH-(10)%20.pdf (http://meyda.education.gov.il/mikudim/62010/Interni/jews/Mikud%20INT-MATH-(10)%20.pdf)

מצורף בזה קבצים המראים מה ירד ומה נשאר לאחר המיקוד

בהצלחה לכל הניגשים!!

מיכאל
14-03-2010, 17:24
הוספתי מה ירד ומה נשאר לאחר המיקוד

תהנו

shahar123
26-03-2010, 18:09
אוי, אולי מישהו יהיה ממש נחמד ויעשה כזה גם לשאלון 804?
כי פשוט אין לי מושג מה החומר..
תודה (: