PDA

צפה בגרסה המלאה : [הסבר] הפרש מופעתותחןעלהזמן
29-06-2010, 11:38
איך מגדירים הפרש מופע?

שאלה ה' בגרות 2009

http://62.90.118.184/_Uploads/660rm_2009_q2.pdf

joeye
29-06-2010, 11:43
בגדול, הפרש מופע מבטא את המצב ההדדי בין שתי נקודות בגל.

בגל עומד, חילופי כיווני העלייה/ירידה הם מעבר לנקודות הצומת. לכן בין כל שתי נקודות
שהן בין שתי נקודות צומת - לא יהיה הפרש פאזה (כלומר, הפרש המופע הוא אפס) כי הנקודות
הללו עולות ויורדות ביחד.

לעומת זה, אם היו שואלים אותך: מהו הפרש המופע בין שתי נקודות שנמצאות כל אחת מעבר אחר
של נקודת צומת - אז הפרש המופע היה 180 מעלות (או פאי רדיאנים), כי כשנקודה אחת עולה - השנייה יורדת.

IdanSeg
29-06-2010, 13:09
בגדול, הפרש מופע מבטא את המצב ההדדי בין שתי נקודות בגל.

בגל עומד, חילופי כיווני העלייה/ירידה הם מעבר לנקודות הצומת. לכן בין כל שתי נקודות
שהן בין שתי נקודות צומת - לא יהיה הפרש פאזה (כלומר, הפרש המופע הוא אפס) כי הנקודות
הללו עולות ויורדות ביחד.

לעומת זה, אם היו שואלים אותך: מהו הפרש המופע בין שתי נקודות שנמצאות כל אחת מעבר אחר
של נקודת צומת - אז הפרש המופע היה 180 מעלות (או פאי רדיאנים), כי כשנקודה אחת עולה - השנייה יורדת.

אתה יכול להסביר את המשפט "כי הנקודות
הללו עולות ויורדות ביחד" ??