PDA

צפה בגרסה המלאה : [סיכום] ישר החיתוך של שני מישורים בהצגה אלגבריתאריאל
09-04-2010, 00:13
סיכום חדש בנושא וקטורים להלן :

וקטורים אלגבריםישר החיתוך של שני מישורים בהצגה אלגברית (http://www.emath.co.il/maagar/index.php/%D7%99%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95% D7%9A_%D7%A9%D7%9C_%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%99 %D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%A6% D7%92%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D 7%AA)