PDA

צפה בגרסה המלאה : [קרינה וחומר] כמה שאלות בנושאים שוניםSuperCars
02-10-2010, 12:02
בספר "קרינה וחומר" של דוד זינגר:
1. הבא דוגמאות לשימושים בקרינה תת-אדומה ובקרינה על סגולה.
2. מקור אור נקודתי נמצא במרחק 10 ס"מ מדסקית אטומה שרדיוסה 8 ס"מ. באיזה מרחק מהדיסקית יש להציב מרקע המקביל למישור הדסקית, כך שיתקבל עליו צל ששטחו 804 ס"מ בריבוע.
עשיתי לפי חוק תלס משוואה כזאת:
10 חלקי (10 ועוד x) שווה ל16 חלקי שורש 804. יצא לי שx שווה ל8 ס"מ אחרי עיגול למעלה ובתשובות רשום 10 ס"מ.
3. האם המיון לגופים מאירים וגופים אפלים הוא מיון מוחלט? הסבר בליווי דוגמאות.
לא הבנתי למה המיון הוא לא מוחלט הרי גוף מאיר הוא גוף שפולט אור וגוף אפל הוא גוף שפוגע בו אור, בין אם חלקו מוחזר ובין אם רובו/מעטו..
תודה רבה לעוזרים!
למי שיש את הספר אשמח אם יפתור גם את שאלה 17 סעיף ב' עמוד 57 עם המראות מישוריות.. תודה.

c}{en
02-10-2010, 12:03
תקלטג את התרגילים לפי הספר, מספר עמוד ומספר תרגיל.

SuperCars
02-10-2010, 13:29
כל התרגילים מהספר "קרינה וחומר" של דוד זינגר וזה לא משנה כי אין להם שרטוט..

c}{en
02-10-2010, 13:50
אבל זה כן משנה לקטלג אותם לפי מספר עמוד ומספר תרגיל כדי שמי שיחפש את התרגילים בפעמים הבאות, ימצא אותם.