PDA

צפה בגרסה המלאה : שימוש בחוקי וייטה לחקירת משוואה ריבועיתאריאל
05-12-2010, 18:12
פונקציה ריבועיתשימוש בחוקי וייטה לחקירת משוואה ריבועית (http://www.emath.co.il/maagar/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7 %91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%95%D7%99%D7%99%D7% 98%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7% 9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9 1%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA) - סיכום מתומצת בנוגע לחקירת משוואה ריבועית בעזרת חוקי וייטה