PDA

צפה בגרסה המלאה : תוכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידים בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"אpoos9
01-08-2010, 16:09
תוכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידים בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"א

מצורפים תוכניות הניסוי החדשה של משרד החינוך, הכוללים את מבנה בחינות הבגרות החדש.('שאלוני הניסוי')

בתוכנית זו לקראת בחינות הבגרות במתמטיקה אין מיקוד !


עבור תלמידי 5 יח"ל :http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/072E70BD-A669-4D51-BF39-FCF332CD54DB/115978/5Yachal.pdf
עבור תלמידי 4 יח"ל :http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/072E70BD-A669-4D51-BF39-FCF332CD54DB/115977/4Yachal.pdf
עבור תלמידי 3 יח"ל :http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/072E70BD-A669-4D51-BF39-FCF332CD54DB/115976/3Yachal.pdf
למידע נוסף ראו הודעות חדשות (http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/MaChadash/)

Dmot
01-08-2010, 16:11
וואי, הורידו לנו מלא מלא מלא דברים oo"

asherm01
01-08-2010, 17:17
wow
בערב אני "יעיין" בזה בצורה עיונית...
תודה!

rannnnn
01-08-2010, 17:39
ראיתי שיש פעמיים של 5 יחידות ופעם אחת של 3 יחידות אז
4 יחידות:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/072E70BD-A669-4D51-BF39-FCF332CD54DB/115977/4Yachal.pdf

poos9
01-08-2010, 17:40
ראיתי שיש פעמיים של 5 יחידות ופעם אחת של 3 יחידות אז
4 יחידות:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/072E70BD-A669-4D51-BF39-FCF332CD54DB/115977/4Yachal.pdf

צודק , מצטערת .
יתוקן !

Yael
01-08-2010, 22:04
אה! שאלון של 3 וחצי שעות?? זה פסיכי!! אני ממש מאושרת שאת הבגרות שלי כבר סיימתי...(:
[ותחשבו מה עם כל אלה שיש להם הארכת זמן..]

Yael
01-08-2010, 22:06
וב-5 יח"ל אין משוואות עם 2 נעלמים!! אני פשוט לא מבינה איך הורידו את זה!..

והם אומרים שצריך כבר בכיתה י' ללמד תלת מימד [קוביה] למרות שבחנים על זה רק בי"ב...כאילו שמורה יבזבז זמן על זה בכיתה י' רק כדי שהתלמיד ישכח את זה בחופש הגדול ואז רק בי"ב הוא יבחן על כך...

מתן ו
01-08-2010, 22:13
רגע, מי שהתחיל כבר בשיטה הישנה (00x) עושה את השאלונים ללא שינוי בחומר רק בלי מיקוד?
מתי המועד האחרון של שאלוני 35006?
עריכה:
ראיתי בקישור "הודעות חדשות":

לאור החלת תוכנית ההיבחנות החדשה וביטול המיקוד, מפורסמת בזה תכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידי 5 יח"ל בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"א. התכנית כוללת את מבנה הבחינה המעודכן של כל שאלון בגרות החל ממועד קיץ תשע"א, את רשימת הנושאים שצומצמו במסגרת שאלוני הבגרות החל ממועד קיץ תשע"א, טבלאות שעות הוראה מומלצות לנושאים השונים, ותוכנית הוראה מפורטת המומלצת לכל אחת משנות הלימוד.

רשימת הנושאים המצומצמת עבור התלמידים אשר ייבחנו לפי תוכנית הצבירה, (תלמידי כיתות י"א וי"ב בשנה"ל תשע"א, וכן תלמידי כיתות י"ב בשנה"ל תשע"ב), היא בהתאם למפורט להלן:

שאלון 35005: בהתאם לצמצום שבשאלון 35804, ובהתאם לצמצום שבשאלון 35805 בנושא: סדרות.

שאלון 35006: בהתאם לצמצום שבשאלון 35806, ובהתאם לצמצום שבשאלון 35807 בנושא טריגונומטריית המרחב.

שאלון 35007: בהתאם לצמצום שבשאלון 35807.

אנו מאחלים לכל התלמידים והמורים הצלחה בלימודי המתמטיקה.

sonia_6
01-08-2010, 22:56
רגע, מי שהתחיל כבר בשיטה הישנה (00x) עושה את השאלונים ללא שינוי בחומר רק בלי מיקוד?
מתי המועד האחרון של שאלוני 35006?
עריכה:
ראיתי בקישור "הודעות חדשות":

לאור החלת תוכנית ההיבחנות החדשה וביטול המיקוד, מפורסמת בזה תכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידי 5 יח"ל בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"א. התכנית כוללת את מבנה הבחינה המעודכן של כל שאלון בגרות החל ממועד קיץ תשע"א, את רשימת הנושאים שצומצמו במסגרת שאלוני הבגרות החל ממועד קיץ תשע"א, טבלאות שעות הוראה מומלצות לנושאים השונים, ותוכנית הוראה מפורטת המומלצת לכל אחת משנות הלימוד.

רשימת הנושאים המצומצמת עבור התלמידים אשר ייבחנו לפי תוכנית הצבירה, (תלמידי כיתות י"א וי"ב בשנה"ל תשע"א, וכן תלמידי כיתות י"ב בשנה"ל תשע"ב), היא בהתאם למפורט להלן:

שאלון 35005: בהתאם לצמצום שבשאלון 35804, ובהתאם לצמצום שבשאלון 35805 בנושא: סדרות.

שאלון 35006: בהתאם לצמצום שבשאלון 35806, ובהתאם לצמצום שבשאלון 35807 בנושא טריגונומטריית המרחב.

שאלון 35007: בהתאם לצמצום שבשאלון 35807.

אנו מאחלים לכל התלמידים והמורים הצלחה בלימודי המתמטיקה.

-----
לגבי מה שהדגשתי, לא הבנתי- צומצמו נושאים בשאלון 005 בסדרות ובגאומטריה? בחורף הקרוב עוד יהיה מיקוד? ובקיץ כבר לא?
לא הבנתי לגמרי. :wacko:

ודרך אגב, בביה"ס לא הסבירו לנו על כל זה בכלל.

אריאל
02-08-2010, 00:45
-----
לגבי מה שהדגשתי, לא הבנתי- צומצמו נושאים בשאלון 005 בסדרות ובגאומטריה? בחורף הקרוב עוד יהיה מיקוד? ובקיץ כבר לא?
לא הבנתי לגמרי. :wacko:

ודרך אגב, בביה"ס לא הסבירו לנו על כל זה בכלל.

בחורף הקרוב(חורף 2010) זאת תיהיה הפעם האחרונה שבה יהיה מיקוד .

בקיץ (2010) לאחר מכן, מי שייגש לשאלון 005 לא יהיה לו מיקוד אך חלק מהחומר שלו יצומצם בהתאם לצמצומים בשאלונים 804 ו 805 .

sivan1233210
02-08-2010, 08:22
בחורף הקרוב(חורף 2010) זאת תיהיה הפעם האחרונה שבה יהיה מיקוד .

בקיץ (2010) לאחר מכן, מי שייגש לשאלון 005 לא יהיה לו מיקוד אך חלק מהחומר שלו יצומצם בהתאם לצמצומים בשאלונים 804 ו 805 .

בס"ד

2011*

EdenA
28-08-2010, 22:19
אני התחלתי להיבחן במבנה ההיבחנות הישן (005 006 007), איך בדיוק החומר שלי מצומצם? (שנה הבאה אני הולך לגשת ל006).