PDA

צפה בגרסה המלאה : גבולותעפרי
30-09-2010, 18:37
lim(x-שואף לאינסוף) e^x+3x^2 \ 4e^x+2x^2

צריך לחשב את הגבול הבא.

תודה לכל הגאונים העונים..

עופרי

dito9
30-09-2010, 18:45
פשוט מאד

אם אתה מציב במונה אז יש את e^x
ובמכנה יש את 4e^x ולכן כאשר אתה מציב את השאיפה לאינסוף כל השאר זניחים לעומתם ולכן זה מנת המקדמים שלהם

עפרי
30-09-2010, 18:49
אכן התשובה היא 0.25

dito9
30-09-2010, 18:50
זה בדיוק התשובה :)

עפרי
30-09-2010, 18:50
לא הבנתי איך הסקת שזה 0.25

עפרי
30-09-2010, 18:51
הרי מחלקים בחזקה הכי גבוה לא כך?

dito9
30-09-2010, 18:52
אתה יכול לבדוק את זה בלופיטל אבל אם אתה יודע גבולות אז אתה פשוט רואה שאם אתה מציב אינסוף כל השאר זניחים לעומת ה e^x ולכן אתה נישאר עם מנת המקדמים שזה הרבע ואז אתה יכול לצמצם את ה e^x

עפרי
30-09-2010, 18:55
איך בודקים את זה בלופיטל?

תודה רבה אגב!

dito9
30-09-2010, 18:55
תגזור את המונה ואת המכנה בנפרד ואז תציב את האינסוף