PDA

צפה בגרסה המלאה : [הסבר] מישהו יכול להסביר את הפתרונות של השאלות?shaniki
24-04-2010, 20:52
בדרך חישובית ובדרך גרפית;

1. נתונה עדשה מרכזת שאורך המוקד שלה הוא 2 מטר. במרחק של 5 מטר מוצב עשם שגודלו 1 מטר.
א. באיזה מרחק מהעדשה מתקבלת הדמות?
ב. האם הדמות ממשית או מדומה?
ג. מה גודל הדמות המתקבלת?

2. נתונה עדשה שמרחק המוקד של הוא 1 מטר, באיזה מרחק מהעדשה צריך להציב עצם כדי שתתקבל דמות ממשית שתהיה גדולה פי 4 מגודל העצם?

3. נתון עצם שגודלו 2 ס"מ מוצב מול עדשה מרכזת. גודל הדמות הממשית המתקבלת מהעדשה הוא 8 ס"מ במרחק של 10 ס"מ.
א. מהי ההגדלה?
ב. באיזה מרחק מהעצם נמצאת העדשה?
ג. מהוא אורך מוקד העדשה?
ד. מהי עוצמת העדשה?

4. נתונות 2 עדשות מרכזות הנמצאות במרחק של 10 ס"מ אחת מהשניה. אורך המוקד של עדשה אחת הוא 2 ס"מ, אורך מוקד של עדשה שניה הוא 5 ס"מ. מציבים עצם שגודלו 1 מטר במרחק של 50 ס"מ מהעדשה בעלת המוקד של 2 ס"מ.
א. מהו המרחק מהעדשה הראשונה בו מתקבלת הדמות הראשונה?
ב. מהי ההגדלה של הדמות הראשונה ביחס לעצם?
ג. מהו גודל הדמות הממשית הראשונה?
ד. מהו המרחק מהעדשה השנייה בו מתקבלת הדמות הראשונה?
ה. מהו המרחק מהעדשה השנייה בו מתקבלת הדמות השנייה?
ו. מהי ההגדלה של הדמות השנייה ביחס לדמות הראשונה?
ז. מהי ההגדלה של מערכת העדשות?

תודה רבה!!

אברה
04-06-2010, 01:54
אני אתן 2 עצות שיובילו לפתרון כל הסעיפים:

א. \frac{1}{f}=\frac{1}{v}+\frac{1}{u}.

ב. השתמשי בדמיון משולשים.

ranl666
06-06-2010, 16:29
עדשות ירד במקוד

shaniki
01-07-2010, 12:57
זה לא היה לבגרות, רק שאלות מהשיעור.. אבל תודה רבה לשניכם :)