PDA

צפה בגרסה המלאה : קרינת x גרף של עוצמה יחסית כפונקציה של אורך גלsetbon
27-06-2010, 16:05
לא הבנתי משהו בקשר לעוצמה . למה ככל שמגדילים את המתח ההאצה אז עוצמת הקרינה היחסית עולה? הרי עדיין ייוצאים אותם מספר אלקטרונים?

roee
27-06-2010, 16:12
הגדלת המתח גורמת להגדלת האנרגיה הקינטית של האלקטרונים וכפועל יוצא הגברת החום והגברת הקרינה..

joeye
27-06-2010, 19:52
כמו ש-mz155 הסביר כאן: http://www.emath.co.il/forums/showthread.php?t=20446 ,
מדובר בגרף הסתברותי. ככל שהמתח יגדל, כך יותר פוטונים ייפלטו עם אורך גל ממוצע (באמצע).