PDA

צפה בגרסה המלאה : [הסבר] בקשה להסבר תיאורטיתותחןעלהזמן
29-06-2010, 09:00
מה בעצם ההבדל בין ה"אופי החלקיקי" לבין ה"אופי הגלי"?
כאילו אם שואלים אותי בשאלה מסויימת משהו כמו "כיצד אורך גל מינימלי מעיד על האופי הגלי של קרינת הרנטגן?"
האם הכוונה לתופעות השונות של הגלים? כלומר התאבכות עקיפה וכו'?
ובחלקיקים לקשר בין אורך הגל לאנרגיה?

joeye
29-06-2010, 09:08
דווקא קיומו של אורך גל מינימלי מעיד על האופי החלקיקי של קרינה א"מ.

ובקשר לשאלתך - זה פחות או יותר מה שאמרת:
אופי גלי - תכונות שיש לקרינות שמבצעות תופעות האופייניות לגלים: התאבכות ועקיפה.
אופי חלקיקי - תכונות שיש לחלקיקים, כמו אינטראקציה עם חלקיקים אחרים (אפקט קומפטון),
אנרגיה הנישאת ע"י חלקיקים (פוטונים), תופעת האפקט הפוטואלקטרי, וכו'.

ותזכור: כל פעם שידברו איתך על פוטונים - הדבר תומך במודל החלקיקי.

תותחןעלהזמן
29-06-2010, 09:13
זה מעיד על האופי החלקיקי משום שיש קשר בין אנרגיה לאורך הגל נכון? כלומר יש אנרגיה (מתח מאיץ מסויים) שעבורו יש אורך גל מינימלי? בשורה התחתונה..

joeye
29-06-2010, 09:21
זה מעיד על האופי החלקיקי משום שיש קשר בין אנרגיה לאורך הגל נכון? כלומר יש אנרגיה (מתח מאיץ מסויים) שעבורו יש אורך גל מינימלי? בשורה התחתונה..

נכון.

תותחןעלהזמן
29-06-2010, 09:42
זה נכון לכתוב שבמודל הגלי אין קשר בין אנרגיה לגל?

joeye
29-06-2010, 09:53
זה נכון לכתוב שבמודל הגלי אין קשר בין אנרגיה לגל?

במודל הגלי אין קשר בין אנרגיה לאורך הגל (או התדירות).

תותחןעלהזמן
29-06-2010, 10:37
כלומר - באפקט הפוטואלקטרי לפי המודל הגלי אם מקרינים אור מסויים, לא משנה איזה, לאחר אורך זמן מסויים אמור להווצר אפקט פוטואלקטרי?

joeye
29-06-2010, 10:40
כלומר - באפקט הפוטואלקטרי לפי המודל הגלי אם מקרינים אור מסויים, לא משנה איזה, לאחר אורך זמן מסויים אמור להווצר אפקט פוטואלקטרי?

נכון, כי זה מגיע למצב שעוצמת הקרינה היא כבר די חזקה, כך שזה אמור לספק אנרגיה כזו
שתעקור אלקטרונים. אבל לא כך המצב, אלא רק מתדירות סף מסויימת יפלטו אלקטרונים מהמתכת.