PDA

צפה בגרסה המלאה : אחוזיםם מעצבניםםOffical_member
11-08-2008, 23:26
בכיתה מהווים הבנים 45 אחוז והבנות 55 אחוז. באמצע השנה הוכפל מספר הבנות פי 2. מהו אחוז הבנים בכיתה לאחר השינוי?

גל_כהן
12-08-2008, 00:14
נניח שבתחילת השנה יש בכיתה x תלמידים , כלומר יש 0.45x בנים ו-0.55x בנות בכיתה.
באמצע השנה הוכפל מספר הבנות כלומר , יש בכיתה 1.1x בנות ומספר הבנים לא השתנה , כלומר הוא עומד
על 0.45x.
אחוז הבנים בכיתה הוא : %=\frac{B\cdot100}{K} , כאשר B מייצג את המילה בנים ו-K מייצג
את המילה כיתה.
הצבת הערכים הרלוונטים תניב : %=\frac{0.45x\cdot100}{1.55x}\approx 29.03%.

לילה טוב :) !

* אני שם לב שרוב השאלות שלך קשורות בשאלות היכולות להופיע בבחינות הפסיכומטרי (האם זו הסיבה לשאלותיך הרבות?)
בשאלות שכאלה (בשאלות מספריות) ניתן פשוט לבחור ערכים שרירותיים ולעבוד איתם מאשר להגדיר משתנים.
במקרה שלעיל ניתן להניח שבכיתה 100 תלמידים ולכן בתחילה יש 45 בנים ו-55 בנות.
באמצע השנה מפסר הבנות מוכפל והופך ל-110 , כלומר בכיתה יש בסך הכל 155 תלמידים ומתוכם 45 בנים - כל שנותר הוא לחשב
את האחוז הרלוונטי.
** ההצבה המספרית הופכת את החיפוש אחר התוצאה לפשוט בהרבה וחוסכת זמן יקר בבחינה.