PDA

צפה בגרסה המלאה : המעגלkeren1993
04-12-2010, 17:07
היי מישהו יכול לפפתור לי את השאלה הזאת?
א.מצא את משוואתו של קוטר במעגל x^2+y^2-8x+4y-5=0 שמקביל לישר 3x-4y+5=0
ב. הראה שהמרחק בין הישר הנתון והקוטר המקביל לו שווה לרדיוס המעגל

מיכאל
04-12-2010, 20:32
פתרון