PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלה באפקטפוטואלקטרייabc7
23-06-2010, 18:21
היי
אפשר פתרון מלא לשאלה זו???
שאלה מספר 4

בניסוי לאישור האפקט הפוטואלקטרי מוקרנת קתודה באור ממקורות שונים . הקתודה מחוברת למעגל חשמלי המודד את המתח העוצר . לפניך גרף המתאר את תלות המתח העוצר( וולט)באורך הגל המוקרן(A) : (לא ידעתי איך להעלות את הגרף-- אומנם הגרף הוא עקומה _חלק ראשון-יורד- של פרפולה עם נקודת מינמום_ נקודת חיתוך עם ציר X היא 6000 A וזהו נקודת חיתוך עם Y אינה ידועה)
א.סרטט את מערכת הניסוי והסבר את תפקידו של כל מרכיב במערכת . (4 נק)
ב. הסבר מהו "מתח עוצר" וקבע את תדירות הסף של הקתודה. (4 נק)
ג. כתוב ביטוי מתמטי שמתאים לצורת הגרף וקבע את אנרגית הקשר (פונקצית העבודה) של הקתודה (4 נק)
ד. 1. הגדר את המושג " עוצמת אור " (3 נק)
2. הספק הקרינה הפוגעת בקתודה הוא 10-6(watt).
אורך הגל הפוגע הוא 3000Å .
מצא את מספר הפוטונים הפוגעים בקתודה בכל שנייה (3 נק)3. מהי מהירותם המרבית של האלקטרונים הנפלטים מהקתודה (3 נק)
ה. הסבר איזה שינוי יחול בגרף לאחר כל אחד מהשינויים הבאים :
1. אם ירחיקו את הקתודה ממקור האור נמק. (3 נק)
2. אם ישנו את סוג המתכת ממנה עשויה הקתודה למתכת בעלת אנרגיתקשר גבוהה יותר. נמק. (3 נק)
ו. מקטינים את עוצמת האור המוקרן על הקתודה בלי לשנות את אורך הגל
( λ =3000 Å) איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת את התוצאה הסבר: (3 נק)
אפשרות
האנרגיה הקינטית Ek של האלקטרונים הנפלטים מן הקתודה
מספר האלקטרונים N הנפלטים מן הקתודה
א
אינה משתנה
אינה משתנה
ב
קטנה
אינה משתנה
ג
אינה משתנה
קטן
ד
קטנה
קטן

joeye
23-06-2010, 18:49
השאלה הזאת דומה משהו לשאלה הזאת (בקובץ המצורף).
רז (moni) הביא לי אותה.