PDA

צפה בגרסה המלאה : חידת אתגר 2yoavzilberman
15-04-2008, 21:23
במספר ...0.12457 הספרה שבמקום ה-nי אחרי הנקודה העשרונית שווה לספרה משמאל לנקודה העשרונית במספר n· . יש להוכיח שהמספר שמתקבל בצורה כזאת הוא מספר אי-רציונלי.

אריאל
16-04-2008, 10:38
לא מובן מה בדיוק שווה למה ? הסיפרה שבמקום ה N נגיד , "4" שווה לספרה משמאל לנקודה העשרונית במספר ה N שזה מה? "0" לא? אם המספר הוא 0.12457 , תבהיר קצת יותר מה הולך פה...

yoavzilberman
20-04-2008, 18:13
הספרה ה-N מימין לנקודה במספר הנתון שווה למספר ה-N משמאל לנקודה במספר N כפול שורש 2.
האם עכשיו הנתונים מובנים יותר?

עשהאל
23-06-2008, 23:46
בס"ד

אם כך, קל לראות שהמספר הוא 0.1 ושאר הספרות מתאפסות.