PDA

צפה בגרסה המלאה : כמה שאלות בנושא המודל החלקיקיSuperCars
30-10-2010, 11:50
1. הסבר באמצעות המודל החלקיקי מדוע האור נע בקווים ישרים.
2. הסבר באמצעות המודל החלקיקי מדע שתי אלומות אור הנחתכות אינן משפיעות זו על זו.
3. הסבר באמצעות המודל החלקיקי מדוע לא נוצרת דמות על ידי קיר, כאשר אור שמופץ מעצם פוגע בקיר ומוחזר ממנו.
4. אור העובר מאוויר לזכוכית במצב שבו זווית הפגיעה באוויר שווה לאפס אינו נשבר. הסבר עודבה זו בעזרת המודל החלקיקי של האור.

תודה!