PDA

צפה בגרסה המלאה : הפונקציותירדן ג'
23-08-2008, 21:17
עמוד 256 תרגיל 32 בספר אלגברה חלק ג'
השאלה: א.מצא לאיזה ערך של k המשוואה kx+(15+3k)y=10 מייצגת ישר המאונך לציר ה-X
ב.מצא את משוואת הישר עבור ה-K שמצאת בסעיף א' ?

גל_כהן
23-08-2008, 21:35
הנה הצעה :
אם ישר כלשהו מאונך לציר ה-x אזי משוואתו היא : x=a.
ניתן לרשום משוואת ישר על פי שתי הצגות :
א ) הצגה אלגברית : y=mx+n.
ב ) הצגה פרמטרית : Ax+By=C.

המשוואה הכתובה בשאלה מוצגת על פי הצגה פרמטרית בה : A=k , B=15+3k , C=10.
ישר המאונך לציר ה-x הוא ישר שמשוואתו היא : x+0y=a ולכן יש להשוות את מקדם ה-y (למעשה את הפרמטר B)
ל-0 , כלומר : 15+3k=0 ולכן : k=-5.

בסעיף ב' פשוט מציבים את ערך ה-k שהתקבל בסעיף א' , לצמצם ולהגיע למשוואה המבוקשת.

נ.ב
ברוכה הבאה לפורום - שמחים על הצטרפותך ומקווים שתהני משהותך פה.

יום טוב :) !