PDA

צפה בגרסה המלאה : אופטיקה גיאומטריתronigalon
03-06-2010, 14:32
1. בכל אחד משני התרשימים הבאים מוצגת אלומת אור צרה המתפשטת בזכוכית שמקדם השבירה שלה הוא n=1.53 ופוגעת באוויר.
קבעו מהי זווית הפגיעה (ורשמו אותה במקום המתאים)
קבעו האם האלומה תעבור לאוויר (עוברת/לא עוברת)
אם קבעתם כי האלומה עוברת, שרטטו אותה.
אם קבעתם כי היא לא עוברת, הסבירו מדוע.

http://up203.siz.co.il/up1/n2x2wmtkdcqo.bmp

אברה
04-06-2010, 01:50
א. זוית הפגיעה היא 0 [מאונכת לזוית שנוצרת עם המישור].
נסמן: זוית השבירה- \theta.
ע"פ חוק סנל, יתקיים: \frac{sin0}{sin\theta}=0

\theta=0.
והקרן תמשיך ישר.

ב. צריך לבדוק האם יש החזרה גמורה.
החזרה גמורה מתקיימת בשני תנאים:
1. \theta_{1}\succ\theta_{c}.
2. מקדם השבירה של החומר שממנו הקרן באה גדול ממקדם השבירה של החומר אליו מגיעה הקרן.

התנאי השני אכן מתקיים. [1.53\succ1].

התנאי הראשון הוא: sin\theta_{c}=\frac{n_{2}}{n_{1}}=\frac{1}{1.53}.
תבדוק אם תנאי זה מתקיים [פשוט אין עלי מחשבון].