PDA

צפה בגרסה המלאה : בקשה לפתרון| בגרות קרינה וחומרvalery266
25-06-2010, 17:02
שאלות מספר הבגרויות של עדי רוזן:
קרינה וחומר
2001- 3ד'
2003- 3ג' ה'
2005- 3 ה'

אלקטרוניקה
2002- 5
2000 2-ד'
2001- 2 ב'
2003- 2

תודה מראש לכל העוזרים התותחים:takdir:

joeye
25-06-2010, 17:07
תעלה את השאלות..

תגיד, אין לזה פתרונות באתר אל"פ ?

valery266
25-06-2010, 18:27
באתר אל"ף התשובות בקרינה וחומר זהות לתשובות בספר.
השאלות האלה הן יותר שאלות של הבנה ולא של פיתרון מיספרי ,לכן אם מישהו יכול לתת הסבר טוב (קצת יותר מפורט), אני אשמח.

joeye
25-06-2010, 18:56
2001 - 3/ד':

כאשר מגדילים את עוצמת האור, פירושו של דבר שיותר פוטונים נפלטים מהמקור,
ולכן יותר מצליח לעקור אלקטרונים. אבל הגדלה של העוצמה לא משנה את האנרגיה
של כל פוטון ופוטון (כי האנרגיה שלו תלויה אך ורק בתדירות {אול לחילופין: באורך הגל שלו}).

לכן:
* באזור M - לא משנה שנגדיל את מספר הפוטונים שיפגעו בפולט, מאחר ומקודם הם לא הצליחו
לגרום לאלקטרונים להגיע אל הקולט - אין כל סיבה שכעת הם כן יצליחו.
* באזור N - הזרם יגדל, כי הפעם הגדלנו את מספר הפוטונים הפוגעים => הגדלנו את מספר
האלקטרונים המשתחררים, ולכן הזרם יגדל.


2003 - 3/ג'+ה':

ג. מתח העצירה לא ישתנה.
הסבר: מתח העצירה מתייחס למתח המינימלי הדרוש לבלום את האלקטרונים בעלי האנרגיה
הקינטית הגבוהה ביותר. ככל שאורך הגל של האור יותר ארוך, כך האנרגיה שלו יותר קטנה.
מכאן שאם מקרינים את המתכת בשני אורכי גל - ברור שמתח העצירה יתייחס לאורך הגל
הקצר יותר - זה עם האנרגיה הגדולה יותר, שיעניק אותה לאלקטרון.

ה. (1) ו-(2): לפי הפיזיקה הלאסית, ככל שנגדיל את עוצמת האור - כך צריך, לפחות מתישהוא,
להיעקר אלקטרון מהמתכת, ללא תלות בתדירות הקרינה.
כמו כן, לא היה ידוע כי אנרגיית האלקטרון המשתחרר תלויה בתדירות הקרינה, כך שלא היה הסבר
לכך שמתח העצירה תלוי בתדירות האור.
=> "זרם הרוויה" היה מובן, מפני שעבור גבול של מספר מסויים של עוצמת האור - מספר האלקטרונים
שייפלטו בשנייה יהיה מירבי (אפילו אם נגדיל את עוצמת האור).

2005 - 3/ה':

(1) התדירות משפיעה על האנרגיה הקינטית של האלקטרון המשתחרר,
עפ"י נוסחת איינטשיין: \left.E_k=hf-B .
* בתדירות שמתחת ל"תדירות הסף" - לא ייעקרו אלקטרונים מהמתכת.

(2) עוצמת האור משפיעה על מספר האלקטרונים שייפלטו (כל פוטון יכול לעקור אלקטרון אחד,
ולכן אם נגדיל את העוצמה - אז הגדלנו את מספר הפוטונים שיפגעו במתכת, ולכן גם יותר אלקטרונים ייעקרו).