PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלה בנוגע לאפקט אור..ranl666
31-05-2010, 16:08
יש שתי גרפים שנוגעים:
אחד לאפקט הפוטואלקטרי
אחד לקרני X

לא הבנתי איך הגיעו לגרפים האלה ומה ניתן להבין מהם..
ומה הנוסחאות לגרפים..

פוטואלקטרי:

http://up203.siz.co.il/up2/zzjvmtiodnky.jpg (http://www.siz.co.il/)

קרני X:

http://up203.siz.co.il/up2/5jjhwnizznfk.jpg (http://www.siz.co.il/)

ומה זה עוצמה?

ranl666
01-06-2010, 10:41
משהו?

joeye
01-06-2010, 11:45
1. האפקט הפוטואלקטרי:
(א) זה לא הגרף לאפקט זה. האופיין לאפקט זה מתחיל
מאפס בצד השלילי של ציר המתח ("מתח עצירה"), ואח"כ הוא עולה
עד שהוא מגיע לקו ישר ("זרם רוויה").
(ב) אל גרף הזה הגיעו ע"י מכשירי מדידה: עבור כל מתח מסויים, מדדו את עוצמת
הזרם דרך האמפרמטר.
(ג) בתיכון לא מלמדים את נוסחאות הגרפים (פרט למתח עצירה), ואני לא יודע אם בכלל קיימת
נוסחה שמקשרת בין המתח לזרם באפקט הפוטואלקטרי.


2. קרינת x:
(א) אמנם הגרף נכון, אבל חסר לו קווים מסויימים (שיובהרו לך כשתלמד על
עירור אטומים - ספקטרום בליעה ופליטה).
(ב) אל הגרף הזה הגיעו ע"י כך שהעבירו קרינת x בחריץ, וכיוונו את אלומת הקרינה
לגביש, כך שיפגעו בו בזווית בראג (זה לא בחומר הלימודים), וע"י כך יכלו למדוד בגלאי
רגיש את עוצמת הקרינה כפונקציה של תדירות הקרינה (או כפונקציה של אורף הגל).
(ג) שוב, בתיכון לא מלמדים את נוסחאות הגרפים, פרט לאורך הגל המינימלי.
=> עוצמת הקרינה - האנרגיה של הקרינה ליחידת נפח.

מקווה שזה מובן.

ranl666
01-06-2010, 16:49
אוקיי סבבה