PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלת חשיבה..ranl666
02-06-2010, 11:02
פרוטון נמצא במנוחה רחוק מאוד מפני כדור הארץ והוא נופל אל פני כדור הארץ בהשפעת כח הכובד. כאשר הוא מגיע אל הארץ כל האנרגיה הקינטית שלו הופכת לפוטון אחד. מה אורך הגל של הפוטון?

תשובה בלבן:
1.9x10^-6

*אשמח לפתרון :)

joeye
02-06-2010, 12:35
הדרכה:

אם הפרוטון נמצא רחוק מאוד מפני כדה"א, נוכל לומר לצורך העניין שהוא נמצא ב"אינסוף",
כך שאין לו אנרגיה פוטנציאלית כובדית (כתוצאה מאינטראקציה בינו לבין כדה"א).

אולם ככל שהוא מתקרב אל פני כדה"א, האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית שלו נעשית יותר
ויותר שלילית, ועל-כן היא הופכת כולה לאנרגיה קינטית (כלומר, הוא מאבד אנרגיה פוטנציאלית
כובדית לטובת אנרגיה קינטית). נרשום את משוואת חוק שימור האנרגיה:

\left.E_k{}-\frac{GMm_p{}}{R}=0 .

לאחר שתמצא את אנרגיית הפרוטון (שהופכת לפוטון), תשתמש בנוסחה
לאנרגיית פוטון: \left.E_p_h{}=h\nu=\frac{hc}{\lambda} ,
ואז תמצא את אורך הגל המתאים.

בהצלחה!

ranl666
02-06-2010, 14:35
תודה אחי
לא ידעתי באיזה משוואה להשתמש שכחתי ממשוואת ניוטון..