PDA

צפה בגרסה המלאה : האפקט הפוטואלקטרי והניסוי של רנטגןopwolf
09-06-2010, 20:54
מישהו יכול להסביר איך הניסוי של רנטגן מתיישב עם האפקט הפוטואלקטרי?

joeye
09-06-2010, 21:14
מ הכוונה איך הוא מסתדר איתו?

פליטה של קרינת רנטגן זה תהליך הפוך לאפקט הפוטואלקטרי.
כלומר, אם באפקט הפוטואלקטרי קרינה א"מ (פוטונים) מצליחה לעקור אלקטרונים,
הרי שבפליטת קרני x אלקטרונים פולטים את הקרינה הא"מ.

opwolf
09-06-2010, 21:54
תקן אותי אם אני טועה, אבל בניסוי של רנטגן מה שקורה הוא שאלקטרונים פוגעים במשטח המתכת (האנודה) וממנו נפלטת קרינת ה-x. אני לא מבין באיזו שלב של התהליך מתרחש התהליך שבו הפוטונים עוקרים את האלקטרונים.

או שמה שאתה אומר הוא שהאפקט הפוטואלקטרי הוא אפקט הפיך, כלומר ע"י אלקטרונים ניתן לעקור פוטונים?

joeye
09-06-2010, 21:58
נראה לי שאתה טועה...

כשאלקטרונים פוגעים במתכת במהירות גדולה מאוד, הם נבלמים ומואטים (בתאוצה שלילית).
לפי התיאוריה האלקטרומגנטית הקלאסית (של ג'יימס מקסוול), אלקטרון בתאוצה (חיובית או שלילית)
פולט קרינה אלקטרומגנטית, ולכן גם במקרה הזה - בלימת האלקטרון ע"י המתכת - הוא פולט קרינה א"מ,
הלא היא קרינת רנטגן (x).

מקווה שזה מובן.

opwolf
09-06-2010, 23:45
הבנתי תודה!