PDA

צפה בגרסה המלאה : הצעת פתרון 807 קיץ 2010 מועד אמיכאל
30-05-2010, 22:23
הצעת צפתרון 807 קיץ 2010 מועד א

מיכאל
30-05-2010, 22:32
הצעת צפתרון 807 קיץ 2010 מועד א המשך

asherm01
30-05-2010, 22:56
אאללהה אין עליך!
ענק הענקים...

akbex
05-08-2010, 22:35
בשאלה 3 סעיף א' , אחרי שביטלת את השורשים נישארת עם משוואה שבה שני ביטויים ממעלה שנייה.
ראיתי שהוצאת שורש והמשכת לפתור. אני פתחתי סוגריים ע"פ נוסחאות הכפל המקוצר והגעתי למשוואה
xy=-9/16
השאלה שלי היא למה הדרך שלי לא נכונה? או למה אני מגיע לתשובה שונה? האם יש חוק שאומר שצריך להוציא שורש ולא לפתוח סוגריים?
תודה

אריאל
05-08-2010, 22:41
בשאלה 3 סעיף א' , אחרי שביטלת את השורשים נישארת עם משוואה שבה שני ביטויים ממעלה שנייה.
ראיתי שהוצאת שורש והמשכת לפתור. אני פתחתי סוגריים ע"פ נוסחאות הכפל המקוצר והגעתי למשוואה
xy=-9/16
השאלה שלי היא למה הדרך שלי לא נכונה? או למה אני מגיע לתשובה שונה? האם יש חוק שאומר שצריך להוציא שורש ולא לפתוח סוגריים?
תודה

אין שום בעיה בדרך, הבעיה שלך היא כנראה בחשבון והצמצומים שעשית.

akbex
05-08-2010, 22:49
אתה צודק תודה לך