PDA

צפה בגרסה המלאה : מבנה הבחינות - התוכנית החדשהמיכאל
25-08-2008, 11:15
בקרוב בכ-מאה בתי ספר, מתכננים לעשות מבנה בגרות שונה, בתור ניסיון, אז להלן התוכנית הלימודים החדשה :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Mivne.htm

כמובן שנשתדל כמה שיותר להתאים את עצמנו בעתיד לאלה שלומדים בתוכנית החדשה.
עידכונים נוספים בהמשך.

audiTT
25-08-2008, 11:50
הם לא חושבים שהם חוצפנים מזה לשנות את התוכנית כל שבוע .

ומה התלמידחם האלו ברווזים שבודקים עליהם את התוכנית החדשה .

אריאל
25-08-2008, 13:14
מסכים איתך,
משו פה הולך להידפק לדעתי עם כל השינויים והניסויים האלה, וזה יהיה על חשבון התלמידים לפחות חלקם.

chenfire
26-08-2008, 11:55
אני אישית מבטיח לשניכם דבר אחד:
הבחינות של הבתי ספר האלו יהיו קלות הרבה יותר משל האחרים.

audiTT
26-08-2008, 19:49
אני אישית מבטיח לשניכם דבר אחד:
הבחינות של הבתי ספר האלו יהיו קלות הרבה יותר משל האחרים.


אני לא מאמין שזה נכון , אבל מהתנהלות של משרד החינוך באחרונה ייתכן שהכל אפשרי .

מצב כזה הוא חמור לא פחות שכן יוצר פערים בין התוצאות של אוכלוסיות שונות של נבחנים מאותו מחזור .

את ההשלכות לזה אתה יכול להבין .

chenfire
19-09-2008, 21:14
אני מדבר על סמך ידע מעבר...גם כשעברו לשיטת הציברה- הבגרויות בהתחלה היו קלות יותר